головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Гнучкий бюджет, як ефективна система контролю за відхиленнями

Мартинова О.М.Важливою складовою оперативного планування в банку є процесс складання і оформлення системи бюджетів, облік та контроль їх фактичного виконання, аналіз відхилень фактичних показників бюджету ...

Аналіз витрат державного бюджету на освіту

Дрозд В.В., Матюшко А.С., старший викладач Бойко О.О.Анотація. В статті проаналізовано динаміку витрат державного бюджету України на освіту та їх питому вагу в загальному обсязі ...

Місцеві фінанси як основа розвитку системи горізонтального бюджетного регулювання

урусов А.А.В основу бюджетного регулювання покладені розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи відповідно до розподілу повноважень органів державної влади і місцевого самоврядування. Розмежування ...

Гнучкий бюджет, як ефективна система контролю за відхиленнями

Мартинова О.М.Важливою складовою оперативного планування в банку є процесс складання і оформлення системи бюджетів, облік та контроль їх фактичного виконання, аналіз відхилень фактичних показників бюджету ...

Аналіз бюджетного фінансування державної служби України з надзвичайних ситуацій

Лега Н.Ю, Чубань В.С.В умовах політичних перетворень в Україні, що характеризуються мінливістю та невизначеністю чинників зовнішнього середовища, посилюються роль і значення ефективного функціонування силових відомств, ...

Шляхи зміцнення дохідної частини бюджетів місцевого самоврядування

Гупаловська М.Б., Боднар Д.Ю.студентка факультету довузівської, післядипломної та магістерської підготовки групи   “Економіка” Боднар Д. Ю. Тернопільський національний економічний університет, Україна Шляхи зміцнення дохідної ...

Роль бюджетів місцевого самоврядування в соціальному та економічному розвитку регіонів

Гордеєв М.М. , Далєвська Т. А.На сучасному етапі розвитку економічних відносин в Україні значно посилюється роль місцевих органів влади в економічному і соціальному розвитку регіонів, ...

Фінансування бюджетних установ

Ткачова К.О., Толмачова О.В.Головною особливістю діяльності бюджетних установ є те, що вони фінансуються за рахунок бюджетних коштів. Бюджетні установи згідно з діючим законодавством фінансуються за ...

Роль бюджетів місцевого самоврядування в соціальному та економічному розвитку регіонів

Гордеєв М.М. На сучасному етапі розвитку економічних відносин в Україні значно посилюється роль місцевих органів влади в економічному і соціальному розвитку регіонів, що викликає необхідність розширення ...

Доходи державного бюджету: проблеми формування та стратегія забезпечення зростання

Мальчикова А.А., Новосьолова О.С.Провідне місце в системі регулювання економіки держави, створення сприятливого фінансового середовища для швидкого розвитку ринкових відносин, забезпечення макроекономічної рівноваги в економіці належить ...