головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Теоретичні засади діагностики банкрутства підприємства

Нагайчук В. В., Пісчанська Т. А.Нестабільність економіки, політичної та податкової системи, невизначеність фінансових відносин між контрагентами стає повсякденним явищем в діяльності суб’єктів господарювання. Це, перш ...

Теоретичні засади дослідження ціноутворення на ринку аграрної продукції

Брик І.Я. Сільське господарство є однією з найголовніших галузей народного господарства України. Про це свідчить історичний досвід та великий природний потенціал країни. До того ж аграрний ...

Теоретичні аспекти класифікації власного капіталу

Піскунов Р. О., Яценко Є.О.  Власний капітал є невід’ємною складовою для діяльності будь-якого підприємства. Тому дана економічна категорія вимагає ретельного дослідження та структуризації. Цьому завданню ...

Функціональна корисність інформації як основний принцип організації сучасної теорії бухгалтерського обліку

Жарикова А.О., Романова О.В.Сучасна економіка проходить складний період радикальних трансформацій та змін неоднозначних за своїми наслідками, що зачіпають основи економічних систем різного рівня. Це призводить ...

Теоретико-методичні основи фундаментального аналізу фінансових інвестицій

Романчук А.Л.В інвестиційному аналізі прийнято виділяти два напрямки аналізу, які використовують під час прийняття рішень на фондовому ринку – фундаментальний та технічний аналіз. Фундаментальний аналіз ...

Теоретичні аспекти оцінки платоспроможності та кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств

Павленко О.П., Невірна К.Є.В процесі діяльності будь-якого підприємства в них можуть виникнути  необхідність залучення додаткових фінансових ресурсів для покращення свого фінансового стану або для розширення ...

Теоретичні аспекти фінансового планування сільськогосподарських підприємств

Павленко О.П., Рибіна К.В.За умов ринкової економіки, самостійності підприємств, їхньої відповідальності за результати діяльності виникає об'єктивна необхідність визначення тенденцій розвитку фінансового стану та перспективних фінансових ...

Теоретичні аспекти фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств

Павленко О.П., Арутюнян В.На різних етапах функціонування сільськогосподарських підприємств домінантою, яка акумулює проблеми трансформаційних ринкових перетворень та об'єктивно знаходиться в серцевині подій є фінансове забезпечення ...

Теоретичні основи обліку виплат працівникам за українським та міжнародним законодавством

Троян О.І.<!--

Теоретичні аспекти обліку основних засобів підприємства

Приходько Н.І., Доніч О.В.Основні засоби мають велике значення у господарській діяльності підприємства, оскільки жодний виробничий цикл, виконання робіт або надання послуг не можуть бути здійснені ...