головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Проблемні аспекти запровадження обліку людського капіталу на підприємствах України

Гром’як Т.Д., Жидовська Н.М.В умовах переходу до інформаційного суспільства, розвитку постіндустріальної економіки, яка характеризується виникненням нових явищ в сферах технологій, комунікацій, змінюються підходи до функціонування ...

Інвестиції в людський капітал

Дубинський С.В., Журавлюк В.В.Інвестиції в людський капітал являють собою будь-які дії, що підвищують професійну кваліфікацію та продуктивні здібності людини і тим самим продуктивність її праці. ...

Методичні підходи до оцінки людського капіталу та їх прикладне значення

Потьомкіна О.В., к.е.н., доц. Дорош В.Ю.Дослідження показують, що лише наявність людського капіталу не забезпечить ефективності господарювання. Для цього необхідний комплекс заходів, таких як система управління ...

Напрями формування людського капіталу

Коденська М.Ю.Людський капітал – важливіша структурна складова інвестиційної діяльності, особливо на шляху розвитку інтелектуально-інформаційного суспільства. Його активне нагромадження й раціональне використання у всіх сферах господарської ...

Інвестування в людський капітал як необхідний чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства

Викл. Сухарева С.О., Шаповал Ю.В. Донецький державний університет управління На сучасному етапі підприємство виступає основним суб’єктом господарювання. Основою його функціонування є ресурсне забезпечення. Трудові ресурси більшою мірою, ...

Витоки та концептуальні аспекти теорії людського капіталу

...

Інвестування в людський капітал як необхідний чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства

Викл. Сухарева С.О., Шаповал Ю.В. Донецький державний університет управління На сучасному етапі підприємство виступає основним суб’єктом господарювання. Основою його функціонування є ресурсне забезпечення. Трудові ресурси більшою мірою, ...

Витоки та концептуальні аспекти теорії людського капіталу

...

Етапи розвитку людського капіталу підприємства

Кирлик Н. В. ДВНЗ «Ужгородський національний університет» У XX столітті в усьому світі посилилася увага до людини, як соціального феномену, так і до людського фактору, ...

Вартість робочої сили як вихідна клітинка змісту людського капіталу

Носик О.М ., к.е.н., доцент Національний фармацевтичний університет, м. Харків Категорія людського капіталу є специфічною економічною категорією, що відображає соціально-економічні явища і процеси, притаманні ...