головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Складові сучасного менеджменту якості

Спектор Б.С.

Методичне забезпечення оцінки збалансованості інтересів в системі корпоративного управління

Карпенко М. С.Початковим етапом діяльності з регулювання корпоративних відносин є оцінка ступеня збалансованості інтересів, досягнута до теперішнього моменту часу. Вона показує, наскільки стан, що склався, ...

Основні складові менеджменту якості

Спектор Б.С.

Мотивація персоналу в контексті розвитку концепції стратегічного управління підприємствами

Гальченко К.О.Сучасні умови господарювання характеризуються величезною роллю світової конкуренції, мінливістю зовнішнього середовища, ринків збуту та конкурентних переваг. Подібна ситуація вимагає швидкої реакції  та підштовхує підприємства ...

Поняття якості в сучасному менеджменті

Спектор Б.С.У сучасних умовах переходу до ринкової економіки серед безлічі проблем, пов’язаних із забезпеченням, виживанням і наступним нормальним розвитком підприємства й організації, головною і вирішальною ...

Універсалізація проектних рішень в області економіко-аналітичної обробки інформації на рівні підсистеми управління в цілому

Ткаченко С.А.Організація комплексу робіт із проектування та впровадження функції економічного аналізу на промислових підприємствах і у виробничих об'єднаннях диктує негайну необхідність пошуку шляхів вирішення даної ...

Стратегічне управління ризиками маркетингової взаємодії ПАТ “Вінтер”

Воробйова Я.П., Балабаниць А. В.

Концепція сучасного управління конкурентоспроможністю продукції підприємства

Герасименко Б.А.Проблема підвищення конкурентоспроможності є вирі­шальною при забезпеченні виживання та прибутковості підприємства в ринкових умовах господарювання. Найперспективнішим шляхом підвищення якості продукції та забезпечення належного рівня  ...

Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами на підприємствах України

Морозова Л.П., Бараболя Ю.В.В статті досліджуються основні шляхи управління фінансовими ресурсами на підприємстві та основні стратегії їх залучення. Ключові слова: Фінансові ресурси, підприємницькі структури, фінансові ...

Формування системи кредитного ризик-менеджменту

Циганкова О.С.Банківська діяльність уявляє собою особливу сферу підприємництва, де відбувається залучення та акумуляція тимчасово вільних коштів, їх розподіл між суб’єктами економічної діяльності на умовах платності, ...