головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Транскордонне співробітництво як механізм формування регіональної політики в Україні

Уваренко Є. В.Актуальність. Зовнішньоекономічні зв’язки України в сучасних умовах стають могутнім засобом прискорення науково-технічного розвитку та інтенсифікації економіки. Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформацією усіх ...

Умови та чинники формування конкурентоспроможності регіонів країни

Мартиненко В.О.В сучасних умовах функціонування ринкової економіки все більш спостерігаються відмінності у рівнях соціально-економічного розвитку регіонів держави, які спричинені не лише несприятливими природно-кліматичними умовами, економіко-географічним ...

Туристична привабливість Карпатського регіону

Алексєєва Н.Ф., Плохотніченко А.В.Успішна діяльність будь-якого підприємства на ринку значною мірою залежить від привабливості товарів чи послуг, які воно пропонує. У туризмі, як і в ...

Регіональні особливості етнополітичних процесів в Україні

Махаринець Є.О.Актуальність теми. Вагомість регіональних інтересів у процесі функціонування українських державних інституцій обумовлена насамперед глибокими економічними, культурними, психологічними відмінностями між різними регіонами України. Так, є ...

Сучасні тенденції іноземного інвестування у сільське господарство регіону

Пелих І.В.Реалії сьогодення такі, що проблема економічного зростання країни пов’язана з ефективною інвестиційною діяльністю. Інвестиційна привабливість області – один з основних чинників стабільного соціально-економічного розвитку ...

Роль бюджетів місцевого самоврядування в соціальному та економічному розвитку регіонів

Гордеєв М.М. , Далєвська Т. А.На сучасному етапі розвитку економічних відносин в Україні значно посилюється роль місцевих органів влади в економічному і соціальному розвитку регіонів, ...

Роль бюджетів місцевого самоврядування в соціальному та економічному розвитку регіонів

Гордеєв М.М. На сучасному етапі розвитку економічних відносин в Україні значно посилюється роль місцевих органів влади в економічному і соціальному розвитку регіонів, що викликає необхідність розширення ...

Оптимізація каналів реалізації плодово-ягідної продукції в регіоні

Полеся В.М. Вступ. В сучасних умовах практично для всіх аграрних виробників актуальним залишається питання реалізації виробленої продукції на вигідних для них умовах. Договірні відносини і реалізація ...

Сутність державної регіональної політики в XXI сторіччі

Оніщук Б. Р.Регіональна економічна політика – це така система заходів, яка спрямована на реалізацію інтересів держави стосовно всіх регіонів і внутрішніх інтересів кожного з них. ...

Необхідність міжбюджетних трансфертів для розвитку регіонів України

Урусова З.П., Морозова К.Постановка проблеми. Збалансований соціально-економічний розвиток країни неможливий без створення обгрунтованої системи міжбюджетних відносин. І хоча її формування розпочалося з набуттям Україною незалежності, ...