головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Моделювання визначення впливу характеристик транспортного підприємства на ефективність функціонування ланцюгів логістичної системи

Циба М.А. Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій  та систем НАН України і МОН України, м. Київ Процес залучення транспорту в ринкову економіку, а також в загальноєвропейську транспортну ...

Вартість нерозподіленого прибутку як джерела фінансування підприємств торгівлі

Волгін В.В. Харківський державний університет харчування та торгівлі Одним з дискусійних питань в оцінці середньозваженої вартості капіталу підприємств торгівлі є вартість нерозподіленого прибутку. Використання нерозподілених прибутків для інвестиції, ...

Аналіз стану і можливості інноваційного розвитку українських підприємств

Ткаченко Н.М.* , Кучерук О.А.** *Донецький інститут соціальної освіти, **ТОВ «Донецькінаудит» Свій вибір ринкової трансформації Україна зробила разом з проголошенням своєї незалежності. Йдеться про утвердження основного принципу ...

Розвиток іноваційних процесів на підприємстві

Тищенко Т.І. Дніпропетровський хіміко–технологічний університет Постановка проблеми. Для розвитку економіки нашої країни одним з найважливіших питань є проблема комерціалізації іновацій. Важливість втілення іноваційних рішень в діяльності більшості ...

Фактори формування інвестиційної політики підприємств торгівлі

Смоліус С. Харківський державний університет харчування та торгівлі Успішна діяльність підприємства залежить від багатьох як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. В наслідок того, що навколишній світ занадто ...

“TQM” і “LEAN PRODUCTION” – найкращий засіб забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств

Петруха С.В.*, Смолюк Д.О.**, Колотуша М.М.* *Національний університет харчових технологій, **Українська академія бізнесу та підприємництва Аналіз науково-економічної літератури за останнє десятиріччя свідчить, що в останні  роки в Україні ...

Дослідження взаємозв’язку видів, форм і методів відтворення основних засобів

Мазуркевич І.О. ПВНЗ „Європейський університет” Питанням щодо розгляду особливостей функціонування механізму відтворення основних засобів приділяли увагу чимало відомих вчених-економістів, проте єдності щодо внутрішньої організації механізму відтворення, взаємозв’язку ...

Класифікація витрат за економічними елементами та статтями калькуляції

Кравчук Т.В.                                        Європейський університет Класифікація відіграє важливу роль в процесі формування витрат виробництва, що визнає багато авторів такі як, Б.І.Валуєв, Л.П. Горлова , В.В. Муравська та ...

Використання нейромереживних моделей у системах податкового контролю підприємств вугільної галузі

Коробський Р.В. Національний гірничий університет У теперішній час і в перспективі вугілля зберігає своє значення, як єдиний енергоносій, здатний по можливих обсягах видобутку забезпечувати енергетичні потреби України. ...

Підходи до класифікації ризиків, що характерні для сучасних промислових підприємств

Аберніхіна І.Г. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Ризик є безперечним чинником в діяльності підприємств. Найбільш загальним визначенням ризику є ризик ...