головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Організаційні основи фінансової безпеки банківської установи

Писаний В. А.Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки функціонування будь-якого господарюючого суб'єкта пов'язано з різноманітними ризиками. Частина з них визначається об'єктивними факторами - раптовими змінами ...

Підходи до діагностики фінансової безпеки банку

Плошинська А.А.На сьогоднішній день у сучасних умовах господарювання важливим напрямком забезпечення економічної та національної безпеки країни є зміцнювання банківської системи. Вирішення складних завдань забезпечення фінансової ...

Підходи до діагностики фінансової безпеки банку

Смирнова К.А.На сьогоднішній день у сучасних умовах господарювання важливим напрямком забезпечення економічної та національної безпеки країни є зміцнювання банківської системи. Вирішення складних завдань забезпечення фінансової ...

Підходи до діагностики фінансової безпеки банку

Смирнова К.А.На сьогоднішній день у сучасних умовах господарювання важливим напрямком забезпечення економічної та національної безпеки країни є зміцнювання банківської системи. Вирішення складних завдань забезпечення фінансової ...

Сучасні проблеми фінансової безпеки держави

Шелест О.Л., Подкур О.Г.Актуальність даного дослідження полягає в тому, що фінансова безпека є однією з найважливіших складових економічної безпеки. Без забезпечення фінансової безпеки практично неможливо ...

Вплив валютно-курсової політики на фінансову безпеку держави

Биндюженко Б.Ю.На сьогодні кожна суверенна держава має власні інтереси в політичній, економічній, фінансовій та інших сферах життя, саме тому в сучасних умовах особливу роль відіграє ...

Інформаційна безпека як складова економічної безпеки підприємства

Мехеда Н.Г., МОСКОВЧЕНКО Д.Перехід від індустріального суспільства до інформаційного, в якому головним ресурсом замість капіталу стає інформація-є важливою особливістю сьогодення. Виробництво та обіг інформації стали ...

Програма адаптації системи економічної безпеки підприємства до впливу суб’єктів митного регулювання

Рудниченко Е.Н.Щодо досліджених особливостей адаптації вітчизняних підприємств до впливу суб’єктів митного регулювання [1,2] слід відмітити, що характерною є певна схожість базової (вихідної) ситуації на підприємствах. ...

Економічна безпека регіону

Купира М.І.Регулювання процесів економічного і соціального розвитку держави неможливе без врахування регіональних аспектів реалізації державної політики в різних сферах.  Тому подолання розриву між рівнем розвитку ...

Оптимізація фінансової безпеки підприємства за допомогою використання методології IDEF0

Капран В. А. В умовах жорсткої конкуренції керівники багатьох підприємств постійно шукають шляхи миттєвого отримання результату від діяльності підприємства, прагнучи до досягнення лідируючих позицій. Проте більшість ...