головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Еволюція інформаційної компоненти продукту праці

Ясева М.О. Національна Металургійна академія України Феномену інформаційного (постіндустріального, постекономічного, знаннєвого) суспільства приділяє увагу багато сучасних вчених. ...

Маркетинг як інструмент розвитку страхового бізнесу в Україні

К.э.н. Шепилова В.Г., асп. Віноходова С.Г. Донецький державний університет управління Страховий ринок України на сьогодні є головним сектором ринку фінансових послуг і за обсягом коштів, і за ...

Іпотека – чинник макромаркетингу в туристичній галузі України

Прочан А. О. аспірант Гуманітарний університет “ Запорізький Інститут Державного та Муніципального Управління” Аналіз українських економічних реалій свідчить, що причини негараздів економічного становища туристичної галузі полягають, насамперед, в ...

Мотиваційний механізм сприяння підприємницькій діяльності представників середнього класу

Гаєвська Лариса Миколаївна, к. е. н., доцент Національний університет державної податкової служби України Аналіз сучасних досліджень, що стосуються питання мотиваційного механізму сприяння підприємницької діяльності представників середнього класу ...

Логістична характеристика митних режимів в Україні

Д. геогр. н. Смирнов Г.І., Київський національний університет імені Тараса Шевченка Даний матеріал продовжує розгляд логістичних характеристик митних режимів, започаткований автором в попередній статті [1]. 8. Спеціальна митна ...

Трансфертне ціноутворення як необхідна умова оцінки діяльності центрів відповідальності банку

Спяк Галина Іванівна Тернопільського національного економічного університету Модель банківської діяльності повинна відображати опис основних напрямів та результатів діяльності банку. Оскільки об’єктом і продуктом банківської діяльності є грошові ...

Стан та проблематика відображення у звітності використання прибутку підприємства в контексті соціального виміру

Аспір. Лаговська О.А. Житомирський державний технологічний університет Починаючи з 1991 р., економіка пострадянських країн характеризується суттєвими змінами, що зумовили вплив і на характер розподілу прибутку як основного ...

Методичні підходи до організації праці співробітників банків з легістською формою правової свідомості

СЕКЦІЯ – Банки і банківська система УДК 159.922:316.64:165.242.2 nayira@starnet.com.ua 8-057-336-65-09 Дмитрієнко Ю.М., член-кореспондент Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності, канд. філос. наук, ...

Проблеми дерегулювання суспільно-економічної системи

Економічні науки/15. Державне регулювання економіки Ст. науков. сп., докторант економіки Пунько Б.М., здобувач Диндин В.Л., к. е. н. Оленич Ігор Романович, Львівська національна академія ветеринарної медицини ...

Проблеми пошуку механізмів активізації трудової діяльності персоналу

Дробаха Н.Ф. Кременчуцький державний політехнічний університет З переходом до ринкової економіки головним орієнтиром у господарській діяльності підприємства стає забезпечення високої прибутковості виробництва, що неможливо без ...