головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Класифікація лізингової діяльності: проблеми та недоліки

Піскунов Р. О., Сулименко К. С.На сьогодні стан економіки має проблему пов’язану з оновлення основних виробничих фондів та їх модернізації шляхом застосуванням новітніх технологій. Додаткові ...

Особливості функціонування лізингу в Україні за умов трансформаційної економіки

Карп І.Г, Вудвуд В.В.Висновки. Отже, за даними проведеного аналізу лізингових операцій, можна дійти висновку, що лізингове кредитування сьогодні є досить популярним та актуальним на міжнародному ...

Розвиток лізингових операцій в Україні

Власюк В. Д.На сучасному етапі розвитку вітчизняної  економіки виникає потреба в оновленні матеріальної бази та модернізації, розширенні основних засобів виробничого потенціалу підприємств. Тому особливого значення ...

Переваги та недоліки авто лізингу в Україні

Міщанчук О. О., Борисюк О. В.Лізинг автомобілів вважається довгостроковою орендою транспортних засобів з можливістю подальшого викупу. За даними «Українського об’єднання лізингодавців»  рівень проникнення лізингу в автопродажі ...

Проблеми бухгалтерського обліку лізингових операцій на підприємстві

Луць І.В., Шендеровська А.С., Торба А.В.Одним з найпоширеніших у світовій практиці способів технічного оснащення і оновлення основних засобів господарюючого суб’єкта виступає лізинг. Це складна синтетична ...

Проблеми обліку лізингу основних засобів

Пушкарь І.В., Тоцька Є.В.На сьогодні лізинг розглядається як альтернативна форма фінансування та залучення позикового капіталу для здійснення відтворення основних засобів, впровадження нових, прогресивних технологій з ...

Оцінка рівня проникнення фінансового лізингу в галузі на українському ринку

Алфьорова І.Є., Васильєва Д.О.         Сьогодні все більшого розповсюдження та популярності набирає фінансовий лізинг, що являє собою договір, згідно з яким лізингодавець зобов`язан придбати у власність ...

Сучасний стан та розвиток лізингу в Україні

Величкін В.О., Заїка А.О.В сучасних умовах господарювання підприємства потребують значного оновлення основних засобів, зношеність яких в деяких галузях сягає критичної межі. Важливим засобом оновлення основних ...

Лізинг як інструмент інвестування

Шафранська Т.Ю., Московченко Д.О.У сучасних умовах господарювання  інвестиції є найважливішим засобом забезпечення умов становлення економіки країни, структурних зрушень у народному господарстві, забезпечення технічного прогресу, підвищення ...

Сучасний стан лізингу в Україні

Сливка О. В. - студентка інституту економіки та менеджменту Науковий керівник: к.е.н. Борисюк О.В. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна В Україні на вітчизняних підприємствах існує ...