головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Облік орендних операцій: проблемні аспекти

Литвиненко І.Ю., здобувач кафедри бухгалтерського обліку і контролю Житомирський державний технологічний університет Орендні операції здійснюють прямий вплив на майновий стан та фінансові результати діяльності суб’єкта ...

Сучасна економічна термінологія: національний та інтернаціональний елементи

Соломчак Н.Ф. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Із зростанням людських знань і розвитком ідей, а також їх зміною, зростає і кількість слів у мові. Кожне ...

Розвиток проектного фінансування в Україні

Глотова Д.В. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського В умовах стрімкого розвитку середнього та великого бізнесу в нашій країні виникає необхідність у гнучкій ...

Взаємозв’язок банківської системи і монетарного трансмісійного механізму

Носенко Д.К. Запорізький національний технічний університет ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ І МОНЕТАРНОГО ТРАНСМІСІЙНОГО МЕХАНІЗМУ В сучасних умовах розвитку України стабільне функціонування економіки неможливе без проведення ефективної грошово-кредитної політики. ...

Місце державного фінансового контролю за виконанням проектів у підприємницькій діяльності.

науковий керівник Вербицька Ю.В. Луценко Т.С. Донецький Державний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського, Україна В умовах розвитку середнього та великого бізнесу ...

Моніторинг фінансового стану як засіб фінансової діагностики підприємств торгівлі

Спаскіх Н.В., науковий керівник: Алєксєєва Н.І., асистент Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Міхаїла Туган-Барановського, Україна Моніторинг фінансового стану підприємств торгівлі здійснюється для оперативної ...

Проблеми інвестування в банківську сферу в період фінансової кризи

Нефедьова Ю.В., науковий керівник Кулинич І. Ю., Хуснутдинова Г.О. Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Внаслідок економічної та фінансової кризи, яка має місце в Україні, ...

Корпорація – інститут корпоративної економіки

М.М. Радєва к.е.н., доцент, Класичний приватний університет Підвищення ролі та наслідків діяльності корпорації в сучасній економіці, потребує подальшого вирішення проблеми пізнання сутності та функціональних і специфічних ...

Економіка Японії у найбільшому занепаді з часів Другої Світової війни

Беркова І.В. Одеський держивний економічний університет, Україна Азія заглиблюється в економічну кризу. Найпотужніша економіка регіону - японська опинилася в набільшому занепаді з часів Другої Світової ...

Фінансова безпека банківської діяльності в Україні

Фадєєв Д.А. Харківський інститут банківської справи УБС НБУ Сучасні умови, які пов'язані зі світовою економічною кризою, не дозволяють кредитно-фінансовій системі зневажливо відноситися до банківської ...