головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Шляхи підвищення конкурентоспроможності торгового підприємства

Мехеда Н.Г., Савченко А.П.Підприємство, як відкрита система, залежить від зовнішнього середовища стосовно поставок ресурсів, енергії, кадрів, а також споживачів [1, 175]. На сьогоднішній день дослідження ...

Інформаційне забезпечення оцінки ефективності використання засобів праці на колективно-торговельних підприємствах

Маначинська Ю.А. Сидоренко Ю.О.В умовах динамічних змін та перетворень у організаційно-правових формах власності суб’єктів правовідносин, ефективність  механізму управління засобами праці на колективно-торговельних підприємства  переважно  залежить  ...

Особливості обліку дебіторської заборгованості та формування резерву сумнівних боргів на торгівельному підприємстві

Гордєєва-Герасимова Л.Ю., Четвертакова І.С.         Сучасні реалії свідчать про наростаючу кризу неплатежів між підприємствами України, що характеризується значними термінами прострочення платежів та змушує здійснювати пошук додаткових ...

Просування торгової марки мережі «metro cash and carry» на українському ринку

Фігурка М.В., Кіндій І.В.На сучасному етапі економічного розвитку для українських підприємств просування своїх торгових марок (особливо нових) є одним з важливих факторів забезпечення їх ринкового ...

Просування торгової марки мережі «metro cash and carry» на українському ринку

Фігурка М.В., Кіндій І.В.На сучасному етапі економічного розвитку для українських підприємств просування своїх торгових марок (особливо нових) є одним з важливих факторів забезпечення їх ринкового ...

Значення культури торговельного обслуговування для роздрібного підприємства

Спориш О.А., Іржавська Л.В.Підвищення ролі соціально-економічного фактора часу в сучасному житті набуло жорсткої вимоги, щодо скорочення затрати часу на придбання товарів, змінило уявлення про якість ...

Чернівецький торговельно-економічний інститут кнтеу

Головецький В.В.Бюджетне планування і прогнозування являються важливими елементами системи управління місцевими фінансами і невід'ємними складовими бюджетного процесу. На етапах планування і прогнозування здійснюється аналіз й ...

Роль і перспективи банків у міжнародній торгівлі

Голубєв Д.І.,Глушкова Є. А.                                                                                                                              Голубєв Д.І. викладач  кафедри економіки НФ ЗНУ Глушкова Є. А. Нікопольський факультет ЗНУ                                                                                                                                                              РОЛЬ І ПЕРСПЕКТИВИ БАНКІВ У МІЖНАРОДНІЙ ...

Основні напрямки діяльності торговельного підприємства на фінансовому ринку

Иванюта О.Н.В економічному просторі суб’єкти торговельної діяльності стають більш самостійними у виборі варіантів забезпечення своєї торговельно-господарської діяльності фінансовими ресурсами. Фінансовий ринок стає перспективним і сприятливим ...

Організація обліку в торгівлі

Петрик М.В.; Овсюк Н.В.      Сучасний етап розвитку економіки пов’язаний із кардинальними змінами в структурі та формах власності, а також в організації та управлінні виробництвом. Тому ...