головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства

Корнілова В.Д.Інформаційною базою аналізу фінансового стану є бухгалтерська фінансова звітність, тобто система показників, які відображають майновий і фінансовий стан підприємства на конкретну дату [1]. ...

Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємства

Лєднєва Н. С.Однією з найважливіших характеристик фінансово-економічної діяльності підприємства є його фінансова стійкість. Якщо підприємство є фінансово стійким, то воно має переваги перед іншими підприємствами ...

Методологічні засади аналізу фінансового стану суб’єктів господарської діяльності: основні етапи

Гуріна О. В., Іванченко А. В.Функціонуючи в ринковій економіці як суб’єкт підприємницької діяльності, кожне підприємство несе реальну економічну відповідальність за ефективність господарювання і за своєчасне ...

Основні принципи розробки фінансової стратегії підприємства

Новицька С.С., Паровенко І.В.В умовах ринкової економіки, самостійності підприємства виникає об'єктивна необхідність визначення тенденцій розвитку фінансового положення і перспективних фінансових можливостей. На вирішення цих питань ...

Обліково-аналітичне забезпечення фінансової безпеки компанії

Бушнов С.В.Перехід на ринкові умови функціонування підприємств, поставив на одне з перших місць проблему забезпечення фінансової безпеки: забезпечення комерційної таємниці, резервної системи, управління ризиками, аналітичного ...

Класифікація фінансової звітності

Піскунов Р.О.,Мартинець Ю.В.У наш  час фінансова звітність відіграє важливу роль у формуванні капіталу окремого підприємства і держави в цілому.Для більш повного та кращого дослідження та ...

Класифікація фінансових інвестицій: переваги та недоліки

Піскунов Р.О., Гайдар І.І.Під фінансовими інвестиціями розуміють вкладення коштів у різні фінансові активи, серед яких найзначнішу частку посідають вкладення у цінні папери. Фінансова інвестиція передбачає ...

Проблеми та недоліки класифікації фінансового результату

Пискунов Р.А., Просяник К. Г.На сучасному етапі розвитку ринкового господарства, актуальним питанням є саме розвиток різного масштабу підприємств, його платоспроможність, а вже на цій основі ...

Теоретико-методичні основи фундаментального аналізу фінансових інвестицій

Романчук А.Л.В інвестиційному аналізі прийнято виділяти два напрямки аналізу, які використовують під час прийняття рішень на фондовому ринку – фундаментальний та технічний аналіз. Фундаментальний аналіз ...

Фінансовий контроль результатів діяльності підприємства

Нагайчук В. В., Вишневський О. Г.На сьогоднішній день прибуток – одна з основних форм грошового накопичення, яка створюється у галузях економіки: прибуток займає одне з ...