головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Наслідки вступу України до СОТ та їх вплив на зайнятість й рівень заробітної плати населення

Редька Ю. А., Венгерська Н. С.Україна розглядає членство у СОТ як системний фактор розвитку національної економіки, лібералізації зовнішньої торгівлі і створення передбачуваного прозорого середовища для ...

Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства, як основна умова зовнішньоекономічної діяльності

Цвілюк Наталя Науковий керівник к.е.н. Саврасова А.А Вінницький торговельно - економічний інститут КНТУ В сучасних умовах не можна розраховувати на те, що знайдеться ...

Адаптація митного тарифу до угод СОТ

Липова І.В., к.е.н., доцент Ковальчук С.Я. Вінницький національний аграрний університет Вступ України до СОТ зумовив незначне зниження середнього рівня тарифного захисту України виробників в цілому по товарній ...

Зовнішньоекономічна безпека України після вступу до СОТ

...

Переваги та недоліки вступу України до СОТ

студентка Вознюк Л. В. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна Науковий керівник: к.е.н. Хільська І. І. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна Членство у СОТ формує міжнародний імідж ...

Напрями впливу приєднання до СОТ суб’єктів економіки України

Брутян К.С., к.е.н., ст. викладач кафедри обліку та менеджменту Кочевих І.С., студентка V курсу, спец. «Менеджмент організація», Криворізький факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет» Актуальність питань приєднання України до світової ...

Угоди ТРІПС і ТРІМС як складові ефективної діяльності СОТ

Брутян К.С., к.е.н., старший викладач кафедри обліку та менеджменту, Зав’ялова М.І., студентка V курсу, спеціальності “Менеджмент організації” Криворізький факультет ДВНЗ “Запорізький національний університет” Світова ...

Перспективи членства України в СОТ

Хорошенюк І. І. Науковий керівник: Дранович М. П. Буковинський державний фінансово-економічний університет, М. Чернівці В умовах інтеграційних процесів потрібно розглядати Україну зі сторони її участі у міжнародних організаціях. В ...

Діяльності суб’єктів малого підприємництва після вступу України до СОТ

Колесніков В. С. Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці Вступ. Малий бізнес є невід'ємною складовою високорозвиненої ринкової економіки, атрибутом сучасної моделі ринкового господарства, який надає економіці гнучкості, мобілізує ...

Проблеми інтеграції України в СОТ

Благодарна Т.С., Левчук О.В. Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Дана тема є актуальною, оскільки в сучасних умовах глобалізаційних процесів великого значення набуває вихід ...