головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Економічні проблеми і перспективи інтеграції України у світове співтовариство

Бусько А.Ю. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського На рубежі XXI століття проблема інтеграції України у світове співтовариство обговорюється досить активно. При ...

Потенціал інтеграції України у міжнародний ринок телекомунікацій

К.е.н. Аветісян К.П., Данченко О.А Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова Розвиток нових технологій вніс істотні корективи в хід розвитку людства. Лідерство країни на міжнародній ...

Головні завдання соціальної політики в Україні в контексті вступу до Європейського Союзу

Лактіонов В.О., Донецького державного університету управління В наукових працях сьогодні  мало уваги приділяється регіональним деформаціям у соціальній сфері, натомість вони є доволі значними і такими, ...

Банківська система України в контексті інтеграції до світової фінансової системи

Левченко О.М. Інститут міжнародних відносин НАУ Світове господарство переживає якісно новий етап розвитку, для якого характерні як глобалізація соціально-економічного розвитку, так і зростаюча економічна взаємозалежність різних країн ...

Україна і ЄС: перспективи взаємодії

Колосова С. Ю. студентка Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М.І. Туган-Барановського. Сучасна Україна - це потенційна держава європейського значення, яка прагне ...

Участь України у глобальних світових міграційних процесах

Економічні науки /2.зовнішньоекономічна діяльність Сковородько С.В., к.е.н. – Сисюк Л.В. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна Сьогодні таке явище як глобалізація охопило всі сфери людського життя. В першу чергу ...

Інтеграція України в систему міжнародних економічних зв’язків

Секція Економічні науки: Зовнішньоекономічна діяльність Якубовська О.О. асистент, Борисенко А.Т. студентка 4 курсу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського ...

Напрямки інтеграції енергетичної системи України до загальноєвропейської

Экономические науки/2. Внешнеэкономическая деятельность Котлярова С.В. Донецький національний університет економіки й торгівлі ім. М.І. Туган-Барановського, Україна Сучасний світ характеризується стрімкими процесами глобалізації, спрямованими на досягнення більш надійного, безпечного та ...

Роль України в міжнародних інтеграційних процесах

«Економічні науки». Зовнішньоекономічна діяльність, Калюжна Н. Л. . Донецький державний університет управління, студентка, Україна прагне стати рівноправним партнером у стосунках з європейськими державами і часто можна почути про «прагнення ...

Об’єктивні умови інтеграції українського та європейського освітніх ринків

Шевчук В.О. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна 19 червня 1999 року в місті Болонья міністрами освіти 29 європейських країн була підписана “Декларація про європейський ...