головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Доцільність розвитку іпотечного кредитування в Україні

Любимов В. І.Подальший успішний розвиток української економіки стримується через обмеженість інвестиційних ресурсів. Для більшості українських підприємств інвестиції можуть бути залучені переважно на внутрішньому ринку під ...

Проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні

Слюсар Я.А.Згідно з Конституцією України кожен громадянин має право на житло і в обов'язки держави входить створення умов, при яких він матиме змогу побудувати, придбати ...

Роль іпотечного кредитування у фінансуванні інвестиційних проектів

Терновська Н.М., Мігус І.П.Україна в теперішній час знаходиться на шляху всебічних економічних перетворень, а за таких умов налагодження стабільного інвестиційного процесу є справою особливого значення. ...

Криза розвитку іпотечного кредитування в Україні та шляхи її подолання

Ст. викл. Мелентьєва О.В., Рогачова О.В. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна Іпотечне кредитування займає одне з найважливіших місць в системі ...

Механізм іпотечного банківського кредитування в Україні

Заіка Дмитро, студент курсу ДВНЗ«Українська академія банківської справи Національного банку України» На сучасному етапі розвитку економіка України потребує побудови таких ринкових відносин, ...

Ринок іпотечного кредитування України: сьогодення та перспективи розвитку

Заіка Дмитро, Магістрант ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» Ринок іпотечного кредитування посідає одне з основних місць у фінансовому механізмі стабільного ...

Ринок іпотечного кредитування в Україні: сьогодення та перспективи розвитку

Заіка Дмитро, Магістрант ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» Ринок іпотечного кредитування посідає одне з основних місць у фінансовому механізмі стабільного розвитку ...

Механізм іпотечного банківського кредитування в Україні

Заіка Дмитро, студент курсу ДВНЗ«Українська академія банківської справи Національного банку України» На сучасному етапі розвитку економіка України потребує побудови таких ринкових відносин, ...

Механізм іпотечного кредитування в Україні

Заіка Дмитро, студент курсу ДВНЗ«Українська академія банківської справи Національного банку України» На сучасному етапі розвитку економіка України потребує побудови таких ринкових відносин, ...

Проблеми іпотечного кредитування в Україні

Однією з важливих запорук стабільного розвитку економіки будь-якої країни є рівень розвитку ринку іпотеки. Розвитку економіки України сприятиме вирішення низки існуючих проблем ринку іпотечного кредитування, ...