головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Медіація як інструмент корпоративного управління

Круглов В.В., Калачникова В.К.Розвиток корпоративних відносин є характерною тенденцією еволюції господарських систем, де кожного дня відбуваються якісь перетворення та реформації. Саме це і призводять до ...

Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на товарну стратегію підприємства за рахунок вибору відповідних індикаторів

Коновалов Е.И.Визначення одного-єдиного показника, що відображав би ефективність реалізації товарної стратегії підприємства практично цікава та науково інтересна задача будь-якого суб’єкта господарювання або науки. Спроба його ...

До питання про прийняття управлінських рішень

Буднік М. М., Фєніна І.А.Прийняття рішень є складовою функцій управління. Саме ця дія допомагає досягти поставленої мети та одержати бажаний результат. Ця тема ніколи не ...

Оцінка залежності споживання основних продуктів харчування від доходів населення України

Бойко І.А.Забезпечення раціону людини необхідними продуктами харчування виступає одним із головних питань продовольчої безпеки, оскільки харчування має неабиякий вплив на здоров’я, якість та тривалість життя ...

Соціальний маркетинг в молодіжному русі

Зюкова І.О., Крупенич Ю.О. технологій не тільки в комерційному обміні, але і в обміні, що не передбачає отримання прибутку, а також посилення ролі споживача (індивідуального ...

Застосування соціально-економічої концепції маркетингу в банківській сфері

Трофименко А.В, Фесенко Ж.В. На сучасному етапі трансформації економіки особливо ак­туальною є проблема споживацької поведінки суб’єктів ринкових відносин. Цей період визначається не тільки максимальним задоволенням потреб ...

Вплив інтер’єру на поведінку споживача

Левошко Н.В., Колибельнік Ю.В.Психологічний фактор є одним із внутрішніх стимулів поведінки споживача. Він значно впливає на поведінку покупця, на його дії та вибір. При встановленні ...

Проблеми проведення стратегічного аналізу в процесі прийняття управлінських рішень

Лєбєдєва І.Ю., Гута Я.О.Важливе місце в процесі підготовки і прийнятті управлінських рішень належить стратегічному аналізу. Стратегічний аналіз є початковим етапом розробки стратегії діяльності підприємства, яка ...

Менеджмент трудових ресурсів в сучасних ринкових умовах

Булаєнко А.О. , Іванченко Г.В.На даний час немає єдиного підходу до виміру досягнення ефективності в управлінні персоналом. Складність і багатовекторність полягає в тому, що процес ...

Особливості використання product placement у кіноіндустрії

Гордуни О.Ю., Нікульча В.А.Розвиток нових технологій, процеси глобалізації та інтернаціоналізації підштовхують виробників на те, щоб популяризувати свій продукт. Тобто споживачі з інших країн повинні володіти ...