головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Аналіз витрат державного бюджету на освіту

Дрозд В.В., Матюшко А.С., старший викладач Бойко О.О.Анотація. В статті проаналізовано динаміку витрат державного бюджету України на освіту та їх питому вагу в загальному обсязі ...

Аналіз бюджетного фінансування державної служби України з надзвичайних ситуацій

Лега Н.Ю, Чубань В.С.В умовах політичних перетворень в Україні, що характеризуються мінливістю та невизначеністю чинників зовнішнього середовища, посилюються роль і значення ефективного функціонування силових відомств, ...

Доходи державного бюджету: проблеми формування та стратегія забезпечення зростання

Мальчикова А.А., Новосьолова О.С.Провідне місце в системі регулювання економіки держави, створення сприятливого фінансового середовища для швидкого розвитку ринкових відносин, забезпечення макроекономічної рівноваги в економіці належить ...

Міжбюджетні трансферти в механізмі формування та реалізації державної бюджетної політики в соціальній сфері

Овчарова Н.В.Державна бюджетна політика впливає на розвиток соціальної сфери через механізм її фінансування, що здійснюються як безпосередньо за рахунок коштів державного бюджету, так і опосередковано ...

Доходи державного бюджету України

Урусова З.П., Тесленко І.Актуальність дослідження. Доходи Державного бюджету є основою та фінансовим підґрунтям для виконання функцій держави. Макроекономічна стабільність та економічне зростання напряму залежить від ...

Концептуальні основи модернізації інституційного забезпечення державного аудиту бюджетних програм

Трайтли В.Юр.Основні постулати інституційного забезпечення на яких побудована сучасна системи контролю у сфері державних фінансів перейшли в спадок Україні від Радянського союзу і протягом вже ...

Дефіцит державного бюджету України: причини виникнення та шляхи подолання негативних наслідків

Вдовиченко В. М., Пономар В. В.Бюджетний дефіцит є одним з основних інструментів державної фінансової політики, який суттєво впливає на соціально-економічний стан країни. Його зростання спричиняє ...

Дефіцит державного бюджету, основні причини та способи його подолання

Бурлачук Н. Ю. Британська Н. Н.         На сьогодні у світі налічується близько 240 держав і тільки 8-10 держав з них мають бездефіцитний бюджет. Україна в ...

Проблеми удосконалення державного фінансового контролю місцевих бюджетів

Коцеруба Н.В., Носарівська О.М. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна Становлення державного фінансового контролю в Україні відбувалося одночасно із процесом державотворення і переходом до ринкових відносин, ...

Казначейське обслуговування державного бюджету та напрями його вдосконалення

Ніколаєнко А.А. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна Однією з найсуттєвіших і водночас складних проблем у процесі розвитку ринкових відносин в Україні є вдосконалення бюджетного процесу у державі, ...