головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Умови та чинники формування конкурентоспроможності регіонів країни

Мартиненко В.О.В сучасних умовах функціонування ринкової економіки все більш спостерігаються відмінності у рівнях соціально-економічного розвитку регіонів держави, які спричинені не лише несприятливими природно-кліматичними умовами, економіко-географічним ...

Концентрації зерновиробництва як фактор підвищення конкурентоспроможності

Гашеєва А.О.Під концентрацією в економічній літературі розуміють процес, результатом якого є збільшення розмірів господарських структур корпоративного типу, створення транснаціональних компаній, різних альянсів. Вони спроможні накопичувати ...

Якість продукції, як необхідна складова конкурентоспроможності підприємства

Бзенко А.О.- зробити відповідні висновки. Вагомою  складовою  підвищення  конкурентоспроможності в нашій країні є підвищення якості. Вирішення проблеми конкуренції та якості продукції підприємства, які напряму ...

Сутність конкурентоспроможності підприємства, фактори впливу на неї та шляхи її підвищення

Савчук В. С., Гарбар В. І.Конкурентоспроможність підприємств характеризує здатність підприємства адаптуватися до нових умов конкурентного середовища та показує її ефективність, тому дослідження конкурентоспроможності та розроблення ...

Шляхи підвищення конкурентоспроможності торгового підприємства

Мехеда Н.Г., Савченко А.П.Підприємство, як відкрита система, залежить від зовнішнього середовища стосовно поставок ресурсів, енергії, кадрів, а також споживачів [1, 175]. На сьогоднішній день дослідження ...

Напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємства

Мехеда Н.Г., Водолєєва І. Є.

Щодо уточнення визначення поняття «конкурентоспроможність підприємства»

Левандовская И.В.Вже досить довгий час однією з економічних категорій, що цікавить велику кількість науковців є конкурентоспроможність. Це поняття набувало різних трактовок залежно від актуального стану ...

Концепція сучасного управління конкурентоспроможністю продукції підприємства

Герасименко Б.А.Проблема підвищення конкурентоспроможності є вирі­шальною при забезпеченні виживання та прибутковості підприємства в ринкових умовах господарювання. Найперспективнішим шляхом підвищення якості продукції та забезпечення належного рівня  ...

Формування конкурентоспроможності аграрних підприємств в сучасних умовах інституційних змін

Зубар І.В., Гуцалюк О.І.Вперше поняття «конкурентоспроможність» було введено наприкінці 1970-х рр. М. Портером, який під конкурентоспроможністю розумів  рентабельність та продуктивність використання ресурсів. Розглядаючи  конкурентні переваги ...

Інституціональні фактори створення конкурентних переваг людських ресурсів

Ковтун Н. С.Фундаментальна трансформація, яку переживає сучасна економіка, характеризуються різними процесами, які безпосередньо доводять, що конкурентоспроможність компаній і національних економік все більше визначається інституціональними чинниками. ...