головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Удосконалення стратегії інноваційного розвитку підвищення ефективності діяльності підприємств машинобудування

Череп О. Г.Основні проблеми та перспективи розвитку підприємств машинобудування безпосередньо пов’язані зі стратегією економічного розвитку країни. Тому перш за все це проблеми, що пов’язані з ...

Удосконалення коопераційних зв’язків підприємств машинобудування на засадах вирішення завдань максимально ефективного використання потенціалу

Максименко І.Я.Економічний розвиток кожного підприємства визначається поєднанням властивих йому економічних ресурсів, ступенем ефективності їх використання в процесі відтворення і тим, наскільки вдалими виявляються умови для ...

Побудова алгоритму регулювання поведінки працівників підприємств машинобудування

Лепьохіна І.О.У теорії мотивації термін "винагорода" має ширше значення ніж просто гроші або моральне задоволення, з якими це слово в більшості усього асоціюється. Винагорода - ...

Технічний уклад і диверсифікація підприємств машинобудування

Андрушків Б. М., Василюк А. П.За даними Інституту економічного прогнозування HAH України, сьогодні в Україні 75% інвестицій спрямовується в підприємства III технологічного укладу, до яких ...

Удосконалення організації управління маркетинговою діяльністю з урахуванням специфіки діяльності підприємств машинобудування

Бєловолова Н.Н.Враховуючи завдання,  які має вирішити маркетингове забезпечення в діяльності підприємств промисловості, доцільним є формування підрозділі: 1. Відділ зі збуту, який представлений начальником відділу, ...

Дослідження та прогнозування фонду оплати праці на машинобудівному підприємстві

Дружиніна В. В. Плєшкова М. В.          В умовах сучасної як політичної, так і економічної кризи питання оплати праці працюючих займає першочергове значення. Зі зростанням продуктивності ...

І планування прибутку машинобудівного підприємства

Батракова Т.В умовах стабільних цін і можливості прогнозування умов господарювання плани по прибутку, як правило, розробляються на рік. Підприємства можуть також складати плани по прибутку ...

Використання теорії нечітких множин при формуванні відносин з постачальниками в процесі закупівельної діяльності машинобудівного підприємства

Письмак В.О.Відносини промислових підприємств з суб’єктами зовнішнього середовища, а щодо контексту даного дослідження – з постачальниками в процесі закупівельної діяльності, мають як об’єктивну, так і ...

Ризики в діяльності логістичних систем інноваційно-активних машинобудівних підприємств

Кулик Ю.М.Інноваційна модель розвитку національної економіки та суб’єктів господарювання залежить від наявності й доступності різноманітних джерел інвестиційних ресурсів. З особливою гостротою ця проблема постає для ...

Проблеми формування прибутку машинобудівного підприємства

Батракова Т.І.Багато вчених намагались пояснити сутність прибутку. Серед них А. Сміт, Д. Рікардо,  Карл Маркс, Д. Ліндсей, Дж. Робінсон, Стенлі Фішер, Річард Шмалензі, Ф.Найт, А. ...