головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Економічне обґрунтування ефективної політики оплати праці на підприємствах нафтового та газового промислу України

Мехеда Н.Г., Cамойленко В.

Методологічні основи побудови економіко-математичних моделей формування пропозиції послуг праці

Лаговський В.В.Ринок праці є однією із складових частин ринкової системи. Від того яким буде його стан та перспектива розвитку сьогодні залежить не тільки стан економіки ...

Застосування форм і систем оплати праці на сучасних підприємствах

Шафранська Т.Ю., Сидорчук О.В.В сучасних умовах господарювання заробітна плата є важливою складовою ринкових відносин, концентрованим вираженням ефективності економіки і соціальної політики держави, інтегральним показником якості ...

Сучасні проблеми та напрямки удосконалення організації оплати праці на підприємстві

Загородня І. О., Боженьова І. М.Рівень життя працюючого населення залежить передусім від розміру заробітної плати. Проблема організації оплати праці на підприємстві є однією з найбільш ...

Організація нормування праці та шляхи його вдосконалення

Шатайло О.А., Капінос Г.І.Розглянуто основні положення організації нормування праці. Виявлено основні чинники, які впливають на ефективність організації нормування, і визначені шляхи його вдосконалення. Актуальність ...

Теоретичні основи обліку виплат працівникам за українським та міжнародним законодавством

Троян О.І.<!--

Місце України у міжнародному поділі праці

Дмітрієва Т.І., Саврасова А.А.Сучасний економічний розвиток під впливом процесів глобалізації та інформатизації створює умови, які спонукають до необхідності інтеграції країни в відкриту економіку, і чим ...

Організація нормування праці та шляхи його вдосконалення

Шатайло О.А.,Капінос Г.І.Розглянуто основні положення організації нормування праці. Виявлено основні чинники, які впливають на ефективність організації нормування, і визначені шляхи його вдосконалення. Актуальність дослідження. ...

Трудовий потенціал України

Кравченко А. , Шкабура О. Розвиток економіки будь-якої країни забезпечується за рахунок ефективного використання трудових ресурсів. Проте, в останні роки виникає термінологічне питання, щодо доцільності вживання ...

Окремі аспекти управління організацією праці на закордонних підприємствах

Оранський Я.О., Капінос Г.І.У статті розглянуто досвід застосування основних напрямків організації праці за кордоном, його особливості та можливості до впровадження на підприємствах України. Актуальність ...