головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Особливості контролю відшкодування податку на додану вартість

Даценко Г.В., Довбня І.І.В Україні дуже гостро стоїть проблема відшкодування ПДВ. Важливим для економіки держави в цілому є прогресивна динаміка відшкодування ПДВ живими грошима як ...

Організаційно-економічний механізм податкового контролю: склад та структурні елементи

Лещух И.В.Важливою умовою створення партнерських відносин між контролюючими податковими органами та суб’єктами господарювання є належна організація процесу здійснення податкового контролю. Проблемам організації ефективного податкового ...

Актуальні питання правового регулювання податкового контролю в Україні

Старший викладач Хуткий О.В. Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси, Україна Розв’язання проблем вдосконалення правового регулювання ...

Податковий контроль виробництва і обігу підакцизних товарів: аналіз та напрями удосконалення

Лещух І.В. Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України У всі часи платники податків прагнули вийти з-під контролю через різні об'єктивні і суб'єктивні причини, зокрема, через ...

Особливості податкового контролю при спрощеній системі оподаткування

К.е.н. Шевчук О.Д., Мордюк О.В. Вінницький Національний Аграрний Університет Після здобуття Україною незалежності крок за кроком відбувається розвиток національної економіки, одним з основних напрямів якої є стимулювання ...

Особливості контролю розрахунків по податку на прибуток

Лукіна А. О. Науковий керівник: Гріщенко І. В. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ Україна, м. Вінниця На сьогодні, в умовах ринкової економіки, важливим є питання оподаткування прибутку підприємств ...

Контроль за нарахуванням і сплатою акцизного податку

К.е.н., доцент Даценко Г.В., Латушко І.М. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ Акцизний податок є одним із різновидів непрямих податків на споживання окремих видів товарів (продукції) визначених ...

Податковий контроль та його організаційні аспекти

Яворська Д.М. Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна На сьогодні податковий контроль є необхідною умовою функціонування ефективної податкової системи, який забезпечує зв'язок платників податків ...

Податковий контроль: правопорушення в сфері оподаткування

Раєвська Н.М. Східноукраїнський національний Університет ім. В. Даля Актуальність проблеми. Загальновідомо, що вітчизняна система оподаткування сьогодні є недосконалою, її характерними рисами на цьому етапі розвитку є наявність ...

Податковий контроль оподаткування доходів фізичних осіб

К.е.н, доцент Нікітішин А.О., магістрант Мітькіна А.М. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ Вітчизняна система оподаткування доходів фізичних осіб є фінансовим інструментом, який забезпечує найбільшу частку податкових надходжень до ...