головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Аналіз

 • Cтратегічний аналіз фінансових результатів як необхідна складова системи комплексної діагностики підприємства
 • SWOT – аналіз як метод діагностики ризиків підприємства молокопереробної галузі
 • SWOT-аналіз некомерційної організації
 • SWOT-аналіз факторів підприємства
 • SWOT-аналіз як інструмент стратегічного менеджменту на підприємстві
 • SWOT-аналіз: сутність та сфера застосування
 • SWOТ-аналіз як метод оцінки конкурентоспроможності регіону
 • Swot-аналіз результатів впровадження вимог solvency II на страховому ринку України
 • Swot-аналіз як один із елементів операційної стратегії
 • АВС-аналіз в системі управління товарними категоріями
 • АВС-метод аналізу витрат торговельного підприємства: теорія та практика застосування
 • Автоматизація аналітичного обліку: особливості ведення
 • Автоматизація економічного аналізу як одна з основних проблем сучасної аналітики
 • Аграрно-промисловий комплекс України: аналіз радикальних перетворень
 • Активи підприємства та їхній аналіз
 • Актуальні аспекти обліку і аналізу дебіторської заборгованості
 • Актуальні питання обліку і аналізу основних засобів на гірничо-видобувних підприємствах
 • Актуальні проблеми аналізу фінансової стійкості підприємства
 • Актуальність використання теорії комплексних чисел в економічному аналізі
 • Актуальність використання інформаційних технологій в аналітичній роботі підприємства
 • Акція як цінний папір. Аналіз дохідності
 • Аналіз відмінностей бухгалтерського та податкового обліку податку на прибуток
 • Аналіз діяльності міжнародних корпорацій в умовах кризи
 • Аналіз експортних операцій на підприємстві
 • Аналіз заробітної плати в Україні
 • Аналіз ринку будівництва: національні та регіональні особливості
 • Аналіз фінансової стійкості як складова механізму управління комерційного банку
 • Аналіз «найочікуваніших» змін в податковому законодавстві країни від початку дії нового Податкового кодексу до сьогодення
 • Аналіз ПДВ в сільськогосподарському спецрежимі згідно з Податковим кодексом
 • Аналіз ПДВ при наповненні бюджету
 • Аналіз автомобільного ринку в Україні
 • Аналіз адекватності рейтингів банків України в контексті можливості їх застосування як інструменту моніторингу
 • Аналіз активів підприємства та його значення при розробці заходів щодо зниження собівартості продукції
 • Аналіз актуальних проблем застосування ПДВ, які виникли з прийняттям нового податкового кодексу
 • Аналіз актуальності впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні
 • Аналіз амортизаційної політики на українському підприємстві
 • Аналіз антикризових заходів у різних країнах світу (за матеріалами МОП)
 • Аналіз антимонопольної політики в Україні
 • Аналіз базових теоретичних положень з питань формування стратегії організаційного розвитку підприємств
 • Аналіз бухгалтерського балансу: проблеми, особливості та методика його проведення
 • Аналіз бюджетного дефіциту України та методи його подолання
 • Аналіз бюджетного фінансування державної служби України з надзвичайних ситуацій
 • Аналіз бізнес-процесів в Україні
 • Аналіз бізнесу: застосування частинних похідних
 • Аналіз валютних дисбалансів в реальному секторі економіки України
 • Аналіз валютного ринку України
 • Аналіз валютної безпеки в Україні та шляхи її підвищення
 • Аналіз валютної позиції банку АТ «Укрексімбанк» методом Монте-Карло
 • Аналіз вексельного обігу на підприємствах: сучасний стан і шляхи його покращення
 • Аналіз взаємозв’язку витрат на оплату праці та обсягів реалізації торговельного підприємства
 • Аналіз взаємозв’язку витрат, виручки і прибутку
 • Аналіз виконання Регіональної програми розвитку малого підприємництва в Чернівецькій області
 • Аналіз використання машинно-тракторного парку
 • Аналіз використання трудових ресурсів на ТОВ «Полтаваспецмонтаж»
 • Аналіз виробництва продукції рослинництва
 • Аналіз виробничих витрат як джерело пошуку резервів оптимізації виробництва
 • Аналіз виробничого потенціалу як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства
 • Аналіз витрат виробництва за елементами
 • Аналіз витрат державного бюджету на освіту
 • Аналіз витрат суб’єктів господарювання
 • Аналіз витрат і результатів як метод оцінювання бюджетних програм
 • Аналіз власного капіталу підприємства
 • Аналіз внутрішніх умов діяльності банку
 • Аналіз впливу вартості застави на якість кредиту за 2011-2012 рр
 • Аналіз впливу вимог СОТ та ЄС на сучасну і перспективну аграрну політику України
 • Аналіз впливу внутрішнього аудиту на підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств
 • Аналіз впливу галузевих проблем на розвиток персоналу машинобудівних підприємств
 • Аналіз впливу зовнішніх ринків на економіку України
 • Аналіз впливу макросередовища на ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод»
 • Аналіз впливу оборотних активів на фінансовий стан підприємства
 • Аналіз впливу реформування податкової системи на формування доходів державного бюджету України та функціонування вітчизняних підприємств
 • Аналіз впливу сезонності на діяльність готелю «palladium»
 • Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність готельного підприємства
 • Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність туристичного підприємства
 • Аналіз впливу факторів на прибуток підприємства
 • Аналіз впливу якості електропостачання на економічні збитки сільськогосподарських підприємств
 • Аналіз впливу інтернет-технологій на маркетингову діяльність підприємства
 • Аналіз впровадження цільових програм на регіональному рівні
 • Аналіз відмінностей англо-саксонської та німецької моделей внутрішньогосподарського контролю
 • Аналіз галузевої конкурентоспроможності України на тлі світової кризи
 • Аналіз галузі машинобудування в національній економіці
 • Аналіз господарських систем
 • Аналіз господарської діяльності на підприємстві: використання економіко-логічних методів
 • Аналіз грошових коштів підприємства
 • Аналіз грошових потоків підприємства
 • Аналіз грошових потоків підприємства та ефективність їх управління
 • Аналіз грошово-кредитної політики національного банку України у 2008-2010 роках
 • Аналіз групового асортименту хлібопекарської продукції та перспективи його розширення в Україні
 • Аналіз дебіторської заборгованості
 • Аналіз дебіторської заборгованості
 • Аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством
 • Аналіз дебіторської заборгованості підприємства та управління нею
 • Аналіз дебіторської заборгованості: проблеми та шляхи їх вирішення
 • Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості: методика порівняння
 • Аналіз демографічного стану в Україні
 • Аналіз демографічної ситуації в Чернівецькій області
 • Аналіз державного регулювання економічної безпеки в Україні
 • Аналіз державного регулювання інноваційної діяльності підприємств України
 • Аналіз державної політики: раціоналізм
 • Аналіз джерел формування доходів пенсійного фонду України
 • Аналіз джерел формування та механізму збільшення капіталу комерцийного банку
 • Аналіз джерел формування фінансових ресурсів підприємств
 • Аналіз джерел формування фінансових ресурсів підприємств
 • Аналіз джерел формування фінансових ресурсів підприємства
 • Аналіз джерел фінансування основного капіталу підприємств України
 • Аналіз динаміки доходної бази та структури Державного бюджету України у 1993 – 1999 роках
 • Аналіз динаміки доходів та витрат банківської системи України
 • Аналіз динаміки зовнішньоекономічної діяльності в Україні
 • Аналіз динаміки кредитів за категоріями клієнтами та галузями економіки пат «втб банк»
 • Аналіз динаміки оборотних активів підприємств
 • Аналіз динаміки обсягів податкових надходжень в загальних обсягах доходів державного бюджету України в період з 2002 – початок 2010 р.
 • Аналіз динаміки оплати та загального обсягу праці
 • Аналіз динаміки основних показників будівництва за 2001-2005 рр.
 • Аналіз динаміки показників концентрації на банківському ринку України як чинника інтенсивності конкурентної боротьби
 • Аналіз динаміки продуктивності праці в скотарстві і факторів, що впливають на її рівень
 • Аналіз динаміки та структури процентних доходів та процентних витрат комерційного банку “Аваль”
 • Аналіз динаміки та тенденцій змін величини процентного ризику на прикладі пат «діамантбанк»
 • Аналіз документу грузино-російського конфлікту
 • Аналіз досвіду зарубіжних податкових систем у створенні сприятливого податкового клімату
 • Аналіз достатності грошових потоків комерційного підприємства в контексті управління ними
 • Аналіз достатності грошових потоків підприємства в контексті управління ними
 • Аналіз достатності грошових потоків підприємства в контексті управління ними
 • Аналіз достатності грошових потоків підприємства в контексті управління ними
 • Аналіз достатності грошових потоків підприємства в контексті управління ними
 • Аналіз доходності чистої процентної позиції та процентної маржі першої групи банків України
 • Аналіз доходної частини бюджету
 • Аналіз доходів пенсійного фонду України
 • Аналіз доходів, витрат та прибутку АКБ “Укрсоцбанк”
 • Аналіз ділової активності підприємства та її оцінка
 • Аналіз діючих державних програм розвитку туристичної галузі АР Крим
 • Аналіз діяльності Національного банку України
 • Аналіз діяльності банків по формуванню і використанню кредитних ресурсів у 1998 році
 • Аналіз діяльності малого та середнього бізнесу в Україні
 • Аналіз діяльності підприємства
 • Аналіз діяльності рахункової палати України як державного контрольного органу
 • Аналіз діяльності ринків України: проблеми і перспективи розвитку
 • Аналіз діяльності ринків України: проблеми і перспективи розвитку
 • Аналіз діяльності транснаціональних корпорацій та вплив їх на економічний розвиток України
 • Аналіз діяльності транснаціональних корпорацій та їх вплив на економічний розвиток України
 • Аналіз дієвості організаційно-економічних механізмів державного регулювання агропромислового комплексу
 • Аналіз економічних характеристик функціонування кредитного ринку у кризовий період в Україні
 • Аналіз економічного змісту поняття «потенціал» підприємства
 • Аналіз економічного потенціалу підприємств олійно-жирової галузі як засіб підвищення її
 • Аналіз економічного потенціалу підприємства
 • Аналіз економічної діяльності будівельних підприємств
 • Аналіз економічної сутності інноваційного процесу
 • Аналіз експортної діяльності Богородчанського району Івано-франківщини
 • Аналіз експортної діяльності богородчанського району івано-франківщини
 • Аналіз експорту деревини українських виробників
 • Аналіз експорту та імпорту товарів у структурі зовнішньоекономічної діяльності України
 • Аналіз ефективного використання ресурсів – основа фінансової стабільності
 • Аналіз ефективності інноваційної діяльності підприємства
 • Аналіз ефективності Інтернет-реклами
 • Аналіз ефективності використання курортно-рекреаційного потенціалу Черкащини
 • Аналіз ефективності використання нематеріальних активів
 • Аналіз ефективності використання основних засобів
 • Аналіз ефективності використання основних засобів на підприємствах України
 • Аналіз ефективності використання основних засобів на підприємстві
 • Аналіз ефективності використання основних засобів та резерви їх підвищення
 • Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства
 • Аналіз ефективності використання та відтворення основних засобів у сільськогосподарському виробництві
 • Аналіз ефективності використання товарних запасів
 • Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
 • Аналіз ефективності використання трудових ресурсів на вітчизняних підприємствах
 • Аналіз ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві
 • Аналіз ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві
 • Аналіз ефективності використання трудових ресурсів у сільському господарстві
 • Аналіз ефективності використання трудового потенціалу підприємства
 • Аналіз ефективності грошово-кредитної політики України за 2011-2012 рр
 • Аналіз ефективності грошово-кредитної політики національного банку України
 • Аналіз ефективності динаміки менеджменту на підприємстві
 • Аналіз ефективності діяльності митних органів
 • Аналіз ефективності діяльності підприємств з використанням економічної доданої вартості
 • Аналіз ефективності проведення рекламної кампанії в мережі Інтернет
 • Аналіз ефективності процесів формування та використання фінансових ресурсів підприємства
 • Аналіз ефективності підтримки малого підприємництва
 • Аналіз ефективності структури капіталу підприємства
 • Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств
 • Аналіз ефективності інвестиційних проектів
 • Аналіз ефективності інноваційної діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання
 • Аналіз ефективності інноваційної діяльності підприємства у сучасних умовах господарювання
 • Аналіз ефективності інноваційної діяльності підприємства: суть та показники
 • Аналіз ефективної організації праці на підприємстві
 • Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами
 • Аналіз загального товарообігу та товарообігу аптеки “Екофарм+”
 • Аналіз законодавств провідних країн світу в сфері захисту інформації
 • Аналіз закордонного досвіду видобутку нетрадиційного природного газу
 • Аналіз залучення іноземних інвестицій в сучасних умовах господарювання
 • Аналіз запозичених та залучених джерел формування ресурсів комерційного банку
 • Аналіз заробітної плати, як визначальний чинник мотивації праці
 • Аналіз зарубіжного досвіду реформування системи державного регулювання охорони здоров
 • Аналіз застосування маркетингових комунікацій в системі управління діяльністю підприємства ТОВ „Туристична агенція ТА Кокос”
 • Аналіз застосування методів хімічного чищення в експертній практиці
 • Аналіз затрат на підвищення якості молочної продукції
 • Аналіз здійснення інтеграційних взаємодій у фінансово-кредитній сфері
 • Аналіз зернового бізнесу в Україні його перспективи і проблеми
 • Аналіз злочинів неповнолітніх та шляхи їх подолання
 • Аналіз змін у структурі фінансової звітності в умовах переходу України на МСФЗ
 • Аналіз змін, впроваджених до податкового кодексу у 2013 році, щодо податку на прибуток підприємств
 • Аналіз зміни механізму формування і оподаткування прибутку
 • Аналіз зобов’язань банків України за 2012 рік
 • Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 • Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств України в умовах нестабільності
 • Аналіз зовнішньої торгівлі України
 • Аналіз зовнішніх джерел інформації ТОВ «Аграна фрут лука»
 • Аналіз зовнішніх умов діяльності комерційного банку (ринкових можливостей)
 • Аналіз ймовірності банкрутства компанії
 • Аналіз капітальних інвестицій Чернівецької області
 • Аналіз комерційної доцільності проекту
 • Аналіз конкурентних стратегій за класифікаційними ознаками
 • Аналіз конкурентної боротьби підприємства
 • Аналіз конкурентної позиції ЗАТ «Першого Українського Міжнародного банку» в сучасних умовах розвитку банківської системи.
 • Аналіз конкурентоспроможності банківської системи України
 • Аналіз конкурентоспроможності витрат великотоварних аграрних підприємств
 • Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства, як інструмент підвищення його прибутковості
 • Аналіз конкурентоспроможності підприємства
 • Аналіз конкурентоспроможності підприємства
 • Аналіз конкурентоспроможності страхового ринку України в умовах трансформації
 • Аналіз конкурентоспроможності телекомунікаційного оператора
 • Аналіз конкуренції в галузі та його умовні компоненти
 • Аналіз конкуренції на зовнішньому ринку
 • Аналіз кон’юнктури ринку праці Чернівецької області
 • Аналіз кон’юнктури ринку праці Чернівецької області
 • Аналіз кошторису доходів та видатків бюджетної установи
 • Аналіз кошторисів бюджетної установи
 • Аналіз кредитних операцій комерційного банку
 • Аналіз кредитного портфеля комерційного банку
 • Аналіз кредитного ризику
 • Аналіз кредитного ризику та оцінка ефективності управління ним в банківських установах
 • Аналіз кредиторської заборгованості
 • Аналіз кредитоспроможності підприємства-позичальника та його удосконалення
 • Аналіз кредитування фізичних осіб комерційним банком
 • Аналіз кредитів комерційного банку
 • Аналіз кризових процесів в економіці України
 • Аналіз кількісних втрат трудового потенціалу України в умовах протікання негативних демоекономічних процесів
 • Аналіз кількісних і якісних характеристик інформації в державному управлінні
 • Аналіз логіки змін бухгалтерського обліку
 • Аналіз локальних економічних систем в контексті глобалізаційних викликів
 • Аналіз ліквідності комерційного банку
 • Аналіз ліквідності підприємства та шляхи її покращення
 • Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
 • Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
 • Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
 • Аналіз ліквідності та платоспроможності як невід’ємна складова фінансового аналізу
 • Аналіз ліквідності та прибутковості комерційного банку
 • Аналіз ліквідності як важливий етап оцінки фінансової стійкості підприємства
 • Аналіз ліквідності як головний напрям аналізу фінансового стану підприємства
 • Аналіз ліквідності і платоспроможності бюджетних організацій в Україні
 • Аналіз майнового стану підприємства
 • Аналіз маркетингових оцінок конкурентоспроможності діяльності туроператорів
 • Аналіз маркетингового середовища дп «державна картографічна фабрика» на основі складання матриці swot-аналізу
 • Аналіз маркетингової діяльності мінімаркетів та можливості її вдосконалення
 • Аналіз матеріальних ресурсів та ефективність їх використання
 • Аналіз методик визначення ефективності функціонування філій банків
 • Аналіз методик визначення ефективності функціонування філій банків
 • Аналіз методики обліку фінансових результатів та удосконалення форми звіту
 • Аналіз методичного забезпечення оцінювання фінансової безпеки підприємства
 • Аналіз методичного забезпечення управління депозитним операціями банку
 • Аналіз методу оцінки персоналу організації на підприємстві
 • Аналіз методів ведення обліку валових доходів та валових витрат
 • Аналіз методів оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства
 • Аналіз методів оцінки списання виробничих запасів та шляхи їх покращення
 • Аналіз методів оцінки списання виробничих запасів та шляхи їх покращення
 • Аналіз методів оцінки фінансових ризиків підприємства
 • Аналіз методів оцінки фінансової стійкості підприємства
 • Аналіз методів оцінки інвестиційної привабливості підприємств України
 • Аналіз методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств
 • Аналіз методів планування операційного прибутку промислового підприємства
 • Аналіз методів формування асортименту підприємства
 • Аналіз методів фінансового планування на підприємстві
 • Аналіз методів фінансового планування на підприємстві
 • Аналіз методів і форм впливу державного кредитного регулювання
 • Аналіз можливих наслідків фінансової кризи кіпру для України
 • Аналіз мотивацій поведінки споживачів
 • Аналіз мотивації за результатами діяльності в регіоні
 • Аналіз міжнародних розрахунків, підвищення прибутковості банку від їх здійснення
 • Аналіз міжнародної конкурентоспроможності авіаційної галузі України
 • Аналіз міжнародної трудової міграції в умовах глобалізаційних процесів
 • Аналіз місцевих бюджетів
 • Аналіз на базі збалансованої системи показників – інноваційна передумова розвитку бізнес-процесів
 • Аналіз надходження доходів до бюджету районної ради
 • Аналіз надійності банку в розрізі комплексної оцінки фінансового стану банку
 • Аналіз найважливіших проблем бюджетної системи та напрямки вирішення цих проблем
 • Аналіз наявності та використання нематеріальних активів
 • Аналіз наявності та ефективності використання нематеріальних активів
 • Аналіз неподаткових надходжень до Державного бюджету України
 • Аналіз непрямих доходів підприємства
 • Аналіз непрямих доходів підприємства
 • Аналіз неходових та залежаних товарів в Україні та шляхи їх зменшення
 • Аналіз нормативно-правових та інституційних засад формування механізмів державного регулювання у сфері страхової діяльності
 • Аналіз нормативно-правової бази управління інвестиційною діяльністю в Україні
 • Аналіз нормативного-правового забезпечення складових інтелектуального капіталу в Україні
 • Аналіз обертання активів підприємства
 • Аналіз обліку дебіторської заборгованості в бюджетних установах
 • Аналіз оборотних активів підприємства з використанням інформаційних технологій
 • Аналіз обсягів капітальних інвестицій в регіональній інвестиційній діяльності
 • Аналіз обсягів реалізації продукції та виявлення резервів їх збільшення
 • Аналіз обсягів сільськогосподарського виробництва та проблеми його інвестування
 • Аналіз операцій з банківськими металами
 • Аналіз операцій із залучення та розміщення валютних ресурсів комерційними банками України
 • Аналіз організаційних змін в процесі формування стратегічного партнерства машинобудівних підприємств
 • Аналіз організаційних змін в процесі формування стратегічного партнерства машинобудівних підприємств
 • Аналіз організаційно – економічної діяльності ПАО «Банк Кредит Дніпро»
 • Аналіз організаційної складової механізму формування та використання бюджетної політики в соціальній сфері
 • Аналіз організації рекламної діяльності у вищих навчальних закладах Донецької області України
 • Аналіз основних видів ризиків аудиторської діяльності в Україні
 • Аналіз основних видів ризиків аудиторської діяльності в Україні
 • Аналіз основних етапів становлення сектору малого бізнесу в Україні
 • Аналіз основних принципів управління
 • Аналіз основних складових стратегії високотехнологічного розвитку Нідерландів
 • Аналіз особистого споживання як економічної категорії і елементу суспільного відтворення
 • Аналіз особливостей просування будівельних послуг
 • Аналіз особливостей розвитку взаємовідносин України та європейського союзу
 • Аналіз останніх змін податку на доходи фізичних осіб в Україні
 • Аналіз оцінки суттєвості помилок в аудиті
 • Аналіз переваг та недоліків диферсифікації діяльності підприємства
 • Аналіз переваг та недоліків проекту податкового кодексу України
 • Аналіз переваг та недоліків реформування пенсійної системи в Україні
 • Аналіз переваг і недоліків індикативної заробітної плати
 • Аналіз передумов та результатів інноваційної діяльності у контексті економічного управління
 • Аналіз персоналу (кадрів) підприємства
 • Аналіз перспективності регіонального ринку питної води hod (на прикладі Дніпропетровської області)
 • Аналіз планування аудиту фінансових результатів
 • Аналіз платоспроможності Укрсоцбанку
 • Аналіз платоспроможності Укрсоцбанку
 • Аналіз платоспроможності підприємства як важливий засіб запобігання банкрутства
 • Аналіз платоспроможності та ліквідності як передумова забезпечення ефективної діяльності підприємства
 • Аналіз платоспроможності та ліквідності як передумова забезпечення ефективної діяльності підприємства
 • Аналіз платоспроможності та напрями її покращення в майбутньому
 • Аналіз платоспроможності і ліквідності підприємств Автономної Республіки Крим
 • Аналіз платіжного балансу України та шляхи його збалансування
 • Аналіз платіжного балансу і зовнішнього боргу України
 • Аналіз поведінки витрат на основі методу CVP-аналіз (Cost-Volume-Profit) – «витрати – обсяг діяльності – прибуток»
 • Аналіз податкових надходжень до Державного бюджету України
 • Аналіз податкових надходжень до бюджету України
 • Аналіз податкового навантаження на підприємство в сучасних умовах
 • Аналіз податкової системи України
 • Аналіз податкоспроможності суб’єктів господарювання
 • Аналіз показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств
 • Аналіз показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства
 • Аналіз показників ефективності діяльності приватбанку
 • Аналіз показників зайнятості та безробіття населення Чернівецької області
 • Аналіз показників розвитку ринку електронної комерції України
 • Аналіз поняття адміністративної відповідальності в сучасній правовій системі України
 • Аналіз потенційної криміногенності підприємства за показниками діяльності за рік
 • Аналіз поточного стану фінансування освітньої галузі України
 • Аналіз прибутковості комерційного банку
 • Аналіз прибутковості та ефективності діяльності банку
 • Аналіз прибутковості та ліквідності комерційного банку
 • Аналіз прибутковості та теоретичні основи розподілу прибутку підприємств
 • Аналіз прибутковості фінансових ресурсів: існуючи підходи
 • Аналіз прибутку підприємств за часів незалежності
 • Аналіз прибутку і рентабельності підприємства
 • Аналіз прибутків банку
 • Аналіз прибутків та рентабельності підприємства
 • Аналіз приватизаційного процесу в Україні
 • Аналіз принципів діяльності адвокатури
 • Аналіз принципів організації бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності
 • Аналіз причин виникнення тіньової заробітної плати та шляхи її детінізації
 • Аналіз причин деградації ґрунтів як явища нерозривно пов’язаного з поняттям харчової безпеки
 • Аналіз проблем виробничих потужностей підприємств
 • Аналіз проблем електроенергетичної галузі України та виявлення можливих шляхів їх вирішення
 • Аналіз проблем казначейської системи виконання Державного бюджету України на основі ЄКР та перспективи їх подолання
 • Аналіз проблем казначейської системи виконання Державного бюджету України на основі ЄКР та перспективи їх подолання
 • Аналіз проблем лізингу в Україні
 • Аналіз проблем обліку податку на прибуток
 • Аналіз проблем становлення та розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні
 • Аналіз проблем сучасних наук
 • Аналіз проблем та напрямків удосконалення системи оподаткування в Україні
 • Аналіз проблем та напрямків удосконалення системи оподаткування в Україні
 • Аналіз проблем та шляхи подолання зовнішнього державного боргу України
 • Аналіз проблем інвестиційної діяльності Україні і шляхи їх вирішення
 • Аналіз проблем інноваційного розвитку підприємств України
 • Аналіз проблематики формування і використання місцевих бюджетів в Україні на основі зарубіжного досвіду
 • Аналіз проблеми незалежності аудиту в Україні
 • Аналіз програмного забезпечення для врахування рекламних витрат підприємства
 • Аналіз продуктивності праці на підприємстві
 • Аналіз продуктивності праці на підприємстві
 • Аналіз продуктивності праці та оплати праці на підприємстві
 • Аналіз продуктивності праці та шляхи її підвищення
 • Аналіз процентних витрат
 • Аналіз прямих та непрямих затрат на виробництво
 • Аналіз підходів до визначення суті та змісту маркетингових витрат підприємства
 • Аналіз підходів до визначення суті та змісту маркетингових витрат підприємства
 • Аналіз підходів до діагностики фінансового стану підприємства
 • Аналіз підходів до розуміння конкурентоспроможності підприємства
 • Аналіз реального інвестування регіону (на прикладі черкаської області)
 • Аналіз результатів господарювання та перспектив розвитку будівельної галузі України
 • Аналіз рентабельності Укрсоцбанку
 • Аналіз рентабельності підприємств торгівлі
 • Аналіз рентабельності підприємства в сучасних умовах
 • Аналіз ресурсного забезпечення ситуаційного управління торговельними підприємствами
 • Аналіз ризиків в проектній діяльності та управління ними
 • Аналіз ризиків зовнішньоекономічної діяльності підприємства
 • Аналіз ризиків міжнародного кредитування
 • Аналіз ризиків реалізації бізнес-планів вітчизняних підприємств в умовах світової економічної кризи на прикладі АТ «Укравто» філія «Автоцентр на столичному»
 • Аналіз ринку горілчаних виробів
 • Аналіз ринку засобів по догляду за тілом
 • Аналіз ринку засобів по догляду за тілом в Україні
 • Аналіз ринку кави для підприємства «Будинок кави»
 • Аналіз ринку кондитерських виробів
 • Аналіз ринку кондитерських виробів України
 • Аналіз ринку морозива в Україні
 • Аналіз ринку праці Чернівецької області за останні роки
 • Аналіз ринку праці чернівецької області за 2009 рік
 • Аналіз ринку праці: теоретичні основи
 • Аналіз ринку праці: теоретичні основи
 • Аналіз ринку спортивних товарів України та можливі чинники його подальшого розвитку
 • Аналіз ринку трудових ресурсів України
 • Аналіз ринку як необхідна умова підвищення конкурентоспроможності товарів і послуг
 • Аналіз ринку і визначення маркетингових можливостей підприємства
 • Аналіз ринку: необхідність, принципи, види, організація робіт
 • Аналіз роботи нью-йоркської фондової біржі nyse
 • Аналіз розвитку авіаційної галузі в Україні
 • Аналіз розвитку експортного потенціалу України в сучасних світогосподарських процесах
 • Аналіз розвитку кондитерського ринку України
 • Аналіз розвитку митної політики в Україні
 • Аналіз розвитку міжнародної системи туризму в Україні
 • Аналіз розвитку ресурсної бази кредитних спілок України
 • Аналіз розвитку страхування життя в Україні
 • Аналіз розвитку фондового ринку України
 • Аналіз розвитку іпотечної системи Російської Федерації
 • Аналіз розрахунково-платіжної дисципліни на підприємствах енергозабезпечення
 • Аналіз руху грошових коштів: звіт про рух грошових коштів
 • Аналіз рівня безробіття в Україні
 • Аналіз рівня ефективності використання матеріалів на прикладі ПАТ «ГТРЗ»
 • Аналіз рівня капіталізації банківської системи України
 • Аналіз рівня розвитку ринку платіжних карток України
 • Аналіз світового досвіду побудови ефективної системи контролю державних фінансів
 • Аналіз світового ринку дорогоцінних каменів
 • Аналіз середньомісячної заробітної плати працівників за 2011 рік у Чернівецькій області
 • Аналіз систем регулювання валютного курсу в Україні
 • Аналіз системи «витрати—випуск—прибуток»
 • Аналіз системи довгострокового стимулювання топ-менеджерів
 • Аналіз системи позиціювання торгових марок
 • Аналіз системи ресурсного оподаткування в Україні у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу
 • Аналіз системи соціального захисту населення у Німеччині
 • Аналіз системи управління господарським портфелем АКБ “Енергобанк”
 • Аналіз системи управління земельними відносинами в Україні
 • Аналіз системи управління підприємством
 • Аналіз системи управління підприємством
 • Аналіз системи якості телекомунікаційних послуг
 • Аналіз собівартості окремих видів продукції підприємства
 • Аналіз собівартості виробництва продукції рослинництва
 • Аналіз собівартості продукції: поняття і складові собівартості
 • Аналіз соціальної сфери в Україні
 • Аналіз спеціальних гарантій місцевого самоврядування в Україні та їх співвідношення з основами організації та діяльності місцевого самоврядування
 • Аналіз споживання молока та молокопродуктів
 • Аналіз споживчого кошика в Україні
 • Аналіз співвідношення і взаємозв’язку громадянського суспільства та держави.
 • Аналіз стану аварійності на вугільних шахтах України в аспекті впливу техніко-економічних факторів
 • Аналіз стану банківського сектору України за 2010 – 2012 роки
 • Аналіз стану банківської системи України в період світової економічної кризи
 • Аналіз стану експорту України й основні напрямки його підвищення
 • Аналіз стану забезпечення матеріально – технічними та фінансовими ресурсами підрозділів ДПС різного рівня управління
 • Аналіз стану зовнішньоторговельних операцій підприємства
 • Аналіз стану корпоративної соціальної відповідальності в інтегрованих корпоративних структурах України
 • Аналіз стану міграційних процесів в Україні
 • Аналіз стану ринку продукції
 • Аналіз стану стратегічного управління в динамічних умовах функціонування української трубної підгалузі металургії
 • Аналіз стану та використання основних засобів на підприємстві
 • Аналіз стану та використання основних засобів на підприємстві
 • Аналіз стану та динаміки основних індикаторів соціальної безпеки України
 • Аналіз стану та динаміки прибутковості автопідприємства
 • Аналіз стану та ефективності використання основних засобів на ПАТ «Білоцерківський консервний завод»
 • Аналіз стану та перспективи розвитку страхового ринку України
 • Аналіз стану та тенденції на вітчизняному фондовому ринку
 • Аналіз стану і можливості інноваційного розвитку українських підприємств
 • Аналіз стану і перспективи розвитку внутрішнього державного фінансового контролю в Україні
 • Аналіз стану і розвитку ринку страхових послуг в Україні за останні роки
 • Аналіз стану інвестиційної сфери в Україні
 • Аналіз стану інноваційної діяльності в Україні.
 • Аналіз стратегій підвищення конкурентоспроможності глобальних компаній
 • Аналіз стратегічного потенціалу підприємства
 • Аналіз страхового ринку в Україні
 • Аналіз структури балансів найбільших банків України на 1.10.1998 р
 • Аналіз структури кредитного портфеля банків України в управлінні портфельним ризиком
 • Аналіз структури і динаміки державного боргу України
 • Аналіз сутності кредитного ринку в умовах трансформаційної економіки України
 • Аналіз сутності поняття «інформаційна технологія» в системі бухгалтерського обліку
 • Аналіз сутності фінансового стану підприємства
 • Аналіз сучасних концепцій контролінгу
 • Аналіз сучасних методик прогнозування ймовірності банкрутства підприємств
 • Аналіз сучасних методів відбору персоналу
 • Аналіз сучасних методів економічної кібернетики та їх реалізація в програмних засобах
 • Аналіз сучасних методів менеджменту підприємства та розробка шляхів їх удосконалення
 • Аналіз сучасних поглядів на взаємозв’язок між якістю інститутів і темпами економічного зростання
 • Аналіз сучасних проблем здійснення фінансового моніторингу в банківській системі України
 • Аналіз сучасних тенденцій банкрутства та санаційних заходів в Україні
 • Аналіз сучасного законодавства з авторського права
 • Аналіз сучасного стану банківської системи України
 • Аналіз сучасного стану виробництва сільськогосподарської продукції в Херсонській області
 • Аналіз сучасного стану зайнятості населення України
 • Аналіз сучасного стану ринку єврооблігацій вітчизняних емітентів
 • Аналіз сучасного стану розвитку туристичної галузі України
 • Аналіз сучасного стану страхового ринку України та проблеми його розвитку
 • Аналіз сучасного стану українського ринку страхування життя
 • Аналіз сучасного стану умов споживчого кредитування фізичних осіб в Україні
 • Аналіз сучасного стану інноваційного розвитку промислових підприємств України
 • Аналіз сучасного стану, проблем та тенденцій розвитку ринку добровільного страхування автотранспортних засобів в Україні
 • Аналіз сучасної системи кредитування в Україні
 • Аналіз сформованості структури капіталу банку
 • Аналіз схильності до банкрутства підприємств машинобудівної галузі та методи його запобігання
 • Аналіз та аудит, організація обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами підприємства
 • Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній
 • Аналіз та оцінка внутрішнього середовища організації
 • Аналіз та оцінка економічної ефективності впровадження техніко-організаційних заходів і виявлення впливу чинників на їх змінення
 • Аналіз та оцінка ефективності структури капіталу харчового підприємства
 • Аналіз та оцінка стану авіаційних перевезень в Україні, їх перспективи розвитку
 • Аналіз та оцінка сучасного стану кредитного ринку України
 • Аналіз та перспективи розвитку споживчого банківського кредитування в Україні
 • Аналіз та перспективи розвитку сільського господарства в Україні
 • Аналіз та планування основних фондів підприємства
 • Аналіз та проблеми використання виробничої потужності в умовах ринку
 • Аналіз та регулювання стягування акцизу в Україні
 • Аналіз та складання фінансової звітності інвестиційних проектів
 • Аналіз та управління грошовими потоками підприємства
 • Аналіз та управління дебіторською заборгованістю підприємства
 • Аналіз та управління пасивами банку
 • Аналіз тарифів на транспортування та постачання газу
 • Аналіз тенденцій розвитку олійнодобувного комплексу України
 • Аналіз тенденцій розвитку фондового ринку облігацій в Україні
 • Аналіз теоретичних аспектів ділової активності підприємства
 • Аналіз теоретичних підходів до трактування поняття «результативність» діяльності підприємства
 • Аналіз теоретичних підходів щодо глобального управління міжнародної економіки
 • Аналіз типових порушень при нарахуванні та виплаті зарплати бюджетними установами та шляхи їх усунення
 • Аналіз точки беззбитковості
 • Аналіз українського законодавства відповідно до вимог світової організації торгівлі (СОТ)
 • Аналіз умов реалізації грошово-кредитної політики в Україні
 • Аналіз управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства
 • Аналіз уразливості підприємств до збільшення вартості позикових ресурсів в України
 • Аналіз факторів внутрішнього і зовнішнього середовища як підґрунтя розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів
 • Аналіз факторів зниження собівартості продукції на підприємствах кондитерської галузі
 • Аналіз факторів маркетингового середовища та обґрунтування вибору маркетингової політики підприємства
 • Аналіз формування власного капіталу
 • Аналіз формування поточних витрат торговельного підприємства
 • Аналіз формування прибутку підприємства
 • Аналіз формування прибутку торговельного підприємства
 • Аналіз формування та використання фінансових ресурсів підприємства
 • Аналіз формування територіально-виробничих комплексів в Україні
 • Аналіз формування і використання фінансових ресурсів підприємства
 • Аналіз функціонування електроних грошей в Україні: проблеми та перспективи розвитку
 • Аналіз функціонування систем електронних систем передавання банківських документів «клієнт — банк»
 • Аналіз фіксованого сільськогосподарського податку
 • Аналіз фінансових звітів: методичні основи
 • Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств України: реалії сьогодення та перспективи розвитку
 • Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств з використанням ПЕОМ
 • Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства на основі інформаційних технологій
 • Аналіз фінансових результатів та рентабельності підприємства
 • Аналіз фінансових ресурсів підприємства – оцінка фінансового стану
 • Аналіз фінансових ризиків та основні шляхи їх нейтралізації
 • Аналіз фінансово-господарської діяльності як запорука ефективного функціонування підприємства
 • Аналіз фінансово-господарської діяльності як запорука ефективного функціонування підприємства
 • Аналіз фінансово-господарської діяльності як основа ефективного функціонування підприємства
 • Аналіз фінансово-господарської діяльності як складова ефективного управління підприємством (на прикладі ДП «Львівський промбудпроект»)
 • Аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльності аграрних підприємств України
 • Аналіз фінансового стану Укрсоцбанку: показники ліквідності
 • Аналіз фінансового стану банківської установи як передумова її ефективної діяльності
 • Аналіз фінансового стану в управлінні підприємством
 • Аналіз фінансового стану державних вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації
 • Аналіз фінансового стану на базі данних фінансової звітності
 • Аналіз фінансового стану підприємств в кризових умовах економіки
 • Аналіз фінансового стану підприємства
 • Аналіз фінансового стану підприємства
 • Аналіз фінансового стану підприємства в сучасних умовах
 • Аналіз фінансового стану підприємства на сучасному етапі економічного розвитку
 • Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його оздоровлення
 • Аналіз фінансового стану підприємства у кризових умовах економіки
 • Аналіз фінансового стану підприємства, як основа його стабільності та прийняття оптимальних управлінських рішень
 • Аналіз фінансового стану підприємства: прийоми та методи
 • Аналіз фінансового стану підприємства: мета, завдання та етапи проведення
 • Аналіз фінансового стану та діагностика ймовірності банкрутства ПРАТ «УГМК-Миколаїв»
 • Аналіз фінансового стану та шляхи його покращення
 • Аналіз фінансової гнучкості підприємства
 • Аналіз фінансової діяльності Укрсоцбанку: показники ліквідності
 • Аналіз фінансової звітності: види та методики
 • Аналіз фінансової звітності: сучасний стан та перспективи вдосконалення
 • Аналіз фінансової складової безпеки підприємства
 • Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах нестабільної економічної ситуації
 • Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах нестабільної економічної ситуації
 • Аналіз фінансової стійкості підприємства
 • Аналіз фінансової стійкості підприємства
 • Аналіз фінансової стійкості підприємства
 • Аналіз фінансової стійкості страхової компанії за допомогою оцінки її ліквідності та рентабельності
 • Аналіз фінансової стійкості та валюти бухгалтерського балансу
 • Аналіз фінансування видатків на освіту в Україні
 • Аналіз фіскальної політики в Україні
 • Аналіз хімічної промисловості
 • Аналіз циклічних коливань та їх вплив на діяльність українських підприємств
 • Аналіз цінової політики
 • Аналіз цінової політики
 • Аналіз ціноутворення продукції на торгівельному підприємстві
 • Аналіз чинників впливу на систему ризик-менеджменту банку
 • Аналіз чинників інвестиційної привабливості України
 • Аналіз чинників, що впливають на величину рекламної активності підприємства
 • Аналіз чинників, що впливають на якість управлінських рішень у сфері туристичної індустрії
 • Аналіз чинників, що впливають на якість управлінських рішень у сфері туристичної індустрії
 • Аналіз чутливості показників ефективності функціонування реального сектора економіки України до зміни середніх ставок проценту за кредитами
 • Аналіз шляхів раціонального управління фінансовими ресурсами підприємства
 • Аналіз юридичного складу злочину “незаконні дії у разі банкрутства” : проблеми вітчизняного законодавства та зарубіжний досвід
 • Аналіз як елемент управління залученим капіталом банку
 • Аналіз як інструмент управління коштами місцевих бюджетів
 • Аналіз якості управління проблемними кредитами у банках України
 • Аналіз якісних методів в маркетинговій діяльності торговельних підприємств
 • Аналіз і аудит розрахунків з оплати праці
 • Аналіз і аудит розрахунків з оплати праці
 • Аналіз і оцінка ризиків під час здійснення митного регулювання зед
 • Аналіз і оцінка факторів, що приводять до банкрутства аптечних закладів
 • Аналіз інвестицій Вінницької області
 • Аналіз інвестицій Вінницької області
 • Аналіз інвестицій: методологічні основи
 • Аналіз інвестицій: методологічні основи
 • Аналіз інвестиційного клімату України
 • Аналіз інвестиційного клімату провідних країн світу
 • Аналіз інвестиційного клімату та визначення основних напрямів інвестиційної політики
 • Аналіз інвестиційної діяльності
 • Аналіз інвестиційної діяльності в Чернівецькій області
 • Аналіз інвестиційної діяльності промислового підприємства
 • Аналіз інвестиційної діяльності підприємств
 • Аналіз інвестиційної діяльності підприємств Чернігівської області
 • Аналіз інвестиційної діяльності підприємств в Україні
 • Аналіз інвестиційної діяльності підприємств в Україні: проблеми і перспективи розвитку
 • Аналіз інвестиційної діяльності підприємства
 • Аналіз інвестиційної діяльності підприємства в АПК
 • Аналіз інвестиційної привабливості Донецького регіону у стані сучасної інфляції
 • Аналіз інвестиційної привабливості підприємств України
 • Аналіз інвестиційній діяльності України в кризовий період
 • Аналіз інноваційного розвитку промислових підприємств Полтавської області
 • Аналіз інноваційної діяльності в економіці України
 • Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств України за 2011-2012 роки
 • Аналіз інноваційної стратегії розвитку підприємств
 • Аналіз інформаційних систем підприємства
 • Аналіз інформаційно – комп’ютерних систем та підсистем органів правовопорядку
 • Аналіз існуючих проблем у системі соціального страхування та шляхи їх вирішення
 • Аналіз існуючої класифікації господарського контролю
 • Аналіз існуючої системи державного внутрішнього фінансового контролю та основні напрями його розвитку
 • Аналіз історичних періодів посилення регуляторного впливу держави на економіку
 • Аналіз історичного виникнення способів трансформації одягу
 • Аналіз, оцінка, мінімізація та управління банківськими ризиками
 • Аналізу динаміки медико-демографічних змін Луганській області за останні 10 років (2002-2011)
 • Аналітична оцінка виробництва продукції льонарства в Україні
 • Аналітична оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості
 • Аналітична оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості
 • Аналітична оцінка ефективності використання векселів у розрахунках вітчизняних підприємств
 • Аналітична оцінка ефективності відтворення основних засобів на підприємстві
 • Аналітична оцінка ефективності дебіторської та кредиторської заборгованості
 • Аналітична оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства
 • Аналітична оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства
 • Аналітична оцінка методичних підходів аналізу ділової активності підприємства
 • Аналітична оцінка методичних підходів до поняття податкового менеджменту
 • Аналітична оцінка поточних зобов’язань
 • Аналітична оцінка при прийнятті управлінських рішень
 • Аналітична оцінка сучасного стану ринку праці в Україні
 • Аналітична оцінка тарифного регулювання оплати праці працівників підприємства: український та світовий досвід
 • Аналітична оцінка формування заробітної плати на підприємстві
 • Аналітична оцінка формування заробітної плати на підприємстві
 • Аналітична оцінка фінансового стану
 • Аналітична оцінка фінансового стану підприємств
 • Аналітичне дослідження підходів щодо моделювання ефективності використання основних засобів сільськогосподарських підприємств
 • Аналітичний облік цінностей
 • Аналітичний і синтетичний облік кредитних операцій
 • Аналітичний інструментарій логістичних затрат підприємства
 • Аналітичні аспекти управління витратами підприємств
 • Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності торгового підприємства
 • Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності торгового підприємства
 • Аналітичні методи у системі аудиту ефективності кредитних операцій АКБ
 • Аналітичні можливості інформаційної системи «Галактика»
 • Аналітичні процедури в аудиті фінансових показників підприємства
 • Аналітичні процедури в комп’ютерному аудиті: особливості застосування та вимоги до програмного забезпечення
 • Аналітичні процедури діагностики економічної стійкості машинобудівного підприємства
 • Аналітичні процедури на етапі перевірки по суті
 • Аналітичні процедури у контрольному процесі
 • Аналітичні процедури у контрольному процесі
 • Аналіх фінансових ресурсів підприємства та джерел їх формування
 • Аспекти удосконалення обліку і аналізу основних засобів
 • Аудиторське програмне забезпечення для аналізу даних
 • Аудиторський ризик: сутнісний аналіз
 • Байєсівський аналіз як інструмент вивчення людської свідомості
 • Банківський нагляд як складова банківського регулювання: теоретично-правовий аналіз
 • Бенчмаркінг як засіб аналізу конкурентоспроможності підприємства
 • Бенчмаркінг як метод конкурентного аналізу
 • Бухгалтерська звітність та фінансовий аналіз
 • Бухгалтерський облік на підприємстві: аналіз практики
 • Бюджетна звітність як основне джерело інформації для аналізу виконання бюджетів
 • Бюджетна звітність як основне джерело інформації для аналізу виконання бюджетів
 • Важливе місце в бізнесі – аналіз макрофакторів та мікрофакторів маркетингового середовища
 • Вартісний аналіз акціонерного капіталу за показником EVA
 • Вдосконалення аналізу витрат комерційного банку
 • Вдосконалення аналізу витрат комерційного банку
 • Вдосконалення аналізу фінансової рівноваги підприємства
 • Вдосконалення аналітичного обліку інтелектуальної власності на сільськогосподарських підприємствах
 • Вдосконалення аналітичної роботи на підприємстві
 • Ведення аналітичного обліку основних засобів в умовах автоматизації
 • Взаємозв’язок депозитної та облікової ставок в Україні: аналіз поточних тенденцій
 • Взаємозв’язок фінансового та управлінського аналізу
 • Взаємозв’язок фінансового та управлінського аналізу
 • Вибір засобів і методів реалізації підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації
 • Вибір системи критеріїв при проектуванні підсистеми аналітичної обробки інформації
 • Вибір стратегії та аналіз стратегічних альтернатив
 • Вибір індикаторів оцінки фінансової стійкості підприємства суб’єктами фінансового аналізу
 • Види обліку праці: аналітичний та синтетичний
 • Визначення кредитного рейтингу підприємства за системою фінансового аналізу «Дюпон»
 • Визначення місця комплексного економічного аналізу в системі управління виробництвом
 • Визначення напрямків розвитку і етапів проектування та впровадження підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації
 • Визначення основних недоліків обліково-аналітичного забезпечення маркетингової діяльності підприємств у сучасних умовах ринкових відносин в економіці України
 • Визначення розміру власних оборотних коштів на підприємстві: аналіз досліджень вчених
 • Визначення та аналіз поняття «зовнішнє середовище»
 • Визначення функцій обліково-аналітичного забезпечення венчурної діяльності
 • Використанння методу аналізу ієрархій для узгодження результатів оцінки
 • Використання аналітичних процедур в аудиті
 • Використання кластерного аналізу для виокремлення типових організацій споживчої кооперації України
 • Використання методів кореляційно-регресійного аналізу для дослідження обсягу прямих інвестицій в Україну
 • Використання методів сумісного аналізу (латентних оцінок) в маркетингових дослідженнях
 • Використання на українських підприємствах основних інструментів фінансового аналізу
 • Використання пакету аналізу Excel у дослідженні витрат торговельного підприємства
 • Використання портфельного аналізу при формуванні бізнес-стратегії компанії
 • Використання порівняльного аналітичного балансу в аналізі фінансового стану підприємства
 • Використання психоаналітичних методів в сучасному маркетингу
 • Використання розрахунково-аналітичних методів в фінансовому контролі діяльності органів виконавчої влади
 • Використання системи відносних статистичних показників у фінансовому аналізі
 • Використання трудових ресурсів: аналіз ефективності
 • Використання інструментів інтернет-аналітики в маркетинговому сегментуванні
 • Виробничий план: зміст поняття та аналіз формування
 • Виробничі запаси: аналіз використання
 • Виробничі запаси: аналіз надходження
 • Виробничі запаси: аналіз наявності та структури
 • Виробничі запаси: аналіз результатів інвентаризації
 • Витрати підприємства та аналіз їх впливу на фінансові результати
 • Виявлення впливу соціально-економічних показників на внп за допомогою кореляційного аналізу
 • Власний капітал сільськогосподарських підприємств: значення та організація його аналізу
 • Внесок Е. Чемберліна та Дж.Робінсон в розвиток теорії аналізу ринку
 • Внутрішньогосподарський облік і аналіз діяльності підприємства за центрами відповідальності
 • Внутрішній план аналітичних рахунків
 • Вплив глобалізації на економічний аналіз
 • Вплив методів калькулювання продукту на аналіз збутової діяльності
 • Впровадження енергетичного менеджменту на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства
 • Відбудова економіки та подолання кризи: аналіз пропозицій
 • Відкрите професійно-технічне та дистанційне навчання: порівняльний аналіз
 • Відносно акцентування уваги на найбільш важливих з точки зору інтересів підприємства питаннях удосконалення методики аналітичної обробки інформації
 • Гендерні проблеми у засобах масової інформації: теоретичний аналіз
 • Генеза та аналіз сучасної платформи співробітництва України з Міжнародним валютним фондом
 • Державне регулювання інформаційно-аналітичного центру по зменшенню ренти за асиметричність інформації на фінансовому ринку
 • Державне управління: суб’єкти політичної аналітики
 • Деякі аспекти аналізу механізму реалізації інвестиційного проекту
 • Деякі аспекти аналізу фінансового стану підприємства
 • Деякі аспекти дослідження методів аналізу прямих матеріальних витрат в системі управління підприємством
 • Деякі аспекти оцінки аналізу фінансового стану підприємства
 • Дискримінантний аналіз оцінки ймовірності кризи підприємства
 • Дискримінантний аналіз оцінки і кризи сучасного підприємства
 • Дискримінантний аналіз як інструмент оцінки ймовірності кризи підприємстваі
 • До питання використання ЕОМ у стратегічному фінансовому аналізі
 • До проблематики удосконалення обліково-аналітичного забезпечення операцій з виробничими запасами, як складової оборотних активів підприємства
 • До проблеми суті SWOT-аналізу в сучасних ринкових умовах
 • Дослідження аналізу і аудиту грошових коштів
 • Дослідження клієнтоорієнтованості українських банків методом багатовимірного аналізу в системі statistica
 • Дослідження методичних аспетів обліку, аудиту і аналізу розрахунків оплати праці на підприємствах
 • Дослідження прибутковості підприємства методом кореляційно-регресійного аналізу
 • Дослідження стану бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту адміністративних витрат підприємства
 • Дослідження стратегічно важливих показників фундаментального аналізу ринку форекс
 • Дослідження сучасних інформаційних систем аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційних проектів
 • Дослідження сучасних інформаційних систем аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційних проектів
 • Дослідження і порівняльна характеристика бух обліку, аналізу і контролю ВЗ на підприємстві
 • Діяльність ДПС України: аналітичні методи, процедури та прийоми
 • Діяльність інститутів спільного інвестування: аналіз законодавчих змін та показників діяльнгості
 • Єдність аналізу і синтезу як наукових методів пізнання наукових явищ
 • Єдність аналізу і синтезу як наукових методів пізнання наукових явищ
 • Екологічний аналіз стану оточуючого середовища в зоні техногенного впливу
 • Економіка підприємств: аналіз активів підприємства
 • Економіка підприємства: аналіз затрат на виробництво
 • Економіко-аналітичне забезпечення в управлінні цільовими комплексними програмами
 • Економіко-статистичний аналіз сфери соціального забезпечення
 • Економічна суть банківської системи: основні методологічні підходи аналізу сутності банку
 • Економічна суть та аналіз продуктивності праці на підприємствах
 • Економічне моделювання й аналіз інтернет – технологій
 • Економічний аналіз у стратегічному управлінні підприємством
 • Економічний аналіз бюджетних показників як невід’ємна складова управлінської діяльності фінансових органів
 • Економічний аналіз в дослідженні діяльності установ житлово-комунального господарства
 • Економічний аналіз в сільському господарстві
 • Економічний аналіз в управлінні продуктивністю праці
 • Економічний аналіз ефективності використання нематеріальних активів
 • Економічний аналіз та його зв’язок з бухгалтерським обліком
 • Економічний аналіз та монополістична конкуренція
 • Економічний аналіз у здійсненні маркетингової діяльності підприємства
 • Економічний аналіз у системі управління підприємством
 • Економічний аналіз у системі управління підприємством
 • Економічний аналіз у системі управління підприємством в умовах світової фінансово-економічної кризи
 • Економічний аналіз як засіб підвищення ефективності діяльності підприємства
 • Економічний аналіз як засіб підвищення ефективності діяльності підприємства в Україні
 • Економічний аналіз як основа побудови ефективної системи управління підприємством
 • Економічний аналіз як основний елемент ефективності діяльності підприємства
 • Економічний аналіз як основний чинник підвищення ефективності діяльності підприємства
 • Економічний аналіз як передумова підготовки та прийняття управлінських рішень
 • Економічний аналіз як передумова формування, управління й контролю фінансової політики бюджетних установ
 • Економічний аналіз: завдання та предмет
 • Економічний аналіз: теорія, методологія, практика
 • Економічний аналіз: функції та класифікація, методи та інформаційна база
 • Економічний інструментарій оцінки та аналізу інтелектуального капіталу
 • Етапи аналізу товарообороту підприємств роздрібної торгівлі
 • Етапи еволюції теорії та практики економічного аналізу
 • Етапи проведення аналізу виробничих запасів
 • Етапи стратегічного аналізу діяльності машинобудівного підприємства
 • Етапи та недоліки проведення аналізу дебіторської заборгованості
 • Ефективність аналізу збереження власності
 • Ефективність використання економічного аналізу в господарській діяльності підприємства
 • Ефективність використання капіталу сільськогосподарських підприємств волинської області: аналітичний вимір
 • Ефективність організаційної структури апарату управління: сучасні підходи до аналізу
 • Забезпечення аналітичності та оперативності обліку через систему бухгалтерських рахунків
 • Забезпечення економічної безпеки держави шляхом застосування аналізу зовнішньоекономічних ризиків
 • Завдання аналізу впливу змін стану окремих груп рахунків на ефективну маржу банку
 • Загальна стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства як об’єкт стратегічного аналізу
 • Загальна характеристика та аналіз функціонування молочної промисловості в Україні
 • Загальний аналіз діяльності підприємства
 • Задачі управління в аналізі та аудиті фінансового стану підприємства
 • Задачі управління в аналізі та аудиті фінансового стану підприємства
 • Заробітна плата: планування та аналіз
 • Застосування аналітичних процедур в аудиті
 • Застосування аналітичних процедур при отриманні аудиторських доказів щодо операцій виробничого циклу для завдання з надання впевненості
 • Застосування економетричних методів та моделей в економічному аналізі
 • Застосування економіко – математичних методів для аналізу фінансово – господарської діяльності виробничих підприємств
 • Застосування економіко-математичних методів для аналізу фінансово-господарської діяльності виробничих підприємств
 • Застосування елементів фрактального аналізу до дослідження фондового ринку
 • Застосування комп’ютерних технологій для обробки й аналізу контрольно-ревізійної інформації
 • Застосування кореляційно-регресійного аналізу для прогнозування доходної частини місцевого бюджету
 • Застосування кореляційного аналізу при діагностиці банкрутства
 • Застосування методу таксономічного аналізу в процесі оцінки фінансового стану підприємства
 • Застосування методів аналізу в аудиті фінансового стану підприємства
 • Застосування методів економічного аналізу в управлінні бюджетними коштами
 • Застосування методів оцінки і аналізу інноваційних проектів з метою забезпечення розвитку та ефективності діяльності підприємств машинобудування
 • Застосування ситуаційного аналізу у фінансовому управлінні інтегрованих корпоративних структур
 • Застосування стратегічного аналізу на підприємстві
 • Застосування факторного аналізу про оцінці прибутку ПАТ «Львівський холодокомбінат»
 • Зміст аналізу фінансового стану при банкрутстві та санації
 • Зміст методики аналітичної обробки інформації
 • Значення аналізу в практичній діяльності всіх ланок сучасного виробництва
 • Значення аналітичних процедур в аудиті фінансової звітності підприємств
 • Значення проведення аналізу продуктивності праці в сучасних ринкових умовах
 • Значення стратегічного аналізу в системі стратегічного управління вітчизняними підприємствами
 • Значення стратегічного аналізу для управління підприємством
 • Значення фінансового аналізу в діагностиці підприємства
 • Значення фінансового аналізу в діяльності підприємств
 • Значення фінансової стійкості при проведенні фінансового аналізу
 • Зовнішньоекономічна діяльність: аналіз ефективності
 • Інвестиційний аналіз діяльності агропромислових підприємств України
 • Інвестиційний аналіз як основа прийняття рішення за проектом
 • Інвестиційний аналіз як основа прийняття рішення за проектом
 • Інвестиційний проект, як метод аналізу та прогнозування діяльності підприємства
 • Інвестиційні якості фінансових інструментів та їх роль в системі аналітичних оцінок
 • Інвестування економіки Чернівецької області: аналіз стану і тенденції розвитку
 • Інноваційний потенціал промислового підприємства: аналіз структури і методичні підходи до оцінки
 • Інновації в стратегічному аналізі
 • Інновації як об’єкт стратегічного аналізу
 • Інновації як об’єкт стратегічного аналізу
 • Іноземні інвестиції у Вінницькій області: значення та аналіз сучасного стану
 • Інструменти системи контролю та аналізу діяльності закладів охорони здоров’я
 • Інтелектуальна власність як об’єкт обліку та аналізу
 • Інтелектуальні системи аналізу та звітності підприємства, що забезпечують прийняття правильних і обґрунтованих управлінських рішень
 • Інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства
 • Інформаційна система обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками
 • Інформаційна складова обліково – аналітичного забезпечення венчурної діяльності
 • Інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів
 • Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства
 • Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства
 • Інформаційне забезпечення управлінського аналізу
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення управління
 • Інформаційні ресурси як передумова економічного аналізу
 • Інформаційні та методичні складання і аналіз фінансової звітності підприємства
 • Класифікація витрат та основні методи їх аналізу
 • Класифікація витрат і основні методи їх аналізу
 • Класифікація законів: аналіз існуючих та нові підходи
 • Класифікація та методологічні особливості аналізу сфери послуг в Україні
 • Класифікація, переваги і недоліки методів стратегічного аналізу інвестиційної та інноваційної діяльності підприємства
 • Ключові аспекти інвестиційного аналізу в умовах підвищення якісного рівня адаптації проекту сучасності
 • Коефіцієнтний аналіз в системі інструментарію безвиїзного нагляду
 • Коефіцієнтний метод аналізу грошових потоків
 • Комерційний банк: економічний аналіз балансу
 • Комерційні контракти в сучасних теоріях мікроекономічного аналізу
 • Комплексний аналіз в діяльності підприємства
 • Компоненти інформаційно-аналітичної діяльності
 • Комп’ютерні технології у фінансовому аналізі
 • Консалтинг як аналітичне прогнозування
 • Консолідований аналіз програмного забезпечення діяльності слідчого: сучасний стан та шляхи удосконалення і пріоритетного розвитку
 • Конституційна реформа в Україні: аналіз деяких положень
 • Конституційні гарантії права людини на звернення до органів державної влади в Україні та окремих зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз
 • Концептуальні особливості методології метрологічного аналізу ефективності функціонування виробничих систем
 • Концептуальні підходи до аналізу державних видатків
 • Концептуальні підходи до формування аналітичного інструментарію фінансування інвестиційно-будівельних проектів
 • Концепція аналізу фінансових результатів в умовах переходу до ринкової економіки
 • Концепція побудови функціональної структури економіко-аналітичної обробки інформації
 • Корпоративний аналіз державного будівництва та державне управління
 • Кредитний портфель: автоматизація аналізу та визначення розміру кредитування
 • Кредитний ризик та його якісний аналіз
 • Кредитні активи комерційного банку: аналіз якості
 • Критерій висвітлення притаманних особливостей в проведенні аналізу додаткових витрат на підвищення якості готової продукції підприємств
 • Критерії і види аналізу банківського балансу
 • Критичний аналіз поняття «фінансова стійкість підприємства»
 • Критичний аналіз системи суб’єктів господарської діяльності за проектом закону України «про основні засади господарської діяльності»
 • Культурна тематика на третьому каналі національної радіокомпанії та на радіо «Київ» 98 fm (порівняльна характеристика програм)
 • Логічний аналіз правомірності існування терміну «податковий аудит»
 • Ліквідність підприємства: аналіз показників
 • Макроекономічний аналіз кооперативних систем
 • Макроекономічний аналіз міжнародного трансферту капіталів
 • Макроекономічний аналіз населення України: проблеми та напрямки розвитку
 • Макроекономічні моделі зростання та їх використання в аналізі економіки України
 • Малі підприємства Волинської області: аналіз функціонування
 • Маркетинговий аналіз стратегій конкурентів
 • Маркетинговий аналіз і його характеристики
 • Математичне моделювання аналізу банкрутства підприємств
 • Матеріальні ресурси: аналіз ефективності використання
 • Матриця mckensey як ефективний інструмент маркетингового аналізу стратегічних позицій підприємства
 • Матричний аналіз конкурентних позицій основних учасників ринку продажу легкових автомобілів в Україні
 • Менеджмент: структура бізнес-аналізу
 • Метод АВС – калькуляція як підмножина функціонально-вартісного аналізу
 • Метод вибору комплексу технічних засобів для підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації функціонально розвинутих систем управління спеціального призначення промисловими підприємствами та виробничими об’єднаннями
 • Методи аналізу господарської діяльності підприємства
 • Методи аналізу діяльності комерційних банків
 • Методи аналізу прибутковості комерційного банку
 • Методи аналізу стану дебіторської заборгованості підприємства
 • Методи аналізу та оцінки операцій з експорту на підприємствах ЗЕД
 • Методи аналізу та оцінки ризиків інвестиційних проектів в системі раннього попередження та реагування
 • Методи аналізу фінансової рівноваги торговельного підприємства
 • Методи аналізу інвестиційних ризиків в готельній індустрії
 • Методи стратегічного аналізу
 • Методи та прийоми аналізу фінансової звітності
 • Методи і прийоми економічного аналізу в аудиті
 • Методика аналізу валютних операцій та його значення в діяльності банківської установи
 • Методика аналізу виробничих запасів підприємств цукрової галузі
 • Методика аналізу виробничої собівартості та витрат на виробництво машинобудівних підприємств
 • Методика аналізу грошових потоків підприємств
 • Методика аналізу дебіторської заборгованості підприємства
 • Методика аналізу конкурентоспроможності послуг стільникового зв’язку
 • Методика аналізу показників ліквідності на підприємствах – банкрутах
 • Методика аналізу інвестиційної привабливості підприємства
 • Методика аналітичного вирівнювання часового ряду для функції рекламної активності
 • Методика внутрішнього і зовнішнього фінансового аналізу підприємства
 • Методика економіко-аналітичного забезпечення в контексті вимог ефективної обробки інформації
 • Методика економічного аналізу показників ефективності використання товарних запасів
 • Методика економічного аналізу показників ефективності використання товарних запасів
 • Методика здійснення фінансового аналізу інвестиційної привабливості підприємства
 • Методика комплексного аналізу господарської діяльності підприємства
 • Методика проведення аналізу та аудиту дебіторської заборгованості: проблеми та шляхи удосконалення її стягнення
 • Методика та організація обліку, аналізу та аудиту поточних зобов’язань підприємства
 • Методика та організація обліку, контролю та фінансового аналізу розрахунків підприємства з дебіторами
 • Методика як база встановлення рішення задач функції економіко-аналітичної обробки інформації
 • Методико-методологічний аналіз сутності прибутку
 • Методичний підхід до аналізу фінансової звітності та прогнозування банкрутства підприємства
 • Методичний інструментарій аналізу та оцінки фінансових ризиків
 • Методичні аспекти аналізу виробничих запасів вітчизняних підприємств
 • Методичні аспекти аналізу фінансового стану підприємств у контексті прийняття управлінських рішень
 • Методичні аспекти системного аналізу виробництва й реалізації продукції енергетичних підприємств
 • Методичні аспекти системного аналізу матеріальних ресурсів промислових підприємств
 • Методичні основи аналізу майна підприємства і джерел його утворення в сучасних умовах
 • Методичні основи моделі експрес – аналізу економічної стійкості сільськогосподарських підприємств
 • Методичні прийоми аналізу розрахунків у сфері соціального забезпечення в установах пенсійного фонду України
 • Методичні прийоми аналізу та оцінки видатків на оплату праці в бюджетних установах і організаціях
 • Методичні підходи до аналізу та оцінки ефективності механізмів фінансового забезпечення соціальної сфери
 • Методичні підходи до аналізу та оцінки механізму забезпечення міжрегіонального співробітництва
 • Методичні підходи до аналізу фінансового стану спільних підприємств
 • Методичні підходи щодо проведення аналізу фінансового стану підприємства
 • Методологічна основа для організації планування, обліку і економічного аналізу додаткових витрат на підвищення якості продукції підприємств
 • Методологічні аспекти аналізу фінансового стану малих підприємств
 • Методологічні засади аналізу фінансового стану суб’єктів господарської діяльності: основні етапи
 • Методологічні засади системного економетричного аналізу та його особливості
 • Методологічні засади фінансового аналізу суб’єктів господарської діяльності: основні підходи
 • Методологічні основи економічного аналізу енергетичної складової в системі компонентів вартості і споживчих властивостей будівельної продукції
 • Методологічні підходи до аналізу і оцінки фінансової стійкості комерційної організації
 • Методологія аналізу інноваційного потенціалу регіону
 • Методологія проектного аналізу: витрати і вигоди
 • Методологія системного аналізу: методи та підходи
 • Методологія системного аналізу: принципи, підходи і методи
 • Механізм аналізу показників виконання бюджету за доходами
 • Механізми рефінансування: порівняльний аналіз
 • Модель екосистеми в аналізі екологічної безпеки
 • Модель інформаційно-аналітичного супроводу діяльності регіональних органів державного управління
 • Моделювання методики аудиту інформації про формування фінансових результатів : сутісний аналіз
 • Моделювання управлінських рішень на основі аналізу фінансової звітності
 • Моделі аналізу соціальної напруженості та протестного потенціалу в територіальних системах регіону
 • Моделі оцінки та аналізу конкурентоспроможності підприємства
 • Моделі оцінки та аналізу конкурентоспроможності підприємства
 • Моделі факторного аналізу формування та використання коштів установ міністерства оборони України
 • Морфологічний аналіз дескриптивних визначень понятия “грошові кошти”
 • Морфологічний аналіз дескриптивних визначень поняття “бухгалтерський ризик”
 • Морфологічний аналіз дескриптивних визначень поняття «власний капітал підприемства»
 • Морфологічний аналіз дескриптивних визначень поняття «основні засоби»
 • Морфологічний аналіз дескриптивних визначень поняття «прибуток»
 • Морфологічний аналіз дескриптивних визначень поняття «розрахункові операції»
 • Морфологічний аналіз дескриптивних визначень поняття «фінансова звітність»
 • Морфологічний аналіз дескриптивних чинників “Ризику ліквідності”
 • Морфологічний аналіз дескриптивних чинників дефініції ” Інвестиції “
 • Морфологічний аналіз дескриптивних чинників дефініції “Необоротні активи підприємства”
 • Морфологічний аналіз дескриптивних чинників дефініції “власний капітал”
 • Морфологічний аналіз дескриптивних чинників дефініції “податок на прибуток”
 • Морфологічний аналіз дескриптивних чинників дефініції «Кредитний ризик»
 • Морфологічний аналіз дескриптивних чинників дефініції «Фінансовий результат»
 • Морфологічний аналіз дескриптивних чинників дефініції «витрати»
 • Морфологічний аналіз дескриптивних чинників дефініції «заробітна плата»
 • Морфологічний аналіз дескриптивних чинників дефініції «первісна вартість»
 • Міжнародна конкурентоспроможність продукції: сучасні методологічні питання аналізу
 • Міжнародні угоди уповноваженого вру з прав людини: зміст та аналіз
 • Міжринковий аналіз як серйозний інвестиційний інструмент
 • Місце і роль порівняльного аналізу затрат на якість на молокопереробних підприємствах
 • Місце економічного аналізу в системі управління підприємством
 • Місце економічного аналізу при оцінці ліквідності та платоспроможності підприємств в сучасних умовах
 • Місце економічного аналізу у підвищенні ефективності діяльності підприємства
 • Місце та роль стратегічного аналізу в системі управління підприємством
 • Місцеві податки. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування й аналіз можливостей його застосування в Україні.
 • Напрями покращення обліково-аналітичного забезпечення операцій з виробничими запасами, як складової оборотних активів підприємства
 • Напрямки аналізу кредитного портфеля банку
 • Напрямки вдосконалення аналізу фінансової стійкості підприємства
 • Напрямки реформування регіональної політики Харківської області на основі swot-аналізу
 • Напрямки удосконалення аналізу оборотних активів на сільськогосподарських підприємствах
 • Напрямки удосконалення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства
 • Напрямки удосконалення інформаційного забезпечення для підвищення ефективності економічного аналізу
 • Нарація методології планування, обліку і аналізу додаткових витрат на підвищення якості продукції
 • Науковий аналіз розвитку соціальної сфери на регіональному рівні
 • Науково-теоретичні аспекти тлумачення понятійної категорії «Інвестиційний аналіз»
 • Наукові підходи та аналіз податкового навантаження на підприємство в сучасних умовах
 • Нейромережева технологія як інструмент аналітичного забезпечення управління підприємством
 • Необхідність аналізу фінансового стану підприємства для прийняття управлінських рішень
 • Необхідність організації економічного аналізу в управлінні підприємством
 • Необхідність проведення аналізу грошових потоків підприємства
 • Необхідність проведення екологічного аналізу при реалізації проекту
 • Необхідність проведення фінансового аналізу сучасного стану підприємства
 • Нові методи аналізу та прогнозу на фінансових ринках
 • Нові методи аналізу та прогнозування часових рядів на фінансових ринках
 • Нормативний аналіз державного регулювання ринку праці
 • Нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні та країнах СНД: порівняльний аналіз
 • О Аналітимчні аспекти балансу підприємства
 • Області, в яких приймаються маркетингові рішення та потреба використання обліково-аналітичної інформації
 • Облік грошових коштів на рахунках у банку та у касах: синтетичний та аналітичний
 • Облік доходів і собівартості реалізованних активів за аналітичними і синтетичними рахунками
 • Облік праці та заробітної плати: синтетичний та аналітичний аналіз
 • Облік та аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством
 • Облік та аналіз дебіторської заборгованості: проблеми та шляхи їх вирішення
 • Облік та аналіз збутової діяльності підприємства
 • Облік та аналіз лізингових операцій в сільському господарстві
 • Облік та аналіз процентних і комісійних доходів і витрат комерційного банку
 • Облік і аналіз витрат діяльності підприємств
 • Облік і аналіз розрахунків з бюджетом по податках і зборах
 • Облік і аналіз формування фінансових результатів та розподілу прибутку в роздрібній торгівлі нафтопродуктами
 • Облік і аудит розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів
 • Облік, аналіз та аудит статутного та додаткового капіталу
 • Облік, аналіз і контроль ефективності використання фінансових ресурсів у бюджетних установах
 • Облік, контроль та аналіз прямих витрат на оплату праці
 • Облік, контроль та аналіз прямих витрат на оплату праці
 • Обліково-аналітичне забезпечення виробництва біодизелю: нормативно-правовий аспект
 • Обліково-аналітичне забезпечення фінансової безпеки компанії
 • Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств
 • Обліково-аналітичний аспект управління рухом грошових коштів в умовах впровадження МСФЗ
 • Обліково-аналітичні аспекти використання основних засобів в бюджетних установах: проблеми та шляхи їх вирішення
 • Обліково-аналітичні аспекти підприємств при банкрутстві
 • Обґрунтування доцільності застосування кластерного аналізу з метою кластеризації регіонів в аспекті соціальних умов функціонування особистих господарств
 • Огляд підходів до оцінки та аналізу фінансової стійкості підприємства
 • Окремі засади технічного аналізу в системі оцінки фінансових інвестицій
 • Окремі теоретико-методичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства
 • Оподаткування ПДВ в Україні: аналіз позитивних та негативних сторін
 • Оптимізація каналів реалізації плодово-ягідної продукції в регіоні
 • Оптимізація фінансового забезпечення муніципальних природних монополій на прикладі водопровідно-каналізаційних підприємств ЖКГ
 • Органи ДПС України: аналітична робота
 • Організаційно – інформаційне забезпечення аналізу кредитного портфелю комерційного банку
 • Організаційно-методичні аспекти фінансового аналізу інвестиційної діяльності підприємства
 • Організаційно-методичні основи аналізу витрат на якість продукції
 • Організаційно-методичні основи аналізу витрат на якість продукції переробних підприємств
 • Організаційно-методологічні аспекти аналізу і аудиту прибутку і рентабельності підприємств
 • Організаційно-методологічні засади фінансового аналізу і контролю в системі управління розрахунковими операціями підприємства електрозв’язку
 • Організаційні та методологічні аспекти стратегічного аналізу в умовах ринку
 • Організація автоматизації обліково-аналітичних процедур підприємства
 • Організація аналізу праці і витрат на його оплату на торговому підприємстві
 • Організація аналізу товарних запасів
 • Організація економічного аналізу в системі управління підприємством
 • Організація економічного аналізу в умовах антикризового управління підприємством
 • Організація економічного аналізу за даними управлінського обліку
 • Організація економічного аналізу на підприємстві у кризових умовах економіки
 • Організація економічного аналізу на підприємстві в сучасних умовах
 • Організація економічного аналізу як важлива функція в системі управління підприємством
 • Організація обліку та аналізу з метою забезпечення ефективного управління
 • Організація обліку і аналізу доходів та фінансових результатів на підприємстві
 • Організація обліку, аналізу та аудиту розрахунків з дебіторами та кредиторами підприємства
 • Організація обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів
 • Організація підсистеми фінансового аналізу як складової частини організаційної структури підприємства
 • Організація статистичного аналізу ринку товарів і послуг
 • Організація та аналіз безготівкових розрахунків підприємства
 • Організація та аналіз кредитування підприємницьких структур комерційним банком
 • Організація та методика обліку, аналізу і аудиту амортизації необоротних активів
 • Організація і методика обліку, аналізу і аудиту прибутку та його оподаткування
 • Організація і методика обліку, аналізу і контролю нарахування та виплати заробітної плати у бюджетних установах
 • Організація інформаційно-аналітичного управління соціальними системами
 • Основи аналізу відносин власності
 • Основи аналізу конкуренції
 • Основи аналізу кредитної діяльності банку
 • Основи аналізу фінансового стану підприємства
 • Основи аналізу фінансового стану підприємства: основні методики та вдосконалення механізму оцінки
 • Основи методики та організації обліку і аналізу поточних зобов’язань підприємства
 • Основні аспекти аналізу платоспроможності сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах господарювання
 • Основні аспекти економічного аналізу діяльності банку
 • Основні аспекти проблемних і перспективних питань здійснення фінансово-економічного аналізу підприємств в сучасних умовах
 • Основні аспекти статистичного забезпечення аналізу інвестиційної привабливості на регіональному рівні
 • Основні аспекти фінансово-економічного аналізу підприємства
 • Основні етапи розвитку вітчизняного економічного аналізу
 • Основні методи аналізу господарського портфеля промислового підприємства
 • Основні методи аналізу фінансових результатів як база для прийняття управлінських рішень
 • Основні методики аналізу фінансового стану підприємств
 • Основні напрями проведення аналізу руху грошових коштів підприємства
 • Основні напрями та методи аналізу якості продукції
 • Основні напрямки аналізу лояльності персоналу до підприємства
 • Основні напрямки аналізу лояльності персоналу до підприємства
 • Основні напрямки аналізу лояльності персоналу до підприємства
 • Основні напрямки аналізу фінансових інвестицій
 • Основні напрямки розвитку та проблеми використання міжчасової концепції при аналізі платіжного балансу країни
 • Основні прийоми аналізу фінансового стану підприємства
 • Основні принципи організації обліку, контролю та аналізу руху товарів у торгівлі
 • Основні принципові елементи методологічного підходу до проектування і впровадження на підприємствах підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення
 • Основні складові фінансового аналізу і його користувачі
 • Основні фонди підприємства: аналіз стану та використання
 • Основні фонди підприємства: аналіз стану і використання
 • Основні фонди підприємства: аналіз стану, структури та ефективності використання
 • Основні фонди підприємства: аналіз та планування
 • Особливості стратегічного аналізу зовнішнього середовища
 • Особливості стратегічного аналізу зовнішнього середовища
 • Особливості swot-аналізу на підприємствах олійно-жирової галузі України
 • Особливості аналізу активів приватного підприємства в процесі їх планування
 • Особливості аналізу використання основних засобів на підприємстві
 • Особливості аналізу виробництва продукції сільськогосподарського підприємства
 • Особливості аналізу власного капіталу акціонерного підприємства
 • Особливості аналізу власного капіталу в акціонерних товариствах
 • Особливості аналізу господарської діяльності підприємств з іноземним інвестиціями
 • Особливості аналізу матеріальних запасів на підприємствах промисловості
 • Особливості аналізу матеріальних запасів у системі управління підприємством
 • Особливості аналізу основних показників платоспроможності та фінансової стійкості на підприємствах АПК
 • Особливості аналізу ризиків взаємовідносин промислового підприємства з його працівниками
 • Особливості аналізу собівартості продукції сільськогосподарського підприємства
 • Особливості аналізу сутності фінансового стану підприємства
 • Особливості аналізу та напрями підвищення ефективності використання основних засобів
 • Особливості аналізу формування та використання товарних ресурсів на підприємствах торгівлі
 • Особливості аналізу фінансового стану виробничого підприємства
 • Особливості аналізу фінансової діяльності Пенсійного фонду України
 • Особливості аналітичної оцінки ліквідності комерційних банків
 • Особливості економічного аналізу собівартості продукції виробничого підприємства
 • Особливості застосування функціонально-вартісного аналізу управлінського обліку в організації
 • Особливості здійснення аналізу витрат на оплату праці
 • Особливості математичного забезпечення економіко-аналітичної обробки інформації
 • Особливості обліку і аналізу інвестиційної діяльності підприємств відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
 • Особливості обліку, аналізу і контролю грошових коштів підприємства
 • Особливості організації економічного аналізу як складової частини управління підприємством в умовах кризи
 • Особливості організації економічного аналізу як складової частини управління підприємством в умовах кризи
 • Особливості організації обліку, контролю та аналізу руху товарів у торгівлі
 • Особливості оцінки та аналізу фінансової стійкості підприємства
 • Особливості проведення аналізу грошових потоків підприємства
 • Особливості проведення аналізу фінансового стану підприємства
 • Особливості становлення та перспективи розвитку економічного аналізу
 • Особливості удосконалення аналізу основних засобів в умовах перехідної економіки
 • Особливості факторного аналізу прибутковості підприємства
 • Особливості функціонування та аналіз діяльності компаній з управління активами в Україні
 • Особливості фінансового аналізу на підприємстві за даними публічного акціонерного товариства «Гойворонський тепловозоремонтний завод»
 • Оцінка стану та структура платіжного балансу України. аналіз впливових чинників
 • Оцінка та вибір методики факторного аналізу прибутку підприємства
 • Оцінка якості активів як складова комплексного аналізу діяльності банківських установ
 • Оцінка і аналіз платоспроможності підприємства
 • Оціночна характеристика індикаторів для аналізу ефективності діяльності суб’єкта господарювання
 • Парадигма соціальної організації в контексті філософського аналізу
 • Переваги кластерного аналізу як методу статистичного моделювання для відбору платників податків
 • Переваги та недоліки електронних каналів збуту
 • Передумови комп’ютиризації обліково-аналітичного забезпечення управління
 • Передумови комп’ютиризації обліково-аналітичного забезпечення управління
 • Перехідний період економіки з погляду інституціонального аналізу
 • Перспективи розвитку економічного аналізу
 • Перспективи розвитку та аналіз єдиного оподаткування
 • Перспективи розвитку та аналіз єдиного оподаткування
 • Перспективні напрями аналізу та моделювання процесів управління маркетинговим комунікаційним процесом
 • Питання організації та аналізу кредитних операцій комерційного банку
 • Побудова ефективної системи організації обліку і аналізу праці та її оплати
 • Побудова інструментів інформаційно-аналітичної системи прийняття інвестиційних рішень на базі програмного забезпечення «Бізнес-Аналітик»
 • Побудова інформаційно — аналітичної системи адаптивного прогнозування фінансових процесів та її застосування
 • Податковий контроль виробництва і обігу підакцизних товарів: аналіз та напрями удосконалення
 • Поняття аналізу фінансового стану підприємства при банкрутстві та санації
 • Поняття доходності в системі аналізу ефективності фінансових інструментів
 • Поняття звіту про виконання бюджету та його аналіз
 • Поняття правового статусу судді конституційного суду України: аналіз теоретичних питань
 • Поняття та класифікація фінансового ризику при здійсненні аналізу
 • Поняття, значення та аналіз фінансової складової економічної безпеки субєктів господарювання
 • Попит на інновації: аналіз, стан сфери в Україні
 • Портфельний аналіз як інструмент формування маркетингової стратегії підприємства
 • Порядок аналізу та контролю за виконанням бюджету підприємства
 • Порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду обліку виробничих запасів
 • Порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду обліку виробничих запасів
 • Порівняльний аналіз конституції 1996 року та 2004 року на підставі рішення конституційного суду України
 • Порівняльний аналіз методик оцінки фінансового стану підприємств в Україні
 • Порівняльний аналіз методик оцінки фінансового стану підприємства
 • Порівняльний аналіз методичних підходів до оцінки міжнародної конкурентоспроможності держави
 • Порівняльний аналіз методів діагностики банкрутства підприємства
 • Порівняльний аналіз пенсійних систем України, Великобританії та Німеччина
 • Порівняльний аналіз розмірів мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму в Україні
 • Порівняльний аналіз світових систем бізнес-інкубації
 • Порівняльний аналіз сучасної банківської системи України з банківськими системами країн з розвинутою економікою (Великобританія, США, Японія)
 • Порівняльний аналіз умов людського розвитку за управлінської та за української систем формування доходів
 • Порівняльний кореляційно-регресійний аналіз зміни кількості сільськогосподарської техніки та сільського населення Київської області за період 2000 – 2011 років
 • Порівняльний статистичний аналіз депозитного та кредитного портфелів комерційних банків України та китаю за 2005 – 2010 роки
 • Поточні зобов’язаня комерційного банку та значення їх обліку, аналізу та внутрішнього аудиту
 • Правовий аналіз пропорційних виборчих систем країн Європейського Союзу
 • Практичні аспекти аналізу прибутковості банку
 • Практичні аспекти використання кореляційного аналізу як методу стохастичного факторного аналізу в умовах ринкової економіки
 • Прибуток підприємства: аналіз формування
 • Призначення, склад та аналітичні можливості фінансової звітності
 • Прийняття управлінських рішень на основі аналізу фінансової звітності
 • Прийняття управлінських рішень на основі аналізу фінансової звітності
 • Принципи управлінської діяльності України та швейцарії (аналіз сучасного стану розвитку)
 • Принципова структура дерева цілей підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації
 • Проблематика аналізу оцінки інвестиційної привабливості підприємств
 • Проблеми аналізу результатів фінансової діяльності підприємства
 • Проблеми аналізу стратегічного розвитку на підприємствах України
 • Проблеми аналізу фінансових результатів діяльності підприємства
 • Проблеми аналізу фінансових результатів діяльності підприємства
 • Проблеми аналізу фінансового потенціалу підприємств харчової промисловості
 • Проблеми аналізу фінансового стану підприємств
 • Проблеми аналізу інвестиційної діяльності підприємства
 • Проблеми використання економічного аналізу у сучасній філософії управління підприємством
 • Проблеми використання технічного аналізу на міжнародному валютному ринку
 • Проблеми економічного аналізу сучасної ринкової економіки
 • Проблеми забезпечення аналітичних процедур якісною первинною інформацією
 • Проблеми комплексного аналізу фінансового стану підприємства
 • Проблеми комплексного аналізу фінансового стану підприємства
 • Проблеми обліку та аналізу витрат і доходів за центрами відповідальності
 • Проблеми обліку та аналізу діяльності малих підприємств
 • Проблеми обліку та аналізу основних засобів та шляхи їх вирішення
 • Проблеми обліку та аналізу розрахунків з оплати праці в Україні
 • Проблеми обліку і аналізу трансакційних витрат
 • Проблеми обліку і аналізу фінансових результатів машинобудівних підприємств
 • Проблеми обліку і аналізу фінансових результатів машинобудівних підприємств
 • Проблеми обліку і аналізу інноваційної діяльності підприємств
 • Проблеми обліку, аналізу і аудиту формування та виплати заробітної плати
 • Проблеми організації нормування ресурсів у системі аналізу функціонування підприємства
 • Проблеми організації та аналізу кредитних операцій комерційного банку
 • Проблеми оцінки й аналізу рівня економічної безпеки підприємства
 • Проблеми проведення стратегічного аналізу в процесі прийняття управлінських рішень
 • Проблеми розвитку та аналізу депозитних операцій у комерційних
 • Проблеми розвитку та аналізу депозитних операцій у комерційних банках
 • Проблеми структурного аналізу інтелектуального потенціалу підприємства та національні аспекти його глобалізації
 • Проблеми та особливості впровадження SWOT-аналізу в практику стратегічного управління вітчизняних підприємств
 • Проблеми та шляхи вдосконалення обліку та аналізу основних засобів
 • Проблеми та шляхи вдосконалення обліку та аналізу основних засобів в умовах перехідних трансформаційних процесів
 • Проблеми управління та здійснення аналізу дебіторської заборгованості в сучасних економічних умовах
 • Проблеми формування та порівняльний аналіз можливостей вільних економічних зон України
 • Проблеми інформаційного забезпечення економічного аналізу
 • Проблемні аспекти аналізу фінансового стану українських підприємств
 • Проблемні питання та задачі аналізу ризику
 • Проведення аналізу формування та використання фінансових ресурсів підприємства
 • Проведення оцінювання та аналізу кредитоспроможності позичальника
 • Прогнозний фінансовий аналіз діяльності суб’єктів господарювання як основа планування діяльності підприємства.
 • Прогнозування валютного курсу на основі фундаментального аналізу
 • Прогнозування доходної частини місцевого бюджету з використанням кореляційно – регресійного аналізу
 • Прогнозування розвитку підприємсва методами експертного аналізу
 • Прогнозування індексу українських акцій за допомогою сингулярного спектрального аналізу
 • Продукція: аналіз випуску та реалізації
 • Процес інформаційної ув’язки задач функції аналізу із задачами інших підсистем управління
 • Психологічний аналіз злочинної поведінки
 • Підходи до аналізу стану економічної безпеки ПАТ «Кредмаш»
 • Підходи до аналізу фінансових результатів діяльності підприємства
 • Підходи до дослідження правосвідомості як об’єкта філософсько-правового та соціально-філософського аналіза
 • Підходи до дослідження правосвідомості як об’єкта філософсько-правового та соціально-філософського аналіза
 • Підходи до класифікації інструментарію стратегічного аналізу
 • Ревізія на підприємстві: методи аналізу діяльності
 • Регресійно-кореляційний аналіз в економіці
 • Регулювання та економічний аналіз діяльності комерційного банку
 • Регіон як рівень соціально-економічного аналізу: світовий та вітчизняний досвід
 • Результати господарської діяльності: економічний аналіз
 • Рейтингова оцінка підприємств засобами кластерного аналізу
 • Рейтингування підприємств будівельної галузі за станом кредиторської заборгованості методом таксономічного аналізу
 • Ретроспективний аналіз дослідження сутності витрат як об’єкта бухгалтерського обліку
 • Ретроспективний аналіз мотивації аграрної праці
 • Ретроспективний аналіз соціально-економічної сутності трудової мотивації
 • Ретроспективний аналіз становлення економічної теорії
 • Ретроспективний аналіз інфляційних процесів в Україні
 • Ринково-цінові підходи до аналізу кооперативних систем та формування вищої економічної теорії
 • Ринкові можливості підприємства: аналіз
 • Ринкові перетворення в економіці країни ставлять нові вимоги до якості обліково-аналітичної інформації кожного банку, на підставі якої приймаються управлінські рішення
 • Розвиток аналізу господарської діяльності на підприємстві: проблеми та способи їх вирішення
 • Розвиток економічного аналізу на підприємстві: проблеми та способи їх вирішення
 • Розвиток економічного аналізу на підприємстві: проблеми та шляхи їх вирішення
 • Розвиток страхового поля страховика за рахунок використання нетрадиційних каналів продажу страхових послуг
 • Розрахунково-аналітичні прийоми внутрішнього контролю фінансового стану підприємства
 • Розрахунок критерію оптимальності підсистеми аналітичної обробки інформації
 • Розробка комплексу задач “Аналіз ефективності використання системи “клієнт-банк”
 • Розробка сучасних аналітичних інструментів управління будівельним інвестиційним проектом тимчасовою девелоперською компанією, побудованою як зв’язано диверсифікована система
 • Розробка та впровадження автоматизованої системи обліку, аналізу та внутрішнього аудиту в загальну інформаційну систему підприємства
 • Роль аналізу в ефективному управлінні матеріальними ресурсами
 • Роль аналізу в ефективності здійснення експортно-імпортних операцій підприємствами України
 • Роль аналізу поточної дебіторської заборгованості при оцінці обґрунтованості управлінських рішень
 • Роль аналізу у зміцненні фінансового стану підприємства
 • Роль аналізу у зміцненні фінансового стану підприємства
 • Роль аналізу фінансового стану в управлінні підприємством
 • Роль економічного аналізу в розвитку ринкових відносин в Україні
 • Роль економічного аналізу в підвищенні ефективності діяльності підприємства
 • Роль економічного аналізу в бухгалтерському та управлінському обліку
 • Роль економічного аналізу в управлінні сучасним підприємством
 • Роль економічного аналізу на сучасному підприємстві
 • Роль економічного аналізу у господарській діяльності підприємств
 • Роль економічного аналізу у маркетинговій діяльності підприємства
 • Роль економічного аналізу у покращенні діяльності банківської системи
 • Роль економічного аналізу у підвищенні ефективності діяльності банківської системи в умовах ринкової економіки
 • Роль економічного аналізу у підвищенні ефективності діяльності підприємства
 • Роль економічного аналізу у підвищенні ефективності діяльності підприємства
 • Роль економічного аналізу у підвищенні ефективності діяльності підприємства
 • Роль економічного аналізу у підвищенні ефективності діяльності підприємства
 • Роль економічного аналізу у підвищенні ефективності діяльності підприємства
 • Роль економічного аналізу у підвищенні ефективності діяльності підприємства
 • Роль економічного аналізу у підвищенні ефективності діяльності підприємства.
 • Роль звітності сільськогосподарських підприємств для інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття фінансово-економічних управлінських рішень
 • Роль оперативного аналізу в управлінні підприємством
 • Роль посередників у системі каналів збуту підприємства: перспективи та загрози
 • Роль системного підходу до аналізу господарської діяльності підприємства в сучасних умовах
 • Роль стратегічного аналізу в процесі формулювання, затвердження і реалізації цілі у банку
 • Роль стратегічного аналізу в системі менеджменту підприємства
 • Роль та значення економічного аналізу діяльності банку в умовах ринкової економіки
 • Роль та місце аналізу в обліковій політиці підприємства
 • Роль фінансового аналізу в процесі прийняття управлінських рішень
 • Роль інформації в аналізі діяльності підприємства
 • Росія та Грузія: аналіз конфлікту
 • Рівень кредитоспроможності: економіко-статистичний аналіз
 • Світовий та вітчизняний ринки автомобілів: порівняльний аналіз
 • Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів
 • Система економічного аналізу виконання планових завдань виробничо-комерційної діяльності підприємства
 • Система збалансованих показників (BSC) в аналізі ефективності використання нематеріальних активів
 • Система збалансованих показників в аналізі ефективності використання нематеріальних активів
 • Система управління ефективністю ПАТ КБ «Приватбанк» на основі swot-аналізу
 • Системна методологія аналітичної обробки інформації
 • Системний аналіз зарубіжного досвіду щодо управління кредитним ризиком комерційних банків
 • Системний аналіз процесів управління багатономенклатурним запасом в умовах різного ступеню невизначеності попиту
 • Системний аналіз та його стадії
 • Системний аналіз: сутність, еволюція та напрямки розвитку
 • Системний підхід в сучасному аналізі глобалізаційних процесів
 • Системний підхід до аналізу ефективності використання трудових ресурсів
 • Системний підхід до аналізу ефективності використання трудових ресурсів
 • Системно-функціональний аналіз ефективності державної політики забезпечення економічної безпеки малого підприємництва
 • Складання та аналіз балансу як єдиний процес
 • Складові системи аналізу інноваційної діяльності та інноваційних рішень організації
 • Соціальне управління: інформаційно-аналітичне забезпечення
 • Соціальні аспекти культури обліково-контрольної та аналітичної діяльності
 • Соціологічний аналіз шляхів підвищення ефективності діяльності державних службовців
 • Стан бухобліку, аналізу та аудиту фінансових інвестицій підприємства
 • Стан та аналіз безготівкових розрахунків в Україні
 • Стан та аналіз безготівкових розрахунків в Україні
 • Стан та шляхи удосконалення аналізу непрямих витрат сільськогосподарських підприємств
 • Стан та шляхи удосконалення аналізу непрямих витрат сільськогосподарських підприємств
 • Статистичне забезпечення аналізу інвестиційної привабливості регіонів України
 • Статистичний аналіз іноземних інвестицій в Україну
 • Статистичний аналіз іноземних інвестицій в Україну
 • Статистичний аналіз динаміки кількості безробітних в Україні за 2008-2010 роки
 • Статистичний аналіз ринку страхових послуг в Україні
 • Статистичний аналіз розмірів мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму в Україні
 • Статистичний аналіз та моделювання ризику якісних показників продукції промислового підприємства
 • Статистичний аналіз та оцінка автомобільної промисловості України
 • Статистично-аналітичні підходи щодо нагляду за ліквідністю банків Україні
 • Статистичні методи аналізу інвестиційних проектів
 • Створення необхідних для розробки проектних рішень та формування функціональної структури підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації на підприємствах (об`єднаннях)
 • Створення функціональної підсистеми аналітичної обробки інформації
 • Стислий аналіз стану металургійної промисловості в Україні
 • Стратегічне управління: аналіз діяльності фірми
 • Стратегічний аналіз потенціалу підприємства: сутність, методи, об’єкти
 • Стратегічний аналіз та його місце в системі управління
 • Стратегічний аналіз : поняття та розвиток
 • Стратегічний аналіз в оптимізації структури капіталу акціонерного товариства
 • Стратегічний аналіз в системі управління підприємством
 • Стратегічний аналіз виробничого потенціалу та його роль в процесі формування стратегії розвитку підприємства
 • Стратегічний аналіз витрат як передумова підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства
 • Стратегічний аналіз капіталу підприємства в сучасних умовах господарювання
 • Стратегічний аналіз капіталу – передумова ефективного та стабільного функціонування підприємства
 • Стратегічний аналіз розвитку регіону
 • Стратегічний аналіз середовища функціонування ПАТ «Хорольський МКК ДП» в контексті управління фінансовою стійкістю на основі використання технології PEST – аналізу
 • Стратегічний аналіз та його місце в системі управління
 • Стратегічний аналіз у системі «Економічний аналіз – стратегічний менеджмент»
 • Стратегічний аналіз фінансових результатів
 • Стратегічний аналіз фінансових результатів як необхідна складова системи комплексної діагностики підприємства
 • Стратегічний аналіз фінансових результатів як необхідна складова системи комплексної діагностики підприємства
 • Стратегічний аналіз як передумова ефективності функціонування підприємств
 • Стратегічний аналіз як передумова ефективності функціонування підприємств
 • Страховий ризик: морфологічний аналіз дескриптивних визначень понять
 • Страхові компанії: аналіз страхових послуг і ефективності діяльності
 • Структура бізнес плану: типові розділи та аналіз ризику
 • Структура кадрів на підприємстві. Аналіз та оцінка забезпеченості підприємства
 • Структура комісійних доходів комерційного банку та особливості проведення їх аналізу для управлінських потреб
 • Структурний галузевий аналіз
 • Структурно-логічна організація фінансового аналізу на торговельному підприємстві
 • Сутнісний аналіз дефініції зовнішньоекономічний договір та особливості його укладання
 • Сутнісний аналіз швидкозношуваних предметів як основа удосконалення методики їх бухгалтерського обліку
 • Сутнісний аналіз швидкозношуваних предметів як основа удосконалення методики їх бухгалтерського обліку
 • Сутність держави: аспекти та історичний аналіз
 • Сутність економічного аналізу в сучасних умовах
 • Сутність маркетингового аналізу товарної політики підприємства на міжнародному ринку
 • Сутність та методологія маркетингового аналізу
 • Сутність та особливості аналізу фінансово-економічного стану підприємств в сучасних умовах
 • Сутність і тенденції розвитку аналітики державного управління
 • Сутність індексів та їх роль у статистичному аналізі
 • Суть стратегічного аналізу та його значення для управління підприємством
 • Суть стратегічного аналізу, його місце та роль в системі управління підприємством
 • Суть стратегічного аналізу, його місце та роль в системі управління підприємством
 • Суть фінансового аналізу, його місце та роль в системі управління підприємством
 • Суть і аналіз фінансово-економічного стану підприємства в сучасних умовах
 • Суть і аналіз фінансово-економічного стану підприємства в сучасних умовах
 • Сучасний аналіз макроекономічних показників фінансового ринку України
 • Сучасний стан державного боргу та аналіз його проблематики
 • Сучасні проблеми автоматизації економічного аналізу в Україні
 • Сучасні проблеми обліку та аналізу збутової діяльності підприємства
 • Сучасні тенденції розвитку збутових каналів вітчизняних банків
 • Сучасні інструменти економічного аналізу
 • Сфера дії трудового права України в контексті аналізу механізму реалізації галузевого принципу обмеження сфери правового регулювання відносинами найманої праці
 • Тенденції розвитку та аналіз результатів діяльності у сфері орендних відносин в Україні
 • Теоретико – методологічні аспекти внутрішнього аналізу матеріальних запасів
 • Теоретико – методологічні аспекти внутрішнього аналізу матеріальних запасів
 • Теоретико-методичні основи фундаментального аналізу фінансових інвестицій
 • Теоретичний аспект аналізу використання основних фондів підприємства
 • Теоретичний підхід щодо ефективності застосування видів економічного аналізу
 • Теоретичні аспекти аналізу грошових потоків підприємства
 • Теоретичні аспекти аналізу дебіторської заборгованості в системі управління підприємством
 • Теоретичні аспекти аналізу доходів, витрат та фінансових результатів
 • Теоретичні аспекти аналізу доходів, витрат та фінансових результатів
 • Теоретичні аспекти аналізу та управління банківською ліквідністю
 • Теоретичні аспекти аналізу формування, розподілу і використання прибутку сільськогосподарських підприємств
 • Теоретичні аспекти аналізу фінансових результатів підприємства
 • Теоретичні аспекти аналізу фінансових результатів підприємства
 • Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємств
 • Теоретичні аспекти аналізу і напрямки вдосконалення ліквідності підприємства
 • Теоретичні аспекти проведення аналізу інвестиційної діяльності підприємств
 • Теоретичні аспекти фінансового аналізу виробничих запасів на підприємстві
 • Теоретичні засади аналізу фінансового стану підприємства
 • Теоретичні засади застосування swot-аналізу з метою визначення перспектив розвитку підприємства фармацевтичної галузі
 • Теоретичні засади здійснення первинного та аналітичного обліку
 • Теоретичні засади стратегічного аналізу в сучасних умовах
 • Теоретичні основи аналізу витрат на виробництво товарної продукції
 • Теоретичні основи аналізу грошових потоків підприємств
 • Теоретичні основи аналізу фінансових результатів діяльності підприємств в сучасних умовах
 • Теоретичні основи аналізу фіскальної політики
 • Теоретичні основи аналітичного обліку розрахунків за податком на додану вартість переробних підприємств
 • Теоретичні основи бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту товарів на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі
 • Теоретичні основи економічного аналізу бідності та зростання доходів як засіб боротьби з нею
 • Теоретичні основи обліку, аналізу і аудиту розрахунків з оплати праці
 • Теоретичні передумови інформаційно-аналітичної регіоналістики інноваційного розвитку
 • Теоретичні та методичні аспекти обліку аналізу та аудиту амортизації ОЗ
 • Теоретичні та методологічні аспекти обліку і аналізу та аудиту поточних зобовязань підприємства
 • Технологія аналізу безготівкових розрахунків підприємства
 • Технологія аналізу витрат підприємства
 • Технологія аналізу фінансових ресурсів підприємства
 • Технологія дискурсивного аналізу: упралінський аспект
 • Технологія процесу аналізу та організації оборотних активів
 • Техніка аналізу капіталу підприємства
 • Техніка застосування факторного аналізу в умовах інфляції
 • Технічний аналіз проекту
 • Традиційні підходи до аналізу кооперативних систем
 • Трудові показники: аналіз та планування
 • Туристична діяльність як об’єкт соціологічного аналізу
 • Удосконалення аналізу основних засобів підприємства
 • Удосконалення аналізу і контролю фінансових результатів діяльності підприємства
 • Удосконалення економічного аналізу і контролю фінансових результатів діяльності підприємства
 • Удосконалення контролю і аналізу використання оборотних активів підприємства
 • Удосконалення контролю і аналізу ефективного використання оборотних активів підприємства
 • Удосконалення методики аналітичної обробки інформації діяльності підприємств
 • Удосконалення методики економічного аналізу в сучасному комп’ютерному середовищі
 • Удосконалення методики проведення комплексного аналізу фінансової звітності підприємств
 • Удосконалення методичних підходів до аналізу фінансового стану підприємства
 • Удосконалення методології економічного аналізу в системі управління
 • Удосконалення методів аналізу ризиків інвестиційних проектів
 • Удосконалення методів фінансового аналізу в аудиторській сфері
 • Удосконалення методів якісного аналізу банківських ризиків
 • Удосконалення обліково-аналітичного процесу в акціонерних товариствах
 • Удосконалення обліково-аналітичного процесу в акціонерних товариствах
 • Удосконалення обліку і аналізу операцій зовнішньоекономічної діяльності
 • Удосконалення організації каналів збуту торгівельних підприємств
 • Удосконалення організації каналів розподілу ТОВ «Свитязь-Вінниця»
 • Удосконалення оцінки ліквідності балансу в процесі аналізу фінансового стану підприємства
 • Удосконалення системи обліку та аналізу для управління товарними запасами підприємств громадського харчування
 • Удосконалення управління економічною безпекою підприємства на основі аналізу його ринкової позиції
 • Умови заочного судового розгляду у кримінальному процесі європейських країн: порівняльний аналіз
 • Універсалізація проектних рішень в області економіко-аналітичної обробки інформації на рівні підсистеми управління в цілому
 • Універсалізація проектних рішень в області підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації на рівні комплексів задач, окремих завдань і окремих частин завдань
 • Універсалізація проектних рішень на рівні окремих забезпечуючих елементів підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації
 • Універсалізація проектних рішень по підсистемі економіко-аналітичної обробки інформації та функціональне розвинення процесу її створення
 • Уповноважений верховної ради України з прав людини: аналіз правової регламентації діяльності та шляхи її удосконалення
 • Управління витратами будівельної організації на основі функціонально-вартісного аналізу
 • Управління розрахунками з контрагентами в системі обліково-аналітичної діяльності підприємства
 • Управлінська діяльність: вимоги до інформаційно-аналітичного забезпечення
 • Фактори вдосконалення інвестиційного аналізу
 • Факторний аналіз доходів банку на прикладі АТ «Укрексімбанк»
 • Факторний аналіз фінансових результатів як спосіб діагностики діяльності підприємства
 • Факторний аналіз інвестиційного портфеля пат «діамантбанк»
 • Фахова компетентність товарознавців в удосконаленні економічного аналізу функціонування торговельного підприємства
 • Фонд робочого часу: аналіз використання
 • Фондовий ринок України: аналіз проблем та напрями розвитку
 • Формування комплексного показника оцінки ефективності управління витратами підприємства з використанням методу таксономічного аналізу
 • Формування комплексного показника оцінки рівня кредитних ризиків банку з використанням методу таксономічного аналізу
 • Формування напрямів удосконалення управління кредитною діяльністю банку за допомогою swot-аналізу
 • Формування напрямів удосконалення управління кредитною діяльністю банку за допомогою swot-аналізу
 • Формування технології аналізу фінансових можливостей розвитку підприємства
 • Формування інформаційних ресурсів для забезпечення оцінки та аналізу фінансового стану підприємства
 • Формулювання цілей функціонування підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації
 • Франчайзинговий бізнес: аналіз світового досвіду
 • Функціонально-вартісний аналіз як ефективний спосіб зниження собівартості продукції: від витоків до сучасності. Що змінилося?
 • Функціонально-вартісний аналіз як ефективний спосіб зниження собівартості продукції: від витоків до сучасності. Що змінилося?
 • Функціонально-вартісний аналіз як метод удосконалення об’єкту
 • Функціоналізм удосконалення організації аналізу витрат на покращення якості продукції
 • Фінансова діагностика: головні інструкції, інструментарій фінансової діагностики, об’єкти та суб’єкти аналізу
 • Фінансова звітність підприємства: види, порядок та аналіз
 • Фінансова звітність: методика експрес-аналізу
 • Фінансова стійкість як складова аналізу кредитоспроможності позичальника
 • Фінансова стійкість як складова аналізу кредитоспроможності позичальника
 • Фінансовий аналіз ТОВ «Хелз»
 • Фінансовий аналіз діяльності підприємств з метою упередження банкрутства
 • Фінансовий аналіз діяльності бюджетної установи
 • Фінансовий аналіз привабливості цінних паперів
 • Фінансовий аналіз підприємства
 • Фінансовий аналіз як основа прийняття управлінських рішень (на прикладі ТОВ «Аксіома», м. Одеса)
 • Фінансовий аналіз: еволюція та зв’язок з бухгалтерським обліком
 • Фінансовий стан підприємства та його аналіз
 • Фінансовий стан підприємства та його аналіз
 • Фінансовий стан підприємства як об’єкт аналізу
 • Фінансовий стан підприємства: аналіз джерел формування оборотного капіталу
 • Фінансово-господарська діяльність підприємства та її аналіз
 • Фінансово-економічний аналіз підприємства: проблеми та шляхи їх вирішення
 • Характеристика АКБ “УКРСОЦБАНК”: аналіз структури активів та пасивів
 • Характеристика аналітичних способів і правил дослідження об’єктів аналізу діяльності банка
 • Характеристика стану венчурного інвестування в Україні за допомогою swot-аналізу
 • Характерні риси корпоративності та стратегічний аналіз середовища корпорації при формуванні її стратегії
 • Хронологічний і систематичний облік. Синтетичні й аналітичні рахунки
 • Цільовий аналіз процесу формування тарифної політики авіакомпаній
 • Цінності молодого подружжя: гендерний аспект аналізу (за матеріалами соціологічного опитування)
 • Шляхи вдосконалення аналізу та оцінки витрат підприємства
 • Шляхи вдосконалення аналізу та оцінки витрат підприємства
 • Шляхи вдосконалення аналізу фінансового стану підприємства
 • Шляхи вдосконалення фінансової звітності для потреб аналізу фінансового стану підприємства
 • Щодо аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства
 • Щодо аналізу прибутковості та ліквідності комерційного банку
 • Щодо аналізу фінансової стійкості комерційного банку
 • Щодо аналізу фінансової стійкості підприємства
 • Щодо вирішення проблеми удосконалення методики аналітичної обробки інформації
 • Щодо отримання системним порядком аналітичної інформації
 • Щодо питання стратегічного аналізу на підприємствах
 • Як економічний аналіз сприяє підвищенню ефективності діяльності підприємства
 • Якісний аналіз впливу соціально-економічного розвитку регіону на податковий потенціал регіону
 • Якісний аналіз кредитного ризику: визначення цілей отримання кредиту
 • морфологічний аналіз дескриптивних чинників дефініції «фінансові інвестиції»
 • Залишити коментар

  Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.