головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Особливості проведення аудиту в середовищі електронної обробки даних

Скорба О.А.            Стаття присвячена особливостям проведення аудиту з використанням комп’ютерних технологій на даний момент. Розглянуті етапи проведення аудиту з використанням комп’ютерних технологій. Ключові ...

Організація та методика аудиту касових операцій в банку

Амеліна А.О, Іваніна О.О. Організація та методика аудиту касових операцій в банку Сьогодні контакти з банком по розрахунково - касовому обслуговуванню регулярні, то залежно від якості ...

Внутрішній контроль та внутрішній аудит, схожість та відмінність

Скорба О.А.На початку ХХ століття в західних країнах зародився внутрішній аудит завдяки збільшенню обсягів операцій та децентралізації компаній.     Так у 1941р. в США було створено ...

Проблеми аудиту розрахунків з оплати праці сучасних умовах господарюання та шляхи їх вирішення

Усата Т.В., Кудирко О.М.В умовах подальшого розвитку економічних відносин, вступу України, у перспективі, до Європейського Союзу надзвичайної актуальності набуває рівень оплати праці, який зростає занадто ...

Логічний аналіз правомірності існування терміну «податковий аудит»

Іванова Н.В., Борисенко М.В.Податкові реформи в Україні, що здійснюються протягом останніх років, супроводжуються кризовими явищами у сферах суспільного життя, що спричиняє збільшення кількості податкових злочинів ...

Недостатність кваліфікованих кадрів як проблема організації внутрішнього аудиту на підприємствах

Домитрович С. Г.Враховуючи  інтеграційні процеси та розвиток міжнародних зв’язків, в Україні стрімко зросла кількість акціонерних товариств і корпорацій. З’явилась потреба у контролі функціонування вкладеного ...

Сутність та аудит доходів і витрат комерційних банків

Лукіна О. А., Іваніна О. О.Актуальність теми даної роботи визначається тим, що прибутковість і ефективність діяльності банків є основними складовими процесу формування фінансово стійкої банківської ...

Аналіз планування аудиту фінансових результатів

Cеба В.В. На сьогоднішній день, в період складності нормативно-правової бази зростає ризик прийняття помилкових рішень різними її користувачами за даними фінансової звітності. Враховуючи те, що основним ...

Особливості та методика аудиту дебіторської заборгованості

Разборська О.О.; Петрик М.В.       У сучасних умовах однією з ключових проблем суб’єктів господарювання є виникнення дебіторської заборгованості, що обумовлено як суб'єктивними чинниками самого кредитора (побоювання ...

Особливості здійснення аудиту в банківських установах

Приходько Н. І, Мільковська І. І.Кризова економічна ситуація, що виникла в Україні, спричинила необхідність посилення контрольних заходів за діяльністю комерційних банків, що зумовлено зростанням  негативних ...