головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Місцеві фінанси як основа розвитку системи горізонтального бюджетного регулювання

урусов А.А.В основу бюджетного регулювання покладені розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи відповідно до розподілу повноважень органів державної влади і місцевого самоврядування. Розмежування ...

Шляхи зміцнення дохідної частини бюджетів місцевого самоврядування

Гупаловська М.Б., Боднар Д.Ю.студентка факультету довузівської, післядипломної та магістерської підготовки групи   “Економіка” Боднар Д. Ю. Тернопільський національний економічний університет, Україна Шляхи зміцнення дохідної ...

Роль бюджетів місцевого самоврядування в соціальному та економічному розвитку регіонів

Гордеєв М.М. , Далєвська Т. А.На сучасному етапі розвитку економічних відносин в Україні значно посилюється роль місцевих органів влади в економічному і соціальному розвитку регіонів, ...

Роль бюджетів місцевого самоврядування в соціальному та економічному розвитку регіонів

Гордеєв М.М. На сучасному етапі розвитку економічних відносин в Україні значно посилюється роль місцевих органів влади в економічному і соціальному розвитку регіонів, що викликає необхідність розширення ...

Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів

Чернюк Р.Ю.  Отже, бюджетна система України як унітарної держави скла­дається з чітко визначених двох ланок - державного та місце­вих бюджетів. Склад місцевих бюджетів України, як ...

Управління коштами місцевих бюджетів на відповідних стадіях бюджетного процесу

Маркович Г. Б.Демократичний розвиток країни передбачає ефективне функціонування територіальних громад, здатних вирішувати питання самоврядного розвитку. Така здатність потребує відповідного фінансового забезпечення, що реалізується через формування ...

Видатки місцевих бюджетів на соціально-культурну сферу

Маркович Г. Б.Соціaльнa функція є однією з основних функцій сучaсної деpжaви. Істоpичний досвід pозвитку економіки тa особливо істоpія економічних кpиз пеpеконливо доводить, що нaвіть нaйбaгaтшa ...

Місцеві бюджети як інструмент фінансового стимулювання розвитку малих підприємств

Грушицька Г.В.За наданими Міністерством економічного розвитку і торгівлі Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями звітами у 2012 році в місцевих бюджетах ...

Механізм удосконалення формування доходів місцевих бюджетів

Школьнік А.С. Наук.керівник Клочковський О.В. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна Постановка проблеми. Особливої актуальності в умовах ринкової трансформації української економіки набувають питання оптимального формування доходів місцевих бюджетів ...

Управління видатками місцевих бюджетів

Сидоренко О. О., Резніченко О. А. Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна Видатки місцевих бюджетів відображають функції та завдання, що покладаються на місцеву владу. Вони ...