головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Особливості інноваційних проектів на підприємствах державної власності

Птуха Е.А, к.т.н., доц. Ревенок В.І.Вичерпання чинників екстенсивного економічного розвитку підприємства обумовлює постійне посилення уваги до пошуку нових факторів прискорення економічної динаміки, адекватних сучасному стану ...

Роль корпоративної соціальної відповідальності бізнесу як інноваційної концепції розвитку територій

Мурай В.Ю., Сигуа В.Т.Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання інтеграція принципу корпоративної соціальної відповідальності в стратегію розвитку бізнесу стає характерною рисою провідних вітчизняних компаній. Особливо ...

Понятійний апарат проблематики формування інноваційно-інвестиційного потенціалу

Пелих І.В.На сьогоднішній день економічний розвиток не тільки світовий, а й безпосередньо український свідчить необхідність використання нових теоретичних підходів, прикладного інструментарію, які сприятимуть ефективному подоланню ...

Формування і реалізація інноваційно-інвестиційних рішень

Кривоногова І.Г.Розробка і реалізація інноваційно-інвестиційних рішень має власну логіку, певну суть концепції управління проектами як науки і як філософії підприємництва. Ця логіка єдина як для ...

Сучасний стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності підприємств

Мехеда Н.Г., ФЕДОРІШИН І. Є.

Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку України

Оніщук Б. Р.В умовах подолання негативних наслідків світової фінансової кризи суттєво ускладнюється механізм фінансового забезпечення проведення широкому сштабної інноваційної політики, насамперед, через обмеження доступу до ...

Інноваційна діяльність та сфери її використання в Україні

Зубар І.В., Марчук Ю.А.Будь-яка галузь промисловості спроможна повноцінно розвиватися та задовольняти потреби суспільства лише у випадку інноваційної основи, котра виступає джерелом технологічних та виробничих досягнень. ...

Інновацїї у забезпеченні економічного зростання підприємств

Хаєцька О.П., Непомняща О.І.Україна мaє великий пoтенціaл і вoлодіє знaчними ресурсними зaпaсами, нaукoвими та технічними мoжливoстями, aле відсутня ефективнa системa чіткoгo та ефективнoгo упрaвління нaявними ...

Особливості інноваційної діяльності у туристичному бізнесі

Алексєєва Н.Ф., Рубан В.В.Туристичний бізнес являє собою основний вид економічної діяльності, що має позитивний вплив на економічний ріст і занятість у країні. Туризм постає як ...

Управління інноваційними процесами на підприємстві

Кульчицька В.О., Максимчук А.О., Римарева Л.М.Управління інноваційними процесами передбачає управління підприємством, яке базується на його науково-технічному потенціалі, орієнтує інноваційні процеси на потреби споживачів, здійснює аналіз, ...