головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Мотивація персоналу в контексті розвитку концепції стратегічного управління підприємствами

Гальченко К.О.Сучасні умови господарювання характеризуються величезною роллю світової конкуренції, мінливістю зовнішнього середовища, ринків збуту та конкурентних переваг. Подібна ситуація вимагає швидкої реакції  та підштовхує підприємства ...

Кризове управління персоналом

Перепелиця Я.О. , Рутковський Р.В. Слово «криза» походить від грецького crisis, що означає «вирок, рішення з будь-якого питання або у сумнівній ситуації». Сучасне значення слова знаходить ...

Ефективність управління персоналом як фактор підвищення продуктивності праці на підприємстві

Малежикова А.О.Ефективна діяльність підприємства залежить не тільки від високого рівня конкурентоспроможності, достатньо майнового потенціалу, але і від компетенції персоналу й ефективності його внутрішньої організації. Для ...

Удосконалення системи управління персоналом в умовах розвитку підприємства

Горбащенко С. А.Управління персоналом на сучасних вітчизняних підприємствах засноване на тому, що люди в процесі трудової діяльності розглядаються одночасно в якості працівників, які забезпечують реалізацію ...

Підвищення ефективності управління персоналом на підприємстві

Барабан О.А., Ільїнський В.В.У сучасних умовах господарювання, коли людський ресурс став одним з найважливіших факторів виробництва, питання ефективності та доцільності управління персоналом потребують особливої уваги ...

Підготовка фахівців з управління персоналом та економіки праці

Драган О.І.Відомо, що жодна організація не може досягти своїх цілей і бути успішною без ефективного управління персоналом. Тому кожен управлінець повинен володіти основами управління персоналом, ...

Оцінювання ефективності управління персоналом

Смачило В.В.,Белоус В.О.Персонал підприємства є головною рушійною силою розвитку підприємства, а управління персоналом стає запорукою підвищення ефективності  його діяльності. Під управлінням персоналу пропонуємо розуміти управлінську ...

Пропозиції щодо удосконалення моральної мотивації в системі управління персоналом підприємства

Горобець Н.М.Однією з проблем мотивації персоналу в компанії є те, що недостатньо використовуються різні види нематеріального стимулювання. Як показує практика, в більшості випадків керівники підприємств ...

Управління персоналом як економічна категорія

Смачило В.В., Корпан М.В.Розвиток будь-якого підприємства в ринковій економіці залежить від багатьох факторів, які можна об’єднати в дві великі групи впливу: зовнішні та внутрішні. При ...

Особливості управління персоналом організації

Глєбова Н.О., Самуйлик Л.В., Сівець В.М.Сучасний розвиток суспільства супроводжується прискоренням науково-технічного прогресу, відкритістю світових ринків з жорсткою конкуренцією на них, бурхливими трансформаційними процесами, що мають ...