головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Проблеми отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ

Гресь Н.Л., Гордієнко І.В. Державний ВНЗ «Національний гірничий університет» Податковий кодекс України (ПКУ) визначає бюджетне відшкодування як «відшкодування від'ємного значення податку на додану вартість на підставі підтвердження ...

ПДВ – основний бюджетоутворювальний податок в Україні

Назарова Ю. П. Керівник: к.е.н., старший викладач Тодосейчук Г.С. ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського Динамічність розвитку України значною мірою залежить ...

Напрями вдосконалення системи адміністрування ПДВ в Україні

Барашенко Я.В. Вінницький торгівельно-економічний інститут Київського національного торгівельно-економічного університету, Україна На даний час в Україні за різними об’єктивними і суб’єктивними причинами майже усі податки сприймаються негативно та ...

Особливості обліку ПДВ в експортних операціях

Шапошнікова О.М., Стешенко Н.Ю. Донецький державний університет управління , Україна Після здобуття Україною незалежності прийнято низку законів ...

Облік ПДВ в експортних операціях

Шапошнікова О.М., Стешенко Н.Ю. Донецький державний університет управління , Україна Після здобуття Україною незалежності прийнято низку законів ...

Вдосконалення справляння ПДВ в аграрній галузі

Асистент кафедри фінансів і кредиту Боровик П.М., студентка V курсу факультету економіки і підприємництва Кондратишина І.В., Уманський державний аграрний університет Як відомо, нині в сільськогосподарській галузі функціонують спеціальні ...

Проблеми відшкодування ПДВ

Бохенко О.С., Гайдей Л.В., Мокра Ю.М. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ Важливе місце в економічній системі держави займає фінансове регулювання шляхом використання механізмів непрямого оподаткування. Універсальні акцизи характеризуються ...

Сучасні проблеми справляння ПДВ та шляхи їх вирішення

Копилов Є. В. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ Податок на додану вартість є одним з найсуперечливих податків у вітчизняній податковій системі, що зумовило його значну еволюцію протягом досить ...

Механізм відшкодування ПДВ: шляхи удосконалення

Податок на додану вартість є одним із наймолодших за віком податків. Проте на сьогодні він є основною складовою податкових систем багатьох країн і справляється більше ...

Запобігання ухилення від сплати ПДВ за допомогою оптимізації оподаткування

Податківці поєднали поняття "мінімізація податків", "оптимізація оподаткування" з поняттям "ухилення від оподаткування", а певні платники під оптимізацією оподаткування стали розуміти будь-які дії (законні та незаконні), ...