головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Проблеми та перспективи розвитку міжбюджетних відносин в Україні

...

Іпотечне кредитування в Україні

Тимошенко Ю.Р. Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь Одним з важливих елементів фінансово-господарського механізму країн з розвинутою ринковою економікою є застава нерухомого майна – ...

Удосконалення відносин власності в аграрному секторі економіки

О.О. Клокар, к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Білоцерківський національний аграрний університет Трудова мотивація сільськогосподарських працівників істотно залежить від ...

Виробничі запаси, як частина оборотних засобів підприємства

Викладач Бурдейна Л.В. ПВНЗ «Буковинський університет», Україна Розвиток ринкових процесів в Україні, впровадження світового досвіду господарювання, а також залучення іноземного капіталу в економіку України ...

Податкові пільги як метод державного стимулювання інвестицій

Котеньова К.С. Науковий керівник: ст. викладач Вербицька Ю.В. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Фінансова криза в Україні зумовлює те, що першочерговим завданням стає ...

Типологізація видів і джерел міжнародної технічної допомоги в Україні

Мотузка О.М. Науково-технічний комплекс статистичних досліджень, м. Київ Практична реалізація міжнародної технічної допомоги здійснюється у вигляді програм та проектів. Проекти міжнародної технічної допомоги є різними за ...

Економіко-математична модель фінансових результатів діяльності комерційних банків в Україні

Гуменний А.А. Національний університет державної податкової служби України Теперішня ситуація в Україні показує, що велике значення для розвитку економіки має стабільність банківської системи, яка цілком ...

Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств

Тріска Н.І., Лупой Л.Б., Круглянко А.В. Буковинська державна фінансова академія Інноваційний процес охоплює багатьох учасників і має свою інфраструктуру. Його здійснюють на державному та міждержавному рівнях, у ...

Шляхи підвищення ефективності системи оплати праці

Щукін В.Г. Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана” В умовах ринкових відносин заробітна плата відіграє першорядне значення ...

Управління якістю праці на підприємствах з урахуванням людського фактору

Паращенко О.В., Кузнецова Я.В., Федоскова А.І. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського В ринкових умовах якість праці значно впливає на забезпечення високого ...