головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Система управління ефективністю ПАТ КБ «Приватбанк» на основі swot-аналізу

Орлова В.М., Кравченко С.М.Ринок банківських послуг є однією з найважливіших і невід’ємних складових сучасної ринкової економіки. Тому сьогодні зростає інтерес до різних аспектів діяльності банків ...

Динамічна модель подальшого функціонування ПАТ«БТА банк»

Домбровська Л.В., Лебеденко О.С.В сучасних умовах розвитку банківської системи України при посиленні конкуренції банки змушені вступати у перегони за темпи зростання.               Високі темпи зростання є ...

Система внутрішнього контролю в банках

Сківська Д.А., Урусова З.П.Визначено роль внутрішнього аудиту та контролю в діяльності банків України, обґрунтовано необхідність подальшого вдосконалення сучасної системи внутрішнього банківського аудиту, запропоновано порядок проведення ...

Недоліки механізму оцінки кредитоспроможності підприємницьких структур комерційним банком та шляхи його покращення

Трунякова О.В.Предметом дослідження є кредитні відносини кредитора і позичальника, методологія оцінки їх кредитоспроможності. Аналіз  останніх досліджень і публікацій. Обрана тема вже десятиріччями вивчається як ...

Проблеми обліку кредитних операцій комерційними банками в сучасних умовах

Куртева М.К. Вітчизняний банківський сектор в умовах  кризових  явищ в економіці протягом останніх років супроводжують численні проблеми, різні за своїм масштабом та важливістю. Банківська облікова ...

Критерії визнання та правила обліку необоротних активів в банках

Дейнега Л.А. Урусова З. П.Нові умови господарювання спонукають банки до оперативного реагування на інформацію, що надходить із зовнішніх джерел і внутрішніх аналітичних підрозділів. Потреба в ...

Система «Клієнт-банк»: переваги та недоліки

Тарасенко М.В. та Нєізвєстна О.В.На сьогоднішній день майже кожна особа є клієнтом банківської установи, що дає можливість їм здійснювати певні операції. Для покращення обслуговування клієнтів, ...

Преимущества и недостатки использования банкоматов

Струнина А.А.На сегодняшний день большим спросом у населения пользуются системы массового обслуживания, а именно банкоматы. Системы массового обслуживания (СМО) представляют собой систему, которая производит обслуживание ...

Факторний аналіз доходів банку на прикладі АТ «Укрексімбанк»

Котковський В.С., Алімгулова О.О.Наявність доходів у банку формує прибуток банку, та для нормального функціонування банк має шукати шляхи не просто отримання доходів, а й збільшення ...

Акредитація страхових компаній банками при банківсько-страховій інтеграції

Пензева В.І.У даній статті проаналізовано процес акредитації страхових компаній банками України. Встановлено правовідносини сторін, зокрема банка, страхової компанії й клієнта, визначено переваги і недоліки використання ...