головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Теоретичні засади дослідження ціноутворення на ринку аграрної продукції

Брик І.Я. Сільське господарство є однією з найголовніших галузей народного господарства України. Про це свідчить історичний досвід та великий природний потенціал країни. До того ж аграрний ...

Формування конкурентоспроможності аграрних підприємств в сучасних умовах інституційних змін

Зубар І.В., Гуцалюк О.І.Вперше поняття «конкурентоспроможність» було введено наприкінці 1970-х рр. М. Портером, який під конкурентоспроможністю розумів  рентабельність та продуктивність використання ресурсів. Розглядаючи  конкурентні переваги ...

Теоретичні аспекти оцінки платоспроможності та кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств

Павленко О.П., Невірна К.Є.В процесі діяльності будь-якого підприємства в них можуть виникнути  необхідність залучення додаткових фінансових ресурсів для покращення свого фінансового стану або для розширення ...

Теоретичні аспекти фінансового планування сільськогосподарських підприємств

Павленко О.П., Рибіна К.В.За умов ринкової економіки, самостійності підприємств, їхньої відповідальності за результати діяльності виникає об'єктивна необхідність визначення тенденцій розвитку фінансового стану та перспективних фінансових ...

Теоретичні аспекти фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств

Павленко О.П., Арутюнян В.На різних етапах функціонування сільськогосподарських підприємств домінантою, яка акумулює проблеми трансформаційних ринкових перетворень та об'єктивно знаходиться в серцевині подій є фінансове забезпечення ...

Перспективи агрострахування та необхідність страхового захисту в сільському господарстві

Ляшенко Н.В.На сьогоднішній день Україна переживає період глибоких змін. Спостерігаються бурхливі трансформаційні процеси на тлі наявності ознак економічної кризи аграрного сектору економіки. Україна має значний ...

Сучасні тенденції іноземного інвестування у сільське господарство регіону

Пелих І.В.Реалії сьогодення такі, що проблема економічного зростання країни пов’язана з ефективною інвестиційною діяльністю. Інвестиційна привабливість області – один з основних чинників стабільного соціально-економічного розвитку ...

Перспективи та особливості стратегічного фінансового планування на сільськогосподарських підприємствах

Павленко О.П., Рибіна К.За умов ринкової економіки, самостійності підприємств, їхньої відповідальності за результати діяльності виникає об'єктивна необхідність визначення тенденцій розвитку фінансового стану та перспективних фінансових ...

Теоретичні аспекти аналізу формування, розподілу і використання прибутку сільськогосподарських підприємств

Павленко О.П., Марченко Т.О.Аналіз формування прибутку проводиться зазвичай, у розрізі основних сфер діяльності підприємства - операційній, інвестиційної, фінансової. Він є основним формою здійснення аналізу для ...

Вдосконалення аналітичного обліку інтелектуальної власності на сільськогосподарських підприємствах

Скрипник С.В.Маючи у своєму активі продукт інтелектуальної власності, нинішній підприємець розуміє, що цей продукт має певну ринкову вартість, а тому може розпоряджатися ним на свій ...