головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Аналіз витрат державного бюджету на освіту

Дрозд В.В., Матюшко А.С., старший викладач Бойко О.О.Анотація. В статті проаналізовано динаміку витрат державного бюджету України на освіту та їх питому вагу в загальному обсязі ...

Освіта в Україні: стан та перспективи розвитку

Бойко О.О., Клопотюк Ю.А., Кубай І.І.Освіта  - основа  інтелектуального,  культурного,  духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави. Зі здобуттям Україною незалежності, з’явилася необхідність у розвитку ...

Сутність професійного навчання та розвитку персоналу

Ващетинська Н.О.Ринкова система господарювання, що формується в Україні, обумовлює зміну форм та методів управління персоналом організації, вимагає нових підходів до визначення місця і ролі органів ...

Професійне навчання та розвиток персоналу

Ващетинська Н.О.Ринкова система господарювання, що формується в Україні, обумовлює зміну форм та методів управління персоналом організації, вимагає нових підходів до визначення місця і ролі органів ...

Освіта в Україні та її фінансування

Лохаївська Л.В.Система народної освіти в нашій країні є єди­ним комплексом послідовно з'єднаних між собою ланок виховання і навчання: · дошкільне виховання; · загальна середня освіта; ...

Формування підприємницької культури у студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів

Романенкова Я.В.В умовах мінливої соціально-економічної, культурної парадигми, розвитку науково-технічного прогресу формується новий статус випускника вищої школи, що акумулює в собі високий рівень професіоналізму, культури праці, ...

Досвід розвинутих країн у фінансуванні освіти і науки та можливості його застосування в Україні

Гуменюк О.М., Міщанчук О. О.Недостатній обсяг джерел фінансового забезпечення діяльності освітніх установ можна вважати основною причиною розпаду вищої школи і науки. Тому, пошук традиційних та ...

Проблеми співпраці корпорацій і університетів у підвищенні науково-дослідницької активності навчальних закладів

Шевченко Б.О., Непокупна Т.А.Сучасний світ для людини виступає ареною пізнання, опанування і використання технологій, новацій і засобів, які були невідомі попереднім поколінням. Технологічне оновлення всіх ...

Система фінансування освіти в Україні

Лохаївська Л.В.Система народної освіти в нашій країні є єди­ним комплексом послідовно з'єднаних між собою ланок виховання і навчання: · дошкільне виховання; · загальна середня освіта; ...

Взаємозв’язок освіти та ринку праці: зарубіжний досвід

Квасній Л.Г., студент Фіцай М.Ю Сьогодні актуальною є здатність нації підвищувати якість людського капіталу, створювати нові знання і втілювати їх у виробничі системи [1, с. 74]. ...