головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Проблемні аспекти запровадження обліку людського капіталу на підприємствах України

Гром’як Т.Д., Жидовська Н.М.В умовах переходу до інформаційного суспільства, розвитку постіндустріальної економіки, яка характеризується виникненням нових явищ в сферах технологій, комунікацій, змінюються підходи до функціонування ...

Удосконалення обліку видатків кошторису Територіального центру соціального обслуговування

Костенко М.О.Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в Україні є державними установами. Ці установи засновані за державні кошти, на державній власності та входять до ...

Обліково-аналітичне забезпечення фінансової безпеки компанії

Бушнов С.В.Перехід на ринкові умови функціонування підприємств, поставив на одне з перших місць проблему забезпечення фінансової безпеки: забезпечення комерційної таємниці, резервної системи, управління ризиками, аналітичного ...

Класифікація фінансової звітності

Піскунов Р.О.,Мартинець Ю.В.У наш  час фінансова звітність відіграє важливу роль у формуванні капіталу окремого підприємства і держави в цілому.Для більш повного та кращого дослідження та ...

Переваги та недоліки класифікації бухгалтерського ризику

Піскунов Р.О., Запорожець Т.О.Важливим елементом є процес виявлення та оцінки організацією ризиків господарської діяльності. В умовах реформування підприємницької діяльності важливою є  вірогідність саме бухгалтерського ризику, ...

Класифікація бухгалтерського ризику: переваги та недоліки

Запорожець Т.О., Піскунов Р.О.Важливим елементом є процес виявлення та оцінки організацією ризиків господарської діяльності. В умовах реформування підприємницької діяльності важливою є  вірогідність саме бухгалтерського ризику, ...

Функціональна корисність інформації як основний принцип організації сучасної теорії бухгалтерського обліку

Жарикова А.О., Романова О.В.Сучасна економіка проходить складний період радикальних трансформацій та змін неоднозначних за своїми наслідками, що зачіпають основи економічних систем різного рівня. Це призводить ...

Особливості податкового обліку операцій в іноземній валюті

Божина А.А.Адаптація бухгалтерського обліку з податковим з приводу податку на прибуток пов’язана також з операціями за розрахунками в іноземній валюті. Розглянемо деякі аспекти податкового обліку ...

Морфологічний аналіз дескриптивних визначень поняття “бухгалтерський ризик”

Пискунов Р. О., Запорожец Т. О.Важливим елементом є процес виявлення та оцінки організацією ризиків господарської діяльності, що мають відношення до цілей бухгалтерської (фінансової) звітності, а ...

Морфологічний аналіз дескриптивних визначень поняття «фінансова звітність»

Піскунов Р. О., Мартинець Ю.В.На сьогоднішній день фінансова звітність є важливим документом на кожному підприємстві і кожного місяця бухгалтер складає даний звіт і не має ...