головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Понятійний апарат проблематики формування інноваційно-інвестиційного потенціалу

Пелих І.В.На сьогоднішній день економічний розвиток не тільки світовий, а й безпосередньо український свідчить необхідність використання нових теоретичних підходів, прикладного інструментарію, які сприятимуть ефективному подоланню ...

Формування і реалізація інноваційно-інвестиційних рішень

Кривоногова І.Г.Розробка і реалізація інноваційно-інвестиційних рішень має власну логіку, певну суть концепції управління проектами як науки і як філософії підприємництва. Ця логіка єдина як для ...

Класифікація фінансових інвестицій: переваги та недоліки

Піскунов Р.О., Гайдар І.І.Під фінансовими інвестиціями розуміють вкладення коштів у різні фінансові активи, серед яких найзначнішу частку посідають вкладення у цінні папери. Фінансова інвестиція передбачає ...

Теоретико-методичні основи фундаментального аналізу фінансових інвестицій

Романчук А.Л.В інвестиційному аналізі прийнято виділяти два напрямки аналізу, які використовують під час прийняття рішень на фондовому ринку – фундаментальний та технічний аналіз. Фундаментальний аналіз ...

Поняття інвестицій у різних аспектах економічної діяльності

Крупіна С.В., Юрченко І.В.Постановка проблеми. Сучасний стан економіки України орієнтовано на галузі, що спрямовані на задоволення базових потреб українців, до яких, на мою думку, у ...

Оцінка відповідності пріоритетам інвестиційних проектів Чернігівської області

Повна С.В.Важливими проблемами регіонального розвитку є відповідність регіональних інвестиційних проектів заданим пріоритетам, що забезпечує розвиток території в бажаному напрямку. Оцінка відповідності регіональних інвестиційних проектів пріоритетам ...

Класифікація інвестицій : переваги та недоліки

Піскунов Р. О., Назаренко К. В. У сучасних умовах інвестиції відіграють важливу роль, адже саме за їх допомогою можна забезпечити сталий розвиток господарюючих суб’єктів різних рівнів ...

Інвестиції в людський капітал

Дубинський С.В., Журавлюк В.В.Інвестиції в людський капітал являють собою будь-які дії, що підвищують професійну кваліфікацію та продуктивні здібності людини і тим самим продуктивність її праці. ...

Управління ризиками інвестиційних проектів

Птуха Е.А, Ревенок В.І.Сьогодні більшість підприємств у динамічному ринковому середовищі змушені вибирати стратегію виживання, тому їм важко впроваджувати інвестиційні проекти. Жоден інвестиційний проект не може ...

Сучасні тенденції іноземного інвестування у сільське господарство регіону

Пелих І.В.Реалії сьогодення такі, що проблема економічного зростання країни пов’язана з ефективною інвестиційною діяльністю. Інвестиційна привабливість області – один з основних чинників стабільного соціально-економічного розвитку ...