головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Особливості податкового обліку операцій в іноземній валюті

Божина А.А.Адаптація бухгалтерського обліку з податковим з приводу податку на прибуток пов’язана також з операціями за розрахунками в іноземній валюті. Розглянемо деякі аспекти податкового обліку ...

Фактори впливу на податкову політику

Давидков С.О.Складна економічна ситуація, що супроводжується загостренням соціальних проблем, вимагає запровадження ефективної фінансової політики, зокрема у податковій сфері. Податкова політика виступає інструментом регулювання соціально-економічного розвитку. ...

Класифікація податків:проблеми та недоліки

Пискунов Р.А., Ищенко Т. И.Належне виконання державою функцій з приводу регулювання економічних процесів в першу чергу залежить від податків. Класифікація податків сприяє більш повному висвітленню ...

Податкова застава як примусовий забезпечувальний захід

урусов А.А.У нашій державі податки та збори є основним джерелом доходів до бюджетів (як державного, так і місцевих). Поведінка платників податків у податкових правовідносинах детермінується ...

Розбіжності бухгалтерського та податкового обліку основних засобів

Яковенко Я.О.Наявність в Україні бухгалтерського і податкового обліку, їх певна роз’єднаність визначили один із пріоритетних напрямів реформування податкової системи України, зокрема наближення податкового та бухгалтерського ...

Логічний аналіз правомірності існування терміну «податковий аудит»

Іванова Н.В., Борисенко М.В.Податкові реформи в Україні, що здійснюються протягом останніх років, супроводжуються кризовими явищами у сферах суспільного життя, що спричиняє збільшення кількості податкових злочинів ...

Сучасна податкова пoлітикa укрaїни

Шелест О. Л., Скоробач Д. С.Завдяки функціонуванню податкової системи фінансові ресурси акумулюються в бюджетних і позабюджетних державних централізованих фондах, які необхідні для існування держави. Проблеми ...

Інституціональні засади податкового менеджменту

Воронкова Е.Н.У сучасному світі інституціоналізм стає методологічним підґрунтям багатьох напрямів економічної думки. Теорія податкового менеджменту також не є виключенням. Пошук методологічного підходу, який надасть можливість ...

Сучасні проблеми оподаткування сільськогосподарських товаровиробників України

Подаков Є.С.Світова фінансова криза та уповільнення сільськогосподарського розвитку України негативно впливає на перспективи економічного стану країни, що не встигла в повному обсязі провести реформи і ...

Перебудова економіки та впровадження нових технологій формування податкової системи України

Для України структурна перебудова економіки та впровадження нових технологій є питанням збереження конкурентних позицій в глобальній економіці за такими напрямами як аерокосмічна галузь, машинобудування, металургійна ...