головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Особливості інноваційних проектів на підприємствах державної власності

Птуха Е.А, к.т.н., доц. Ревенок В.І.Вичерпання чинників екстенсивного економічного розвитку підприємства обумовлює постійне посилення уваги до пошуку нових факторів прискорення економічної динаміки, адекватних сучасному стану ...

Теоретичні засади діагностики банкрутства підприємства

Нагайчук В. В., Пісчанська Т. А.Нестабільність економіки, політичної та податкової системи, невизначеність фінансових відносин між контрагентами стає повсякденним явищем в діяльності суб’єктів господарювання. Це, перш ...

Основні характеристики та сутність ефективності підприємства

Курашов Я.В.Ефективність виробництва - об’єктивна економічна категорія, що характеризує ступінь досягнення загальних і окремих результатів від оптимального використання всіх ресурсів підприємства (матеріальних, трудових, фінансових). Головною ...

Організаційні структури промислових підприємств

Дубінський С.В., Байрамова З. Сучасні тенденції посилення конкурентної боротьби на зовнішніх та внутрішньому ринках, зростання впливу глобалізації та необхідності інтеграції у світовий економічний простір визиває  необхідність ...

Дискримінантний аналіз оцінки і кризи сучасного підприємства

Мехеда Н.Г., Лоян В.В ринкових умовах господарювання значний вплив на розвиток і функціонування будь-якого підприємства чинять зміни, що відбуваються в макроекономічному середовищі. Як свідчать статистичні ...

Проблемні аспекти запровадження обліку людського капіталу на підприємствах України

Гром’як Т.Д., Жидовська Н.М.В умовах переходу до інформаційного суспільства, розвитку постіндустріальної економіки, яка характеризується виникненням нових явищ в сферах технологій, комунікацій, змінюються підходи до функціонування ...

Мотивація персоналу в контексті розвитку концепції стратегічного управління підприємствами

Гальченко К.О.Сучасні умови господарювання характеризуються величезною роллю світової конкуренції, мінливістю зовнішнього середовища, ринків збуту та конкурентних переваг. Подібна ситуація вимагає швидкої реакції  та підштовхує підприємства ...

Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства

Корнілова В.Д.Інформаційною базою аналізу фінансового стану є бухгалтерська фінансова звітність, тобто система показників, які відображають майновий і фінансовий стан підприємства на конкретну дату [1]. ...

Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємства

Лєднєва Н. С.Однією з найважливіших характеристик фінансово-економічної діяльності підприємства є його фінансова стійкість. Якщо підприємство є фінансово стійким, то воно має переваги перед іншими підприємствами ...

Якість продукції, як необхідна складова конкурентоспроможності підприємства

Бзенко А.О.- зробити відповідні висновки. Вагомою  складовою  підвищення  конкурентоспроможності в нашій країні є підвищення якості. Вирішення проблеми конкуренції та якості продукції підприємства, які напряму ...