головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Щодо енігматичних принципів (законів) функціональної підсистеми «Бухгалтерський облік»

Ткаченко С.А. Миколаївський політехнічний інститут, Україна Створення підсистеми «Бухгалтерський облік» в системі управління підприємством пов’язане з вирішенням широкого кола питань різноманітного характеру, які істотно впливають на функціональну ...

Докорінне покращення організації бухгалтерського обліку на підприємствах

Ткаченко С.А. Миколаївський політехнічний інститут, Україна Сучасний розвиток економіки України характеризується незначними темпами науково-технічного розвитку, невеликими масштабами виробництва і збуту, застійними процесами у зміні їх структури та ...

Стан бухгалтерської звітності в Україні

Левківська О.В. Національного університету державної податкової служби України (заочний факультет) Бухгалтерська звітність є важливою складовою обліково-аналітичного процесу. Вона одночасно є результатом бухгалтерського обліку та одним із ...

Створення в системах управління підприємствами функціональної підсистеми бухгалтерський облік

Ткаченко С.А. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна Здійснення якісних взаємозв’язків процесів управління виробничо-збутовою діяльністю вимагає, щоб створені на промислових підприємствах системи управління охоплювали усі без ...

Підвищення ефективності використання амортизаційних відрахувань

...

Облік виробничих запасів в умовах автоматизації

Кожукіна О.Е. Донецький національний університет економіки и торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна Для здійснення виробничо-господарської діяльності підприємствами всіх форм власності та галузей економіки використовують виробничі ...

Проблема формування і функціонування облікової політики в Україні

м .Чернівці Буковинська державна фінансова академія Пілянська І.В., Романів Х.І. Кравчук В.С. У статті визначено проблеми формування облікової політики як інструмента подання якісної інформації. Обґрунтовано ...

Порівняння вітчизняного та зарубіжного обліку виробничих запасів

Дмитрієва О.Ю. Вецепура Н.В. Донецький університет економіки та права, м. Донецьк Чітка побудова бухгалтерського фінансового обліку відповідно до змін, що відбуваються в його організації і техніці ведення, ...

Бухгалтерський облік банків України в сучасних умовах

Гаврющенко М.І. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна Сучасний етап розвитку економіки України характеризується посткризовими явищами та можливістю суттєвих зрушень в усіх ...

Бухгалтерський облік у банках України в сучасних умовах

Гуленко Ю. В. Колокольцев О. В. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського, Україна Банківська діяльність, безумовно, є специфічним видом бізнесу, однак оптимізація управлінських ...