головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Особливості розвитку транскордонного співробітництва Волинської області

Баула О.В. к.е.н., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Луцький національний технічний університет Багаторічний європейський досвід взаємодії держав доводить, що найбільшим потенціалом до інтегрування та співробітництва ...

Загальні питання управління господарською діяльністю підприємства

Викладач Ткаченко С.А. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна Українська наука управління швидко розвивається. В порівняно короткі строки були створені наукові центри, які займаються дослідженням теоретичних ...

Особливості функціонування багатоцільових структур управління підприємствами

К.е.н., доцент Косач І.А. Чернігівський державний інститут економіки і управління Системний підхід у менеджменті розглядає організацію як певну цілісність, систему, що скла­дається з взаємопов'язаних частин, ...

Глобалізація як стимул підвищення конкурентоспроможності економіки України

Начичко О.Д. Буковинська державна фінансова академія, Україна Щоб з'ясувати вплив глобалізації на економічну ситуацію нашої країни, особливо в контексті сучасної світової фінансово-економічної кризи, необхідно попередньо розглянути ...

Управління фінансовими ресурсами приватного підприємства

Шелест О.Л., Бахтін О.В. Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ Діяльність підприємства будь-якої форми власності, організаційно-правового статусу і галузевої спрямованості в умовах ринкової економіки безпосередньо залежить від фінансового капіталу. Фінансовий ...

Міграційна політика України у контексті інтеграційних процесів

Данилюк М.Г. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайло Туган-Барановського На початку 90-х років минулого століття однією з головних причин, які призвели до широкого обговорення проблеми ...

Аналіз ринку праці Чернівецької області за останні роки

Поливана М.А. Науковий керівник Петращак О.О. м. Чернівці Буковинська державна фінансова академія Сучасний ринок праці диктує свої вимоги щодо кваліфікації працівників, що стрімко ...

Зайнятість на підприємствах малого бізнесу: проблеми та перспективи

Хотькіна О. Р., доцент Зяткевич О.О., викладач Східноєвропейський університет економіки і менеджменту У зв'язку з постійним розвитком потреб людини і суспільства, з науково-технічним прогресом зростають ...

Трудова еміграція – пошук кращої долі

Капченко Руслан Леонідович Кіровоградській національний технічний університет Андріан Декурсель (французький драматург) Стан ринку праці (який у свою чергу зумовлений розвитком економіки) розглядається нами як ...

Проблеми підготовки кваліфікованих кадрів в економічній діяльності підприємства

к.е.н. Богацька Н.М., Сколодчук І.Я. Вінницький торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Дана стаття аналізує розвиток системи підготовки кадрів у сучасних ...