головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Аналіз витрат державного бюджету на освіту

Дрозд В.В., Матюшко А.С., старший викладач Бойко О.О.Анотація. В статті проаналізовано динаміку витрат державного бюджету України на освіту та їх питому вагу в загальному обсязі ...

Морфологічний аналіз дескриптивних чинників дефініції «витрати»

Пискунов Р.А., Іщенко К.І.Зниження витрат на підприємстві є основною домінантою при досягненні економічним агентом поставленої мети, що підкреслює її актуальність та значущість. Питанням визначення категорії ...

Класифікація витрат підприємства: проблеми та недоліки

Пискунов Р. А., Ищенко Е. И.Різноманітність витрат, що зустрічаються в підприємницькій діяльності, потребує створення класифікації витрат за різними критеріями. Виявлення недоліків вже існуючих класифікацій підкреслює ...

Проблеми обліку доходів і витрат вітчизняних підприємств

Зарва Ю. Ю.Основною метою діяльності більшості підприємств є отримання прибутку, розмір якого залежить в першу чергу від правильності нарахування його доходів і витрат. Правильність оцінки ...

Класифікація витрат та основні методи їх аналізу

Мехеда Н.Г., Вовк С.Управління витратами та калькулювання собівартості продукції - є чи не найважливішими інструментами управління підприємством та розділом управлінського обліку. Саме собівартість виробництва одиниці ...

Аналіз програмного забезпечення для врахування рекламних витрат підприємства

Мошенська А.В.Моделювання процесу рекламних звернень підприємства для підвищення рекламного відгуку і збільшення прибутку за допомогою  донесення  своєї інформації до готового відгукнутися споживача, - являється актуальною ...

Сутність та аудит доходів і витрат комерційних банків

Лукіна О. А., Іваніна О. О.Актуальність теми даної роботи визначається тим, що прибутковість і ефективність діяльності банків є основними складовими процесу формування фінансово стійкої банківської ...

Організація обліку витрат і результатів діяльності в системі «директ-костинг»

Гудзь Ю.В.«Директ-костинг» — це система управлінського обліку, яка базується на класифікації витрат на змінні та постійні і включає в себе облік витрат за їх видами, ...

Ю Особливості діяльності підприємств з випуску будівельних матеріалів та її вплив на облік витрат

Романчук А.Л., Брана К.Важливим завданням для керівництва підприємств з випуску будівельних матеріалів є побудова раціональної, ефективної і в повній мірі адаптованої до галузевої специфіки системи ...

Облік та аналіз процентних і комісійних доходів і витрат комерційного банку

Зоря О.П., Семенова Н.В.     Відповідно до Концептуальної основи складання та подання фінансових звітів, опублікованих Комітетом з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку дохід — це збільшення економічних ...