головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності лісового господарства в Україні

Куторай В., Куриляк В. Є.Лісогосподарський комплекс відноситься до господарських комплексів, що мають стратегічне значення для національної економіки, оскільки охоплює усі процеси, що пов'язані з відтворенням ...

Механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Івано-Франківській області

Войтович С.В., Попадинець І.М.Зовнішньоекономічна діяльність (далі ЗЕД) займає  важливе місце у сучасній економіці, особливо в умовах постійного поглиблення процесів міжнародного поділу праці, кооперації та спеціалізації. ...

Особливості маркетингових досліджень при плануванні зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах євроінтеграції

Білозерських А.Є. Семененко М. Є.,Кобзєва К.В.Постановка проблеми. Як свідчить світовий досвід економічної діяльності, жодне підприємство, при плануванні своєї діяльності на довготривалу перспективу, не може розраховувати ...

Сучасний механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Коханець К.В.Сучасний механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні представлений такими основними елементами, як: митна вартість, вантажна митна декларація, механізм розрахунку й сплати митних зборів, мита, ...

Сутність зовнішньоекономічної політики та її вплив на розвиток національного господарства

Оніщук Б. Р.Входження України у світовий економічний простір супроводжується істотними змінами в усіх сферах суспільного життя. Гостроти наявним проблемам додала світова фінансово-економічна криза. Вітчизняна економіка, ...

Основні поняття здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Усатенко О.В. , Базилевська А.Зовнішньоекономічна діяльність підприємств відіграє значну роль у розвитку економіки України, насиченні споживчого ринку товарами належної якості, просуванню товарів вітчизняних виробників на ...

Актуальні питання здійснення зовнішньоекономічної діяльності в умовах обмеженості фінансових ресурсів

Агафоненко О.Ю., Тітова Ю.В.Післякризові умови функціонування національних суб'єктів господарювання, які на сьогодні притаманні нашій державі висувають на перший план проблему забезпечення їх сталої діяльності в ...

Теоретичні підходи до оцінки ефективності зовнішньоекономічних зв’язків

Слюсаренко А.В. Сучасне світове господарство характеризується виявленням загальних і специфічних категорій протиріч і закономірностей економічного зростання та розвитку, поглибленням взаємовпливу національних економік у процесі здійснення зовнішньоекономічних ...

Зовнішньоекономічні зв’язки України та необхідність їх зміцнення

Об'єктивна необхідність інтеграції України у світове господарство і розвитку її міжнародних відносин безпосередньо випливає передусім з потреб використання у національній системі відтворення міжнародного поділу праці ...

Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Пащенко Б.Планування являється важливою частиною менеджменту ЗЕД, основною її функцією. Суть планування можна визначити як уміння передбачити мету підприємства, результати його діяльності і ресурси, потрібні ...