головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Туристична привабливість Карпатського регіону

Алексєєва Н.Ф., Плохотніченко А.В.Успішна діяльність будь-якого підприємства на ринку значною мірою залежить від привабливості товарів чи послуг, які воно пропонує. У туризмі, як і в ...

Перспективи розвитку промислового туризму в Донецькій області

Сакун Л.М., Рижак А.І.Криза останніх років змусила багатьох підприємців, що працюють в туристичному бізнесі, шукати нові, нестандартні технології виживання. Досить цікавим рішенням було одночасне поєднання ...

Сучасний стан і тенденції розвитку туристичної сфери в Україні

Алексеева Н.Ф., Килинич М.Ю.В умовах нинішньої економічної невизначеності туризм є одним з небагатьох секторів економіки у світі, який активно розвивається, стимулює економічний прогрес, створює нові ...

Впровадження нових управлінських рішень в туристичній сфері

Дзюба Т.А., Поліщук О.В.       Туризм - сфера господарського комплексу, що забезпечує десяту частину світового валового продукту. Ця галузь розвивається швидкими темпами і в найближчі роки ...

Особливості інноваційної діяльності у туристичному бізнесі

Алексєєва Н.Ф., Рубан В.В.Туристичний бізнес являє собою основний вид економічної діяльності, що має позитивний вплив на економічний ріст і занятість у країні. Туризм постає як ...

Аналіз сучасного стану розвитку туристичної галузі України

Сакун Л.М., Килинич М.Ю.Для багатьох країн світу туристична індустрія є найбільш прибутковою, такою, що динамічно розвивається, та основним джерелом отримання доходів до бюджету. Туризм безпосередньо ...

Вимоги до інформаційної системи управління маркетинговою діяльністю туристичних

Колєнчук Г. І.Для України туризм має важливе значення як для забезпечення конституційного права громадян  на відпочинок, так і для збільшення надходжень від туризму, зменшення безробіття ...

Маркетингові комункації в туризмі: реклама та просування послуг

Фігурка М.В., Лотоцька М.С.У сучасних умовах здійснення господарської діяльності будь-яким підприємством неможливе без добре налагодженої мережі маркетингових комунікацій. Маркетингові комунікації: реклама, стимулювання збуту, Public Relations, ...

Розвиток туризму в Україні

Транченко Л.В., Лопатюк Р.І.Сучасна стратегія соціально-економічного розвитку України дає стимул до пожвавлення всіх сфер життєдіяльності. Перехід регіонів на самоврядність і самозабезпечення стимулює пошук шляхів підвищення ...

Форми бухгалтерського обліку на підприємствах туристичної індустрії

Янчук Х.В., Мустеца І.В.Форми бухгалтерського обліку - це технологія та організація облікового процесу відповідними способами документування та облікової реєстрації . На сьогодні в Україні існують ...