головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Маркетинг програмних продуктів

Василець М.С.У  ідеальному  світі  ви  думаєте  про  просуванні  програмного продукту (ПП) до  початку  його розробки. Коли ви беретеся за проект, ви  очевидно,  тверезо  оцінили,  чого ...

Екологічний брендинг як невід’ємна складова сучасного маркетингу

Печенка О.І., Антоненко Д.С.         У сучасних умовах глобалізації економічних відносин та посилення конкуренції концепція брендингу у реалізації маркетингових стратегій набуває більш вагомого значення і стає ...

Стратегічне управління ризиками маркетингової взаємодії ПАТ “Вінтер”

Воробйова Я.П., Балабаниць А. В.

Впровадження процесного підходу згідно ISO 9001:2008 в оцінювання маркетингової стратегії ТзОВ «Ельдорадо»

Фігурка М. В., Романюк І. В.У процесі формування сучасного ринку успішна діяльність туристичної фірми залежить від швидкості її адекватної реакції на запити споживачів, що забезпечує ...

Бізнес-планування маркетингової діяльності як фактор успішного функціонування підприємства

Бреславський М.В., Васильченко С.М.Summary. In article the philosophical judgment of the post-nonclassical concept of truth in system of the interval theory of time is represented. ...

Email-маркетинг в системе методов Интернет-продвижения

Какодей А. А., Олейник Д. Г.С развитием сети Интернет и увеличением объёма информации, распространяемой при его помощи, особую роль приобретает email-маркетинг, определяемый как стратегический инструмент ...

Особливості маркетингових досліджень при плануванні зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах євроінтеграції

Білозерських А.Є. Семененко М. Є.,Кобзєва К.В.Постановка проблеми. Як свідчить світовий досвід економічної діяльності, жодне підприємство, при плануванні своєї діяльності на довготривалу перспективу, не може розраховувати ...

Соціальні мережі – ефективний інструмент маркетингу

Лесюк Ю.В.Конкурентоустойчивость заключается в способности организации надежно сохранять свою конкурентоспособность (т.е. это ​реальная и потенциальная возможность превосходить своих соперников в самых разных условиях, ​постоянно совершенствуя ...

Переваги застосування інтернет-маркетингу на підприємствах

Трохимчук Т. В., Степова С.В.

Вимоги до інформаційної системи управління маркетинговою діяльністю туристичних

Колєнчук Г. І.Для України туризм має важливе значення як для забезпечення конституційного права громадян  на відпочинок, так і для збільшення надходжень від туризму, зменшення безробіття ...