головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Деякі аспекти класифікації страхового ризику

Піскунов Р.О., Присяжна Т.Ю.На даний момент питанню класифікації страхових ризиків приділено багато уваги, такі як Л.Кураков, Б.Райзберг, Ч.Войфет та інші.  Аналіз публікацій дав змогу виявити ...

Перспективи агрострахування та необхідність страхового захисту в сільському господарстві

Ляшенко Н.В.На сьогоднішній день Україна переживає період глибоких змін. Спостерігаються бурхливі трансформаційні процеси на тлі наявності ознак економічної кризи аграрного сектору економіки. Україна має значний ...

Страховий ризик: морфологічний аналіз дескриптивних визначень понять

Піскунов Р. О., Присяжна Т. Ю.Важливим елементом є процес виявлення та оцінки організацією ризиків господарської діяльності, що мають відношення до цілей бухгалтерської (фінансової) звітності, а ...

Нормативно-правове регулювання страхової діяльності в Україні

Кахно О.О. Формування законодавчої бази страхування та становлення національного страхового ринку відбувалося у складних умовах в контексті зменшення довіри населення до фінансових установ внаслідок їх банкрутства ...

Умови ліцензування страхування

Москалюк О.В., Бабій І.В.У статті розкривається сутність умов надання ліцензій зі страхування. Представлено критерії і умови надання ліцензій, а також роз’яснено увесь порядок надання ліцензій. ...

Особливості розвитку українського страхового ринку

Дмитрійчук В.О., Гнидюк І.В.В умовах непередбачуваної динамічної економіки, що склалася в нашій країні, страхування несе надзвичайно велику суспільну функцію, а саме : робить нас менш ...

Оцінка ефективності інтеграції діяльності страховиків

Стрілець Є.М. Оцінка ефективності інтеграції діяльності страхо­виків і банків є ключовим етапом в досягненні стійких довгострокових взає­мозв'язків між фінансовими інститутами, що діють у напруженому конкурент­ному середовищі. ...

Особливості страхування ЗЕД в Україні

Дубова Л.С., Перцева К.В сучасних умовах страхування є важливою і необхідною діяльністю, що забезпечує загальну стабільність і розвиток в усіх сферах економіки, ефективний захист від ...

Напрямки покращення фінансової стійкості страхової компанії

Домбровська Л.В., Домбровська Т.З.Ситуація перехідного періоду, характерна для України на сьогоднішній момент, визначає специфіку відносин між учасниками страхового ринку України та особливості їх діяльності. Страхові ...

Місце страхових компаній на фінансовому ринку України

Домитрович С. Г.Використання господарського механізму, який поєднує адміністративні та економічно-ринкові методи управляння, є однією з головних суперечностей соціально-економічного розвитку України. На використанні дії об’єктивних законів ...