головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Дискримінантний аналіз оцінки і кризи сучасного підприємства

Мехеда Н.Г., Лоян В.В ринкових умовах господарювання значний вплив на розвиток і функціонування будь-якого підприємства чинять зміни, що відбуваються в макроекономічному середовищі. Як свідчать статистичні ...

Кризові явища на підприємстві та заходи їх ліквідації

Крижова М.О.Кризові ситуації на підприємствах України мають більш сильний прояв, ніж в інших країнах, це пояснюється відсутністю досвіду керівництва підприємств в антикризовому управлінні. Питання виникнення ...

Фінансова криза у зв’язку з політичною сітуацією у країні

Шелест О.Л., Котелевська А.В. На тлі політичної кризи, що вибухнула на Україні, проблеми в національній економіці на деякий час відійшли на другий план . Міжнародне рейтингове ...

Кризова ситуація на підприємстві та шляхи її попередження

Шауро Ю.В.Актуальність даної теми полягає у тому, що сучасний етап функціонування економіки України характеризується наявністю та розвитком кризових явищ, що обумовлено негативним впливом зовнішніх факторів ...

Дискримінантний аналіз оцінки ймовірності кризи підприємства

Мехеда Н.Г., Лоян В.В.В ринкових умовах господарювання значний вплив на розвиток і функціонування будь-якого підприємства чинять зміни, що відбуваються в макроекономічному середовищі. Як свідчать статистичні ...

Кризове управління персоналом

Перепелиця Я.О. , Рутковський Р.В. Слово «криза» походить від грецького crisis, що означає «вирок, рішення з будь-якого питання або у сумнівній ситуації». Сучасне значення слова знаходить ...

Особливості оцінювання прибутковості банків у період фінансової кризи

Смоляк В. А., Москалець А. П.Функціонування банківської системи в кризових ситуаціях характеризується зростанням ризику ліквідності, валютного, кредитного, процентного та інших ризиків унаслідок значного відпливу депозитів, ...

Діагностика кризового стану підприємства

Алєксєєнко К.Анотація. У статті розглянуто моделі оцінки кризового стану на підприємстві, наведено практичну реалізацію даних моделей на конкретному підприємстві. Ключові слова: підприємство, банкрутство, кризовий стан, ...

Робота комерційних банків з кредитним ризиком, як важливий чинник подолання кризових явищ в економіці України

Ткачук Л.С.З урахуванням закономірностей і тенденцій у кредитній справі, її стратегічних цілей визначальне місце відводиться вибору шляхів удосконалення методичних та організаційно-практичних основ банківського кредитування. Останнім ...

Дискримінантний аналіз як інструмент оцінки ймовірності кризи підприємстваі

Мехеда Н.Г., Лоян В.В.В ринкових умовах господарювання значний вплив на розвиток і функціонування будь-якого підприємства чинять зміни, що відбуваються в макроекономічному середовищі. Як свідчать статистичні ...