головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Роль економічного аналізу в бухгалтерському та управлінському обліку

Бульдович М.С. Марченко Н.В.У наш час, для суб’єктів господарювання які прагнуть, при обмеженості ресурсів, максимізувати отримання прибутку, особливої актуальності набуває володіння прийомами економічного аналізу, знання ...

Роль бюджетування в управлінському обліку

Ришталовський Є. Р.         Однією з головніших проблем в умовах ринкової економіки є те, що суб’єкти господарювання мають можливість самостійно визначати власну фінансову, виробничу та кадрову ...

Роль центрів відповідальності в управлінському обліку

Ришталовський Є. Р.Останнім часом, в умовах загострення конкуренції та низької платоспроможності споживачів продукції, керівництво вітчизняних підприємств, з метою підвищення прибутків, почало шукати шляхи зниження витрат ...

Особливості організації управлінського обліку в банківських установах

Лозовська О.О., Черевик Н.В.На сьогоднішній день банківська система відіграє важливу роль як на внутрішньому ринку України, так і в процесах інтеграції економіки держави у світову ...

Використання інформації управлінського обліку в системі менеджменту

Щекович О. С., Голобородько Т.В., Лагойда О. І.Сучасний стан бізнес-середовища, взаємовідносини покупців, постачальників, інших дебіторів і кредиторів, мінливе економічне середовище засвідчує необхідність прогнозування декількох напрямків ...

Обліково-аналітичний аспект управління рухом грошових коштів в умовах впровадження МСФЗ

Заревчацька Т.В.Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ) дозволяє вітчизняним підприємствам розширити коло потенційних користувачів інформації по фінансовий стан та сприяє залученню іноземного капіталу. ...

Управлінський облік в умовах диверсифікації

Ісаєнко Я.О.Аграрні реформи та становлення ринкових взаємовідносин, зміна форм власності та форм господарювання значно збільшують ступінь невизначеності соціально-економічних процесів в сільському господарстві і, відповідно, підсилюють ...

Шляхи удосконалення організації управлінського обліку в банках

Гудима А.Ю. В статті розглянута система управлінського обліку, обґрунтовано процес впровадження інформаційної бази для підвищення ефективності діяльності банку,  визначено пропозиції щодо побудови ефективної системи управлінського обліку. ...

Значення рахунків бухгалтерського обліку у системі прийняття управлінських рішень

Куцак О.О., Мустеца І.В.Тому основну увагу зараз концентрують на створенні вартості для клієнтів, акціонерів та інших учасників шляхом ефективного використання ресурсів. Відповідно змінюється й роль ...

Організація управлінського обліку на підприємстві

Копняк Н.І., Горбатюк І.В.Дискусії відносно доцільності та можливого практичного розподілу обліку на фінансовий і управлінський в нашій країні залишаються актуальними ось уже більше десяти років. ...