головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Організаційні структури промислових підприємств

Дубінський С.В., Байрамова З. Сучасні тенденції посилення конкурентної боротьби на зовнішніх та внутрішньому ринках, зростання впливу глобалізації та необхідності інтеграції у світовий економічний простір визиває  необхідність ...

Економічне обґрунтування ефективної політики оплати праці на підприємствах нафтового та газового промислу України

Мехеда Н.Г., Cамойленко В.

Фізичний і моральний знос основних засобів промислових підприємств в сучасній ринковій системі України. Проблематика їх відтворення

Мехеда Н.Г., Cамойленко В. Актуальність теми зумовлює той факт, що радянська командно-адміністративна економічна система залишила Україні неконкурентоспроможний ґрунт для функціонування в сучасних умовах світу. Тим більше, ...

Перспективи розвитку промислового туризму в Донецькій області

Сакун Л.М., Рижак А.І.Криза останніх років змусила багатьох підприємців, що працюють в туристичному бізнесі, шукати нові, нестандартні технології виживання. Досить цікавим рішенням було одночасне поєднання ...

Визначення джерел фінансування інвестиційної діяльності промислового підприємства

Штефан Н.Н., Гришина Д.В.Управління інвестиційною діяльністю слід розглядати як складову загальної системи управління підприємством. А фінансова криза висуває підвищенні вимоги до управління  інвестиціями підприємства, які ...

Проблеми та необхідність бізнес – планування з метою забезпечення життєдіяльності промислових підприємств

Лепьохін О.В.Тактичне планування в процесі забезпечення життєдіяльності підприємств покликане сформувати для промислового підприємства механізми реалізації вибраної стратегії на засадах, сформованих у процесі стратегічного планування перспективного ...

Характеристика зон сталого розвитку промислового підприємства

Горячева К.О.Нестабільність економічної кон'юнктури, підвищення вимог споживачів до виробленої продукції, розвиток інформаційних технологій, зростання ролі людського капіталу та невизначеності призводять до необхідності забезпечення сталого розвитку ...

Сучасний стан інноваційного розвитку промислових підприємств України

Царенко А. б., Римарева Л. М.Невід'ємною частиною розвитку виробництва є розробка та впровадження інноваційних процесів. У загальному розумінні інноваційний процес сприяє зростанню промислового виробництва, дає ...

Механізм ефективного управління трудовим потенціалом підприємств харчової промисловості

Дашко І.М.Сучасна модель управління персоналом при механізмі ефективного управління трудовим потенціалом підприємств харчової промисловості має включати механізм ефективної мотивації, який дозволив би поєднувати стратегічну ціль ...

Оцінка ризикованості проекту забезпечення сталого розвитку промисловості

Горячева К.О.За результатами досліджень Державного комітету статистики України однією з основних причин, які стримують інноваційну діяльність в промисловості є проблема ризиків. Аналізуючи ефективність тих чи ...