головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Аналіз проблем та шляхи подолання зовнішнього державного боргу України

Приходько Н. І., Немашкалова А. А. Згідно Бюджетного кодексу України державний борг – це загальна сума боргових зобов'язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) ...

Проблема збільшення зовнішнього державного боргу України

Бзенко А.О.Розвиток національної фінансової системи на ринкових засадах, інтеграція економіки України у світове господарство,  наявність значних обсягів накопиченого державного боргу та продовження практики фінансування державних ...

Проблеми обслуговування зовнішнього державного боргу України

Костенко М.І.,Некос К.С.,науковий керівник Лаврик-Слісенко Л.П.В Україні існує проблема державного боргу , яка впливає на всю економічну ситуацію в країні і обмежує її розвиток в ...

Державний кредит і боргова політика України

Шелест О.Л., Подобєд Т. В.Державний кредит - сукупність економічних відносин, що складаються між державою, з одного боку, і юридичними та фізичними особами, іноземними державами, міжнародними ...

Проблеми та шляхи подолання державного боргу України

Шелест О.Л., Немашкалова А.А.Актуальність теми полягає в тому, що процес отримання позик допомагає покрити бюджетний дефіцит на державному та регіональному рівнях, поповнює необхідні резервні активи, ...

Проблеми обслуговування державного боргу

Чепанова А.Т., Рубцова Н.В.Однією з основних складових фінансової безпеки є боргова безпека держави. Значна роль державного боргу в економіці держави обумовлюється його різнобічним впливом на ...

Регулювання державного боргу України у контексті сучасної монетарної політики

Лугівська Л.А., здобувач ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Україна У 2011 – 2012 рр. Україна мала обмежений доступ до кредитних ресурсів МВФ, Світового ...

Проблеми управління державним боргом та шляхи їх вирішення

Нікішина І.Ю. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського Науковий керівник: Головінов О.М. Управління державним боргом є сьогодні однією з найважливіших проблем ...

Управління державним боргом України: сучасний стан та тенденції розвитку

Асистент кафедри фінансів М.О. Коніна, студентка ІІ курсу К.О. Попрожук Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет» Сьогодні державний борг є важливою складовою фінансової системи, дієвим ...

Напрями оптимізації системи управління державним боргом України

Студентка Жук Ю.Ю. ПВНЗ «Європейський університет» Уманська філія, Україна Сьогодні в Україні існує проблема зростання обсягів державного боргу. При цьому в нашій країні відсутні кошти ...