головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Форми та методи антиінфляційної політики в Україні

Череп О.Г., Пономаренко К. О.Загальне визначення інфляції в повному обсязі пояснює форми її прояву для будь - якої сфери діяльності, в якій мають місце грошові ...

Інфляція та наслідки її прояву у фінансовій звітності підприємства

Приходько Н. А., Вецепура Н.В.Протягом усього шляху становлення ринкової системи в Україні проблема інфляції була і сьогодні залишається одним з найгостріших питань вітчизняної економічної політики. ...

Зміст інфляційних процесів та їх вплив на вартість грошей у часі

Рекова Н.Ю,Куриленко О.Ю.Перехід економіки на ринкові відносини різко підвищив значення грошей. Висока вартість аналізу інфляційних процесів, велике число діючих чинників ускладнюють виробіток правильної грошової політики. ...

Інфляційні процеси в Україні

Сидоренко О. О., Рєзнік А. С. Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ Інфляція є однією з найбільш гострих проблем сучасного розвитку економіки в багатьох країнах світу, негативно впливаючи на ...

Вплив інфляції на економіку держави

Кременчуцький Національний Університет ...

Основні засади формування антиінфляційної політики в банківській діяльності

Викладач Шепель Є.В. Одеський національний економічний університет, м. Одеса Актуальність досліджень, присвячених вивченню інфляційних процесів та регулювання їх впливу на банківську діяльність, полягає у тому, що ...

Когнітивне моделювання показників та факторів інфляції

к.е.н., доц. Сергієнко О. А., асп. Татар М. С. Харківський національний економічний університет, Харківський національний авіаційний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Україна Інфляційні процеси характеризуються самовідтворювальним характером, ...

Характер інфляції в Україні

Беспалько Р.В. Науковий керівник: доцент, к.е.н. Павлюк Т.І. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна Із початком незалежності Україна зіткнулася із різними економічними проблемами, однією з яких була і ...

Інфляція в незалежній Україні

Беспалько Р.В. Науковий керівник: доцент, к.е.н. Павлюк Т.І. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна Із початком незалежності Україна зіткнулася із різними економічними проблемами, однією з яких була і ...

Таргетування інфляції в грошово-кредитній політиці України

Марчук О. О. Львівська комерційна академія Одним із основних чинників дестабілізації монетарної сфери української економіки є інфляція. Розгортання інфляційних процесів призводить до скорочення обсягів національного виробництва, ...