головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Ринок фінансових послуг в Україні в умовах глобалізації

Воробйова А.І., Саврасова А.А. Фінансовий ринок завжди був важливим елементом національної економіки. З його допомогою суспільство здійснює вплив на формування структури суспільного виробництва і результати національного ...

Економіка України в умовах глобалізаційних перетворень

Левчук О.В., Чигрин В.В.Визначaльною ознакою сучасності є ускладнення структури економічних систем, прискорення науково-технологічних змін та збурення глобалізації господарського життя суспільства. Зазначені процеси знаменують формування так ...

Наслідки глобалізації для економіки України

Герасименко Б.А.Спираючись на важливість визначення Україною належного місця в міжнародній економіці, можна відзначити актуальність питань інтеграції України за такими стратегічними напрямками як: перебудова на ринковій ...

Суспільні блага, антиблага в умовах глобальних змін

Себа В.В. Нинішні проблеми економіки України, а особливо її суспільний сектор є доволі актуальними для сьогодення. Зважаючи зокрема на створення суспільних благ для України в цілому. ...

Значення процесу сек’юритизації в сучасних умовах глобалізації фінансових ринків

Мірошниченко І.С. Синтетична сек'юритизація як інноваційний метод управління кредитним ризиком виникла в кінці ХХ століття та запропонувала нові інструменти ринку кредитних деривативів. Кредитні деривативи - фінансові ...

Трансформація монетарної політики центральних банків в умовах фінансової глобалізації

Радіонова О.Р., Свірський В. С.Посилення взаємозалежності національних економік та продовження розгортання фінансової глобалізації на початку ХХІ ст. спричинило переосмислення в економічній літературі ряду закономірностей розвитку ...

, Теоретичне визначення сутності глобалізації світової економіки на сучасному етапі

Журинська Є. О., Вешневська А.В.В сучасних умовах міжнародні економічні зв'язки розвиваються на тлі активізації руху фінансових, матеріальних та інших потоків між країнами, підвищення ролі транснаціональних ...

Оцінка впливу глобалізації на рівень людського розвитку

Вешневська А.В.Розгортання процесу глобалізації несе в собі суперечливий вплив на національні економіки та на сучасне світове господарство в цілому. Однозначно оцінити вплив глобалізації на світові ...

Суспільні блага та антиблага в умовах глобальних змін

Себа В.В, к.е.н, старший викладач, Вашай Ю.Творческий процесс любого художника – это специфическая духовно-практическая деятельность, направленная на создание художественного произведения. В ней органично переплетаются знания, ...

Інновації в туристичній індустрії: глобальні виклики сучасності

Пробоїв О.А., Шеремета Д.Я.Постановка проблеми. В умовах глобалізації світового господарства характерною особливістю в економіці багатьох розвинених країн стає збільшення частки туристичних послуг як у структурі ...