головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Планування та формування товарних запасів торговельного підприємства

Главацька Н.С.Будь-яке підприємство в умовах ринкової економіки постійно здійснює планування своєї діяльності. Результатом проведенням планової роботи є документ, що постійно оновлюється − бізнес-план підприємства. В ...

Застосування методів оцінки і аналізу інноваційних проектів з метою забезпечення розвитку та ефективності діяльності підприємств машинобудування

Носенко О.С.Нами встановлено, що застосування методів оцінки і аналізу інноваційних проектів припускає множинність використовуваних прогнозних оцінок і розрахунків. Множинність визначається як можливість застосування ряду критеріїв, ...

Інноваційні складові управління підприємством портової діяльності

Матвієнко М. В.Інноваційна стратегія підприємства морського транспорту виробляється залежно від завдань, які мають бути вирішені з урахуванням позиціонування на ринку, диверсифікованості або спеціалізації діяльності, можливих ...

Інтелектуальна власність в Україні: дослідження недоліків у формуванні законодавчої бази

Маслак О.И., Шевчук Ю.В.На сучасному етапі економічного розвитку провідні країни розглядають інтелектуальну власність як одну з головних складових національного багатства. В міру просування економіки до ...

До питання управління ефективністю діяльності підприємств готельного бізнесу: формування збалансованої системи показників ефективності

Богдан Н.Н., Наджафзаде А.Т.Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює діяльність підприємств, умов їх функціонування на ринку. Тому підприємствам для того, щоб вижити, необхідно правильно визначити ...

Роль стандартизації у підвищенні якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції

Пирогов. Д.Л., Чеголя А.І.

Інвестиційна привабливість України: стан, перспективи, проблеми

Пирогов. Д.Л., Чеголя А.І.Інвестиційна діяльність – визначальний фактор економічного росту будь-якої країни. Тому питання її активізації є особливо актуальним. Світова історія доводить, що залучення ресурсів ...

Інвестиції в діяльністі підприємства

Богацька Н.М., Ковальчук І.С.Інвестиції - це грошові кошти, цінні папери, інше майно, в тому числі майнові права, інші права, мають грошову оцінку, що вкладаються в ...

Якість туристичного продукту

Шафранська Т.Ю., Кузьменко О.В.Проблема забезпечення якості продукції має в сучасному світі універсальний характер. Показники якості, а також проблеми, пов'язані з випуском якісної продукції специфічні для ...

Аналіз діяльності малого та середнього бізнесу в Україні

Семченко-Ковальчук Е.Б.Малий і середній бізнес займає значне місце у соціально-економічному розвитку країни в цілому та окремих її регіонів, як провідний сектор ринкової економіки. Сьогодні будь-яка ...